ועדת הכספים אישרה העברה של 750 מיליון ₪ לרשויות הערביות

חלק מתוכנית של שרה גמליאל ביישום תכנית החומש למגזר הערבי (922)

 

 
גילה גמליאל השרה לשיוון חברתיגילה גמליאל השרה לשיוון חברתי
 

איתי שלוסברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/10/2016

לפני מספר חודשים קידמה השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל את תכנית החומש לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי בישראל, במסגרתה הוקצו 15 מילארד ₪ לרשויות הערביות. במסגרת החלטת הממשלה 922, הוקצו בין היתר 800 מיליון ₪ מענקי פיתוח לרשויות הערביות בפריסה לחמש שנים וכמו גם 200 מיליון ₪ מענקי איזון לשנת 2016. לפני שעה קלה (חמישי) וביוזמת השרה גמליאל, אישרה ועדת הכספים העברתם של 650 מיליון ₪ כבר השנה (מתוך ה 800 שהוקצו לחמש שנים) ואת השלמת מענקי האיזון לשנת 2016. השרה גמליאל: "ערביי ישראל הם אזרחים שווי זכויות, וממשלת המחנה הלאומי לא תיתן שיופלו לרעה. נמשיך לפעול במלוא המרץ ליישום החלטה 922 ולקידום השוויון החברתי בישראל" 

לפני שעה קלה (חמישי), אישרה ועדת הכספים העברה של 750 מיליון ₪ לרשויות הערביות לשנת 2016, כאשר 650 מיליון ₪ מתוכם הם מענקי פיתוח לרשויות ו- 100 מיליון הם מענקי איזון שיועברו באמצעות משרד הפנים. יובהר, כי מדובר בהישג משמעותי לשרה גמליאל שיזמה את החלטת הממשלה 922 (תכנית החומש לפיתוח המגזר הערבי, במסגרתה אושרו 15 מיליארד ₪ לפיתוח חברתי וכלכלי של הרשויות הערביות בישראל) זאת משום בהחלטת הממשלה נקבע כי הרשויות הערביות יקבלו 800 מיליון ₪ מענקי פיתוח בפריסה לחמש שנים, ואילו השרה גמליאל דאגה להעברת 650 מיליון ₪ מתוכם כבר בשנת התקציב הנוכחית.  עוד יצוין, כי 100 מיליון ₪ שאושרו כמענקי איזון, הם למעשה השלמה ל 200 מיליון ₪ שנקבעו לשנת 2016 והושלמו כעת.

השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל: "זהו הישג משמעותי מאוד לממשלת ישראל ביישום החלטת הממשלה 922 ולצמצום הפערים בחברה הישראלית. ערביי ישראל הם אזרחים שווי זכויות במדינה, וממשלת המחנה הלאומי לא תיתן שיופלו לרעה. נמשיך לפעול במלוא המרץ ליישום החלטה 922 ולקידום השוויון החברתי בישראל. מברכת את חברי ועדת הכספים ואת פקידי אגף התקציבים באוצר על אישור המהלך החשוב".  
  

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
x