אושר הגנות למלונות ולתשתיות ים המלח

 

 
 

עידו אסייג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
31/12/2015

הועדה הארצית לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות (ות"ל) בראשות רו"ח אביגדור יצחקי אישרה בישיבתה אתמול (ב') תכנית המסדירה ביצוע קציר מלח באגן הדרומי של הים (בריכות האידוי), ושאיבת מים מהאגן הצפוני, המהווה פתרון ארוך טווח להגנה על מלונות ים המלח ועל התשתיות הסמוכות ומאפשרת את המשך תפקוד מפעלי ים המלח.

עקב שקיעת מלח בקרקעית בריכות האידוי, הגורמת לעליית מפלס המים באגן הדרומי של ים המלח, עליהן מבוססות פעילויות הייצור של מפעלי ים המלח ומתחמי התיירות כאחד, וירידת מפלס המים באגן הצפוני של הים, נוצר צורך דחוף בפתרון משולב, יעיל וארוך טווח אשר מחד, ייצב את מפלס הבריכות לאורך זמן ומאידך, יאפשר הקמת תחנת שאיבה חדשה לרבות מערך נלווה של הולכת מי ים מהאגן הצפוני לבריכות האידוי.

התכנית שאושרה מספקת פתרון אופטימאלי, בין השאר באמצעות, הקמת תחנת שאיבה  מצפון למניפת נחל צאלים, אשר תחליף את התחנה הקיימת באזור שעתיד להתייבש והקמת מסוע להובלת המלח הנקצר מתחומי הבריכות הדרומיות אל האגן הצפוני. התכנית קובעת הנחיות באשר לאופן ביצוע קציר המלח ופינויו מהבריכה, כך שיאפשר את התהליך התעשייתי תוך מזעור ככל הניתן של הפגיעה הסביבתית והנופית או פגיעה בתפקוד בתי המלון.

התכנית תוכננה בהתאם להחלטת הממשלה לפתרון קציר המלח והשאיבה שאושר בשנת 2012, ומהווה נדבך משלים לפעולות הדחופות להגנה על תשתיות ומלונות ים המלח אשר כבר מבוצעות, וכוללות בין היתר: טיפול במערך מי התהום, הגבהת כביש 90 בחלקים שונים, הגבהת סוללות החוף ועוד.
לדברי יו"ר הועדה, רו"ח אביגדור יצחקי, התכנית שאושרה לאחר עבודה מעמיקה של אנשי המקצוע, מאזנת בין כלל הצרכים של הגורמים השונים, ומביאה בחשבון היבטים תעשייתיים, תיירותיים, סביבתיים והתיישבותיים כאחד. 

התכנית הועברה לאישור הממשלה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x