הממונה על השכר במשרד האוצר >> מדינת ישראל והציבור הישראלי זקוקים למודל חדש לקביעת השכר

להגיע ליישוב סכסוכי עבודה מבלי להגיע למאבקים קשים שפוגעים ביכולת המשק לצמוח ובזכות האזרח לקבלת שירותים ציבוריים

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/12/2015

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, עו"ד קובי אמסלם, הגיש היום את דוחות הוצאות השכר בממשלה ובמגזר הציבורי לשנת 2014 ליו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין. הדוחות כוללים את הוצאות השכר בשירות המדינה, בגופי הביטחון ובגופים הציבוריים. הדוחות גם כוללים את הוצאות השכר של משרדי הממשלה והגופים הציבוריים על עובדי קבלן לשנת 2014.

הממונה על השכר, עו"ד קובי אמסלם: "השונות ברמות השכר בין הגופים יכולה להסביר את מורכבות קביעת השכר ועדכונו במגזר הציבורי. בחלק מהגופים, השכר ותנאי העבודה נקבעו בהסכמים קיבוציים שניתנו, לרוב, לאחר נקיטה בצעדים ארגוניים שחלקם חריפים ולא תמיד בוצעו אחרי שליחת הודעה מוקדמת. 

האמור מחייב לבחון מחדש את שיטת קביעת השכר במדינת ישראל, שהינה קיצונית ביחס למקובל בעולם המערבי. מדינת ישראל והציבור הישראלי זקוקים למודל חדש לקביעת השכר ועדכונו ויישוב סכסוכי עבודה מבלי להגיע למאבקים קשים שפוגעים ביכולת המשק לצמוח ובזכות האזרח לקבלת שירותים ציבוריים. 

עד אשר יתרחש המפנה, נדרש שינוי בתפיסה אודות הסכמי השכר. שני הצדדים למשא ומתן רשאים להעלות דרישותיהם ולא רק צד אחד. ראוי לשאוף שכל עלות שתשולם במסגרת הסכם שכר תביא לשיפור במגזר הציבורי ותביא תועלת לאזרח ולמשק. שני הצדדים למשא ומתן צריכים להפנים זאת".

דו"ח הוצאות השכר בשירות המדינה

דו"ח הוצאות השכר בשירות המדינה מתייחס ל- 217,673 עובדים לפי החלוקה הבאה: 65,608 עובדי מדינה, 117,389 עובדי הוראה, 2,132 עובדי משרד הביטחון, 23,999 שוטרים ו-8,545 סוהרי השב"ס. בנוסף, כולל הדוח נתוני שכר של שירותי הביטחון ויחידות הסמך של משרד הביטחון, צה"ל, אזרחים עובדי צה"ל ושליחי המדינה בחו"ל.

בשנת 2014 עמד השכר הממוצע (ברוטו) בשירות המדינה על 16,283 ₪. השכר הממוצע של עובדי משרד הביטחון עמד על 22,833 ₪. השכר הממוצע במשטרה עמד על 15,661 ₪, השכר הממוצע של עובדי השב"ס עמד על 13,563 ₪ והשכר הממוצע של עובדי ההוראה עמד בשנת 2014 על 12,760 ₪.
לראשונה נוספו גם נתונים לגבי הטבות שוות כסף שמעניק המעסיק הציבורי לעובדיו (שכר לימוד באוניברסיטאות, חשמל חינם, הנחות בשירותים שונים, ועוד). 

שכרם של עובדי הדירוגים בממשלה עלה ריאלית, בין השנים 2013 ו- 2014, בשיעור של 0.83% ובגופים הציבוריים המדווחים עלה ריאלית בשיעור של 1.3%. 
בתקופה שבין ינואר 2013 עד אוגוסט 2015 השכר בשירות המדינה עלה נומינאלית בשיעור של 10%, כאשר השכר בכלל המגזר הציבורי עלה בשיעור של 7% ובמגזר העסקי בשיעור של 4.77%. נציין כי בתקופה זו מדד המחירים לצרכן עלה בשיעור של 2%.

דוח הוצאות השכר בגופים הציבוריים
דוח הוצאות השכר בגופים הציבוריים כולל נתונים על  736 גופים ציבוריים ומתייחס ל-355,214 עובדים. הגופים המדווחים בדוח מחולקים למספר קטגוריות: רשויות מקומיות, חברות עירוניות, איגודי ערים, חברות ממשלתיות, מועצות דתיות, תאגידים סטטוטוריים וגופים נתמכים (קופות החולים, מוסדות להשכלה גבוהה ועוד). כמו כן, הדוח כולל נתוני שכר של עובדים המועסקים במסגרת תאגידי הבריאות שליד בתי החולים הממשלתיים.

בשנת 2014 עמד השכר הממוצע בגופים הציבוריים על 15,057 ₪. ההיקף הכולל של עלויות ההעסקה בגופים המדווחים מסתכם בשנת 2014 בכ-61.7 מיליארד ₪, לא כולל תאגידי הבריאות. כמו בשנים קודמות, קבוצת הגופים המובילה מבחינת גובה שכר היא החברות הממשלתיות אשר שכרם הממוצע של עובדיה עמד בשנת 2014 על 20,640 ₪ . 

בין הגופים הציבוריים המובילים ב-2014 בגובה השכר ניתן למצוא את חברת נמל אשדוד עם שכר ממוצע של 28,255 ₪, חברת נמל חיפה עם שכר ממוצע של 28,050 ₪, חברת נמלי ישראל עם שכר ממוצע של 25,926 ₪,  בנק ישראל עם שכר ממוצע של 25,617 ₪, רשות ניירות ערך עם שכר ממוצע של 24,590 ₪, חברת חשמל עם שכר ממוצע של  24,530 ₪ ומפעל הפיס עם שכר ממוצע של 23,686 ₪.

הסכומים הנ"ל אינם כוללים הטבות נוספות כמו למשל: ביטחון תעסוקתי, תשלומי מעסיק לקרן פנסיה לטובת העובדים, קרן השתלמות, קופות גמל, הטבת "חשמל חינם" לעובדי חברת החשמל ותנאי העסקה נוספים.

דוח הוצאות השכר של הגופים הציבוריים ומשרדי הממשלה לעובדי הקבלן 

נתוני הדוח מצביעים על 2,276 משרות עובדי קבלן בכלל הגופים הציבוריים ומשרדי הממשלה המדווחים. הקבוצה בה מספר המשרות הגבוה ביותר של עובדי קבלן היא הרשויות המקומיות בה כ-871 משרות. הגופים אשר העסיקו את המספר הגדול ביותר של עובדי קבלן כ"א הם דואר ישראל (1,074 עובדים), מכבי שירותי בריאות (948 עובדים) ועיריית בני ברק (617 עובדים). התפקידים העיקריים בהם מועסקים עובדי קבלן כ"א הינם סייעות (20% מהעובדים), משגיח בחינות (9% מהעובדים) ועובדות מזכירות (9% מהעובדים). ממוצע השכר למשרה מלאה בקרב כלל עובדי הקבלן המדווחים בגופים הציבוריים עומד על 6,350 ₪ (6,659 ₪ במשרדי הממשלה ו- 6,341 ₪ בגופים הציבוריים). 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x