חיישן חדש ימנע השקיה בזמן הגשם ויסייע בחיסכון במשק המים

הגשם עדיין לא כאן והמצב גורם לחששות רבות בקרב החקלאים וגם מפלס הכינרת ירד כבר מתחת לקו האדום התחתון. בסיטואציה שנוצרה, ועל מנת שהמצב משק המים לא יחמיר נדרש שימוש מושכל במים

 

 
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
28/12/2015

iv>

בחברת 'אגרולן' החדירו לשוק הישראלי שני חיישנים שמטרתם לאפשר ניהול משק מים נכון וחסכוני. מדובר בחיישן המתחבר ישירות למחשב ההשקיה בחממה ובמצב בו יורדים גשמים איינו מאפשר למחשב לשגר פקודת השקיה ובכך חוסך בזבוז מים שלא לצורך. בפועל, חיישן הגשם סוגר את המגע בין החוטים כשיורד גשם בכמות שהוגדרה מראש על ידי החקלאי (ניתן לכוון במ"מ או באינטש). באמצעות סגירת המגע, מחשב ההשקיה מפסיק לפעול אך מיד עם התייבשות החיישן המגע מתנתק באופן אוטומטי ובכך מאפשר למחשב ההשקיה לחזור לעבוד.

בנוסף, השבוע הגיע לראשונה ארצה חיישן המשלים את פעולתו של חיישן הגשם. 

על מנת להשקות בצורה נכונה את הגידולים החקלאיים יש  לבחון את מידת רטיבות הקרקע ולהתאים את כמות המים באופן ממוחשב. חיישן דיגיטלי ידני חדש מאפשר לבחון את מידת רטיבות הקרקע ובאמצעותו יכול החקלאי לדעת האם הקרקע רוויה או לחילופין עליו להשקות. בנוסף, מקבל החקלאי ישירות למחשב או בהתראת - SMSתוך התחשבות בטמפרטורת הקרקע. על סמך נתונים אלו ניתן להשקות באופן מושכל ומקצועי.

מלבד החוסר בגשמים, תנאי מזג האוויר הגלובליים נמצאים בשינויים דרמטיים המשפיעים על כלל ההתנהלות וגורמים לשינויים מהותיים באופן אפשרות גידולי המזון. חוקרים מומחים וחברות טכנולוגיות וחקלאיות בעולם נערכים לקראת שינויי האקלים . מאחר ותנאי מזג אוויר קיצוניים אינם מטיבים עם הגידולים החקלאיים ואף פוגעים בהם. בחברה ייבאו ארצה בקר השולח הודעת SMS ישירות למכשיר הסלולארי ומתריע מפני גל קור או גל חום קיצוני בקרקע החממה. העובדה כי קיים הבדל בטמפרטורות הנחוצות לכל סוג גידול מאפשרות להכווין את הבקר כך שיספק התרעות במידה והטמפרטורה תהיה מעבר לתווך שהוגדר ובהתאם לגידולים בחממה. להתרעות  משמעות רבה שכן הם מאפשרות לחקלאים לפעול באופן מידי במצבי חום או קור קיצוניים ולדאוג לחימום או קירור החממה. 

יהודה גליקמן מנכ"ל חברת אגרולן שתציג את החידושים במסגרת התערוכה החקלאית הגדולה בישראל במו"פ ערבה תיכונה וצפונית בין התאריכים 20-21.1.2016, סיפר כי פיתוחים אלו יסייעו לחקלאים להקטין את הנזקים בחממות וימנעו בזבוז מיותר של מים: "בשל המשברים שחווה החקלאות, חשוב לצמצם את הנזקים וההוצאות עד כמה שניתן. המערכות החדשות דואגות לכך באמצעות התרעה מפני חום או קור ובאמצעות חיסכון במשק המים. בנוסף, החורף הנוכחי אינו גשום במיוחד והפיתוחים מסייעים גם במאמצי החיסכון במים".


פיתוחים אלו ומגוון חידושים בתחום החקלאות יוצגו במסגרת התערוכה החקלאית הגדולה בישראל שתתקיים במו"פ ערבה תיכונה וצפונית, תחנת יאיר-חצבה ב-20-21 בינואר 2016. בתערוכה יוצגו תעשיות החקלאות, מים, גינון, מיכון, אנרגיה סולרית, פיתוחים של זנים חדשים בענף הירקות, פירות, עשבי תבלין, החקלאות הימית המתפתחת בישראל, כלי רכב חקלאיים ורכבי שטח מדגמי 2016 ועוד. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x