חברת החשמל >> 600 עובדים נוספים יפרשו בשנה הקרובה

 

 
קארין אלהרר יור הועדה לביקורת המדינהקארין אלהרר יור הועדה לביקורת המדינה
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/12/2015

לדברי יו"ר הדירקטוריון יפתח רון-טל, מאז כניסתו לתפקיד לפני כחמש שנים פוטרו כ-400 עובדים. יו"ר הועדה לביקורת המדינה, קארין אלהרר: במשך השנים הרשויות הממלכתיות לא קידמו את הרפורמה המתחייבת, גדל חוב החברה ולא הוגברה התחרותיות
 
כולם מסכימים על הצורך ברפורמה במשק החשמל, אך קידומה, ביצועה והשלמתה נמשך כבר כעשרים שנה. בוועדה לביקורת המדינה נידונה היום (שני) מצבה של חברת החשמל לאור העיכוב המתמשך הזה, ויו"ר הוועדה, ח"כ קארין אלהרר  (יש עתיד) הזהירה כי "במשך השנים הרשויות הממלכתיות לא עשו את המתחייב: הרפורמה במשק החשמל התעכבה, עובדים זמניים – מונו כקבועים, גדל החוב של החברה, לא הוגברה התחרותיות ולא הושגה התייעלות בעבודה". 

המשנה למנכ"ל משקד מבקר המדינה צבי ורטיקובסקי הוסיף, כי "כבר לפני 18 שנה הוחלט על הרפורמה במשק זה – ועד היום היא טרם בוצעה, ויכוח-מתמיד בין רשות החשמל לחברה גורר פער בין התעריף לאזרח - למאזן התשלומים של החברה, מצבה הכספי הולך ומחמיר, וניכרת חוסר-משילות מצד הממשלה בעניין". לדברי אורית פרקש-הכהן, יו"ר רשות החשמל, עמדת הממשלה דווקא ברורה מאד: הכנסת ייצור חשמל פרטי, תיאגוד חברת החשמל לחברות קטנות שפעילותן שקופה ועוד. תפקיד הרשות היה הכנסת היצרניים הפרטיים, ובכך היא נחלה הישג מרשים כאשר - למרות משוכות משפטיות - כבר 40%  מהייצור נמצא בידיים פרטיות.
ח"כ יעקב מרגי (ש"ס) ביקש לשקול ברצינות הפרדה בין ייצור החשמל והפרטתו – לבין השארת חברת החשמל כמוליך בלעדי, ייעול עבודתה וחיסול גירעונותיה, ואילו ח"כ חיים ילין (יש עתיד) הזהיר כי "אין בעל בית היכול לנהל את המשבר במשק החשמל. 20 שנה מסתובבים סביב חוק שאיננו מיושם, ומשלם המיסים משלם זאת". 

יו"ר דירקטוריון החברה, יפתח רון- טל, קרא לגבש קו אחיד במשרדי הממשלה בעניין הרפורמה, והבטיח כי אפילו עובדי החברה תומכים בביצועה. הוא קרא לתחרותיות בייצור, לפחות ב 50%, כאשר כיום מופרטים כבר 30% מהייצור, ואילו בין הלקוחות הגדולים, כבר 60% ממערך הייצור מופרט. הוא הדגיש כי הוצאת הייצור כולו מהחברה, יהיה מהלך חסר-אחריות ולדבריו, מאז כניסתו לתפקיד לפני כחמש שנים פוטרו כ-400 עובדים, ובמהלך השנה הקרובה הוא מקווה כי תירשם התייעלות נוספת, ו-כ-600 עובדים נוספים יפרשו". הוא הזהיר כי הכנסות החברה יורדות מדי שנה ב 10-8% בגלל כניסת יצרנים פרטיים, וללא רפורמה כוללת החברה תקרוס. 

יודפת אפק-ארזי, סגנית מנהל רשות החברות הממשלתיות, הזהירה כי "התייעלות איננה יכולה להיות בכל מחיר, ובכל תכנית יש לבדוק תועלת מול עלות. הרפורמה כבר התרחשה כאשר נכנסו יצרניים פרטיים  כה-רבים, והמצב השתנה מהותית מאז חוקק החוק בעניין".

הד"ר יהודה ניב, מנהל מינהל החשמל במשרד התשתיות הלאומיות, הדגיש את פעילותו של הצוות שהקים השר לעיצוב ניהול משק החשמל בעתיד, וכי סך כל תעריף החשמל הוא שקלול כל עלות פעילותן של תחנות הייצור, כאשר חלקן הוא בנות 25, 30 ואף ארבעים שנה, כאשר הנהנים העיקריים מהמצב הוא היצרניים הפרטיים. יו"ר הוועדה ביקשה לקבל את סיכומי הדיונים של הצוות והבהירה כי הדיונים חייבים להתנהל בשקיפות.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x