מזכ"ל התנועה הקיבוצית תומך במתווה הגז

"לצערי, כמו בהרבה סוגיות אסטרטגיות הפך הדיון להתכתשות פוליטית בין ימין לשמאל; אני מסכים לחלוטין עם עמדת התעשיינים ואיגוד התעשייה הקיבוצית. הגיעה השעה לחדול מוויכוחים ולהתחיל לעשות!"

 

 
ניר מאיר מזכל התנועה הקיבוציתניר מאיר מזכל התנועה הקיבוצית
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
18/12/2015

הבוקר התקיים בקיבוץ שפיים הכנס השנתי של איגוד התעשייה הקיבוצית, במסגרתו הציג השר לתשתיות לאומיות, יובל שטייניץ, את מתווה הגז. בכנס השתתפו מאות מנהלי מפעלים ומזכירי קיבוצים שחלקם מתוכננים להצטרף בשנים הקרובות לצרכני הגז הטבעי.

מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר, היה מראשוני הדוברים בכינוס, ולא התחמק מדיון בשיח הציבורי סביב מתווה הגז. בדבריו של ניר נמתחה ביקרות חריפה כנגד כל הגורמים אשר עכבו וסרבלו את הוצאתו לפועל של המתווה, הן מצד גורמי המדינה והן מצד המתנגדים: "לצערי, כמו בהרבה סוגיות אסטרטגיות הפך הדיון להתכתשות פוליטית בין ימין לשמאל. הדיון הציבורי ראוי, אבל אסור לשכוח שבחיים לא הכול פוליטיקה. בסוף יש פה מדינה, ויש אזרחים ויש תעשיינים שממתינים בקוצר רוח להתחבר למערכת הולכת הגז ולהוזיל בכך את מערך הייצור. בשביל שזה יקרה צריך מתווה יציב במחירים ראליים שתואמים את השוק הבינלאומי, מתווה שמשרת בראש ובראשונה את אזרחי ישראל. אנרגיה יקרה אינה משרתת אך אחד והוויכוח הצדקני על מחיר האנרגיה בעוד עשרות שנים אינו רלוונטי בשעה הזו".

בהמשך דבריו הביע מזכ"ל התנועה הקיבוצית תמיכה גורפת בעמדת איגוד התעשייה הקיבוצית, אשר גורס כי מתווה הגז המוצע יביא להוזלה בעלויות האנרגיה וישים קץ לאי הוודאות כך שמפעלים וקיבוצים יוכלו לתכנן השקעות חדשות על בסיס תחשיב עלויות ידוע וברור. ניר מאיר: "על המדינה לפעול ולשמור על אינטרס ממלכתי ומאוזן. אינני מסכים עם כל טענות המתנגדים למתווה המוצע, כמו שאינני חושב שהוא המתווה האופטימאלי כפי שמציגה אותו הממשלה, אבל אני מסכים לחלוטין עם עמדת התאחדות התעשיינים ואיגוד התעשייה הקיבוצית. הגיעה השעה לחדול מוויכוחים ולהתחיל לעשות, ויפה שעה אחת קודם!"

מזכ"ל התנועה הקיבוצית ביקש בדבריו להדגיש את הייחודיות של התעשייה הקיבוצית המקיימת הלכה למעשה את חבריה בקיבוצים. לצד גודלה וחוסנה כמעסיק הגדול ביותר בפריפריה, עם למעלה מ-240 מפעלים, פועלת התעשייה הקיבוצית גם תחת ערכי חברה נעלים כערבות הדדית, המכתיבים לא  פעם את התנהלותה: "המפעלים הקיבוציים נרתמים לא אחת לפעילויות חברתיות וערכיות מהמעלה הראשונה. האחריות החברתית והסולידריות הזו מוכיחים שגם בעולם העסקי, הקר והמנוכר, אפשר לפעול תוך ראיה חברתית. זו מהותה של השיטה הקואופרטיבית שאנחנו המייצגים הנאמנים ביותר שלה בישראל, שיטה לה שותפים למעלה ממיליארד איש ברחבי העולם. אנחנו לא מייצרים ומוכרים רק לשם יצירת ערך ורווח. התעשייה הקיבוצית, מקיימת את החברה הקיבוצית, משקיעה כספים חזרה בקהילה ותומכת בחבריה".


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x