עד כמה הסכם התקשרות מחייב על חתימת חוזה..??

 

 
 

אייל צורף
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/12/2015

בעולם המסחרי ובעולם הנדל"ן נחתמות עסקאות כמעט בכל יום.

עסקה שנסגרה מבטאת החלטה של שני הצדדים, המוכר והקונה, בנוגע למכירת נכס מקרקעין, חברה, פעילות, ציוד וכד'.

אנו רגילים לחשוב כי חתימה על חוזה מהווה סגירת עסקה, אבל מה לגבי חתימה על חלק ממסמכי העסקה? האם הדבר מהווה חוזה מחייב או לא?

בעסקת נדל"ן שהתרחשה בצפון הארץ חתמו הצדדים על מספר עותקים של הסכם מכר, אולם לפתע גילה הקונה כי מועד קבלת החזקה בדירה אינו תואם את רצונו. לאחר ויכוח, עזב הקונה את המקום ולא חתם על יתר מסמכי העסקה. אין מחלוקת כי מספר עותקים של חוזה המכר נחתמו על ידי שני הצדדים, אולם הקונה לא שילם את התשלום הראשון על פי הסכם זה.

בהמשך, טען הקונה כי קיים חוזה מחייב בינו לבין המוכרים ואילו המוכרים טענו כי אין התקשרות מחייבת בין הצדדים.

המחלוקת בין הצדדים הגיעה לבית המשפט המחוזי אשר קבע כי מהראיות שהוצגו בפניו עולה כי הקונה החליט שלא להתקשר עם המוכרים הואיל ומועד מסירת החזקה בדירה אינו מתאים לו. הקונה עזב את המקום מבלי שחתם על יתר מסמכי העסקה המחייבים (יפויי כוח, שטרי מכר, דיווח למיסוי מקרקעין).

גם כאשר קיים הסכם חתום על ידי שני הצדדים, החתימה אינה מעידה בהכרח על גמירות דעתו של הקונה להתקשר בעסקה מחייבת עם המוכרים כל עוד ישנם מסמכים חיוניים להשלמת העסקה אשר טרם נחתמו. החתימה אינה מהווה ראיה חותכת ויש לבדוק את שאר נסיבות העסקה. התנהגותו של הקונה אשר עזב את המקום בכעס, מעידה על החלטתו שלא להתקשר בחוזה מחייב עם המוכרים וכי הוא חזר בו מכוונתו המקורית להתקשר בחוזה. חיזוק נוסף לכך שלא היה בין הצדדים הסכם מחייב, הוא כי הקונה לא שילם למוכרים את התשלום הראשון של הסכם המכר במועד החתימה על החוזה.

לסיכום, השאלה האם נערכה עסקה נבחנת עפ"י הנסיבות של המקרה ובין היתר, האם הצדדים התכוונו להתקשר זה עם זה.

*האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ויש לבדוק כל מקרה לגופו על ידי עו"ד מוסמך.
 
עו"ד אייל צורף הוא עו"ד בעל משרד המתמחה במשפט מסחרי ונדל"ן. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x