גיוס האג"ח של נכסים ובניין >> ביקושי שיא של כ-1.5 מיליארד ש"ח בשלב המוסדי

 

 
סגי איתן מנכלית נכסים ובנייןסגי איתן מנכלית נכסים ובניין
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/12/2015

נכסים ובניין גייסה בשלב המוסדי כ-500  מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרות ד', ו' ו-ז' 

החברה ביקשה לגייס כ-300 מיליון ש"ח בשלב המוסדי והציבורי ביחד

בפועל התקבלו כבר בשלב המוסדי ביקושים של כ-1.5 מיליארד ש"ח 

החברה תקיים בימים הקרובים את המכרז הציבורי, ובכך  תשלים את תהליך הגיוס 

סגי איתן, מנכ"ל נכסים ובניין אמרה היום: "השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של נכסים ובניין הסתיים עם ביקושי שיא  גבוהים בהיקף של 1.5 מיליארד ש"ח. הריביות שנקבעו במכרז המוסדי הן 3.43% לסדרה ד' הצמודה הארוכה, 2.40% לסדרה ו' הצמודה ו-3.52% לסדרה ז' השקלית. תוצאות אלו מהוות הבעת אמון של שוק ההון בחברה וזאת לאור איכות נכסיה, תמהיל הנכסים, מיקומם והאסטרטגיה העסקית של החברה אשר מביאה לצמיחה, לאיתנות פיננסית וליציבות לאורך שנים. תמורת ההנפקה ביחד עם יתרות המזומן הקיימות יהוו בסיס לפעילות השוטפת ולהרחבת פעילות הליבה של החברה, שהינה הנכסים המניבים, תוך שמירה על איתנות פיננסית גבוהה."

במסגרת הגיוס תרחיב החברה את סדרה ד', בעלת מח"מ של כ-6.4 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2020-2025, בסכום של כ-270 מיליון ש"ח. הריבית הצמודה למדד שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 3.43%. 

כמו כן, תרחיב החברה את סדרה ו', בעלת מח"מ של כ-4.2 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2023, בסכום של כ-110 מיליון ש"ח. הריבית הצמודה למדד שנקבעה בשלב המוסדי עומדת על 2.40%.

בנוסף תרחיב החברה את סדרה ז', בעלת מח"מ של כ-4.7 שנים, העומדת לפירעון בין השנים 2015-2025, בסכום של כ-120 מיליון ש"ח. הריבית השקלית שנקבעה לסדרה זו בשלב המוסדי עומדת על 3.52%.

את הגיוס הובילו החתמים: אפסילון חיתום, לידר הנפקות, כלל חיתום, ברק קפיטל, לאומי פרטנרס, רוסאריו קפיטל, מנורה חיתום, ואקסלנס חיתום.

אודות קבוצת נכסים ובניין

נכסים ובניין, מקבוצת IDB, אשר הוקמה בשנת 1961, הינה מחברות הנדל"ן הגדולות והמובילות בישראל, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב והמגורים בישראל ובחו"ל.

לנכסים ובניין נכסים מניבים בישראל בהיקף של 1,068,000 מ"ר, בתפוסה של 97% ונכסים מניבים בחו"ל שהעיקרי שבהם הינו מגדל HSBC הייחודי בשדרה החמישית במנהטן, בהיקף של 80,000 מ"ר. 

נכסים ובניין יוזמת ומשווקת פרויקטים בתחום הנכסים המניבים בישראל בהיקף של כ-150,000 מ"ר באזורי ביקוש ברחבי הארץ, אשר מהווים את הצמיחה העתידית שלה. בנוסף, לנכסים ובניין עתודות קרקע בישראל לנדל"ן מניב בהיקף של כ-700,000 מ"ר.

לצד התמקדותה בנדל"ן מניב, בונה נכסים ובניין גם שכונות מגורים איכותיות באזורי ביקוש בישראל ובשתי ערים מרכזיות בהודו.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x