סיכום חודש מרץ בבורסה >> מסכמת ירידה של 21% במדדים המובילים

המסחר בתל-אביב במרץ התאפיין בתנודתיות רבה והסתכם בירידות שערים חדות בכל מדדי המניות המובילים, בהמשך למגמה מהחודש הקודם ובדומה לבורסות מובילות בעולם.

 

 
 

נורית דרור, יחידת המחקר
FacebookTwitter Whatsapp
31/03/2020

ירידות השערים בשלושת השבועות הראשונים כתוצאה של המשך התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם והשפעתה השלילית על הכלכלה הכלל עולמית, התמתנו בשבוע המסחר הרביעי כתוצאה מצעדי סיוע רחבי היקף שהוכרו ע"י בנקים מרכזיים וממשלות ברחבי העולם. 
 
מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו בכ-21%, עוד טרם אישור סיוע פיסקלי נרחב ע"י הממשלה, לעומת ירידה ממוצעת של כ-13% בבורסות בארה"ב וירידה ממוצעת של כ-18% בבורסות באירופה. לירידה המתונה יותר בבורסות בחו"ל תרם סיוע ממשלתי בהיקף חסר תקדים, כאשר אצלנו בארץ האוצר החל לגבש תוכנית סיוע, אך היא טרם אושרה ע"י הממשלה.
 
מניות הנפט והגז הובילו בירידה של כ-40% החודש ושל כ-60% מתחילת השנה, וזאת בהשפעת צניחת מחירי הנפט והגז הטבעי.
 
המחזור היומי בשוק המניות (כולל תעודות סל) שהסתכם בכ-2.9 מיליארד שקל במרץ, היה גבוה בכ-47% מהמחזור הממוצע בחודש הקודם, וזאת בהמשך למגמה מתחילת השנה.
 
המחזור היומי הממוצע ברבעון הראשון של 2020 הסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל – גבוה בכ-64% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
 
הגיוסים הערים שאפיינו את שוק המניות בתל-אביב בחודשיים הראשונים של השנה, נבלמו כמעט לחלוטין בחודש מרץ והסתכמו בכ-130 מיליון שקל בלבד: כ-23 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי אופל בלאנס בהנפקת מניות לציבור וכ-72 מיליון שקל גויסו בשש הקצאות פרטיות. כ-35 מיליון שקל הוזרמו לשלוש חברות בגין מימוש כתבי אופציה שפקעו החודש. מרבית הסכום, כ-31 מיליון שקל הוזרמו לחברת הבנייה מנרב פרויקטים.
 
בסיכום  הרבעון הראשון של 2020 גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-3.6 מיליארד שקל – יותר מפי שלושה סך הגיוס ברבעון המקביל אשתקד.
 
ירידות השערים החדות בשוקי המניות בעולם התרחבו גם לשוק אגרות החוב- ירידות של עד 10% באיגרות החוב הקונצרניות, וירידות של עד 7% באג"ח הממשלתיות. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים עלתה מכ-0.6% בתחילת מרץ לכ-1% בסוף החודש. מגמה דומה אפיינה את איגרות החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב, שהתשואה לפדיון שלהן עלתה מכ-0.5% ב-9 במרץ לשיעור של כ-1% בסוף מרץ.
 
המחזור היומי באיגרות חוב זינק לכ-8.9 מיליארד שקל בחודש מרץ, לעומת כ-3.4 מיליארד שקל בממוצע בחודשיים הראשונים של השנה. ביום חמישי ה-12 במרץ, על רקע ירידות שערים חדות, נרשם בבורסה מחזור שיא בסך כ-14.7 מיליארד שקל, מזה כ-12.1 מיליארד שקל באג"ח ממשלתי.
 
המחזור היומי הממוצע ברבעון הראשון של 2020 הסתכם בכ-5 מיליארד שקל – גבוה בכ-43% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
 
עלייה בפעילות אפיינה את כל איגרות החוב, ובעיקר את איגרות החוב הממשלתיות שקליות שהמחזור היומי בהן והסתכם בכ-5.2 מיליארד שקל במרץ – לעומת מחזור ממוצע של כ-1.7 מיליארד שקל בחודשיים הראשונים של השנה.
 
המחזור היומי הממוצע באיגרות חוב אלה ברבעון הראשון של 2020 הסתכם בכ-2.7 מיליארד שקל- גבוה בכ-52% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
 
במלווה קצר מועד זינק המחזור היומי והסתכם בכ-2.4 מיליארד שקל במרץ, לעומת כ-0.3 מיליארד שקל בממוצע בחודשיים הראשונים של השנה. ביום שני ה-9 במרץ, נרשם בבורסה מחזור שיא במק"מ בסך כ-4.6 מיליארד שקל.
 
הגיוסים הערים בשוק איגרות החוב בחודשיים הראשונים של 2020 נבלמו כמעט לחלוטין במרץ והסתכמו בכ-1.1 מיליארד שקל: כ-1.0 מיליארד שקל גויסו מהציבור בהנפקות לציבור של אג"ח צמוד מדד, ע"י שלוש חברות נדל"ן מניב - מליסרון (0.4 מיליארד שקל), גזית גלוב (0.3 מיליארד שקל) ואמות (0.25 מיליארד שקל), וכ-0.1 מיליארד שקל גויסו ע"י ויתניה בהקצאה פרטית של אג"ח צמוד מדד למשקיעים מסווגים.
 
בסיכום  הרבעון הראשון של 2020 גויסו בתל-אביב כ-12.2 מיליארד שקל ע"י הנפקות והקצאות פרטיות של איגרות חוב לציבור ולמוסדיים – נמוך בכ-15% מהגיוס ברבעון המקביל אשתקד.
 
שוק הנגזרים התאפיין החודש במחזורים ערים, המשך למגמה מהחודש הקודם, בהשפעת עלייה באי הוודאות ועלייה בתנודתיות במסחר. מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) הסתכם במרץ בכ-131 אלף יחידות, ובכ-120 אלף יחידות ברבעון הראשון של השנה - גבוה בכ-24% מהמחזור הממוצע בשנת 2019. מדד התנודתיות VTA35 זינק מכ-14 נקודות בתחילת החודש לשיא של כ-87 נקודות ב-12 במרץ. וזאת בהשפעת ירידות השערים החדות בשוקי המניות ואיגרות החוב. במחצית השניה של החודש המדד ירד בהדרגה לכ-53 נקודות בסוף החודש בהשפעת תוכניות להרחבה מוניטרית ע"י בניק ישראל והרחבה פיסקלית ע"י האוצר.
 
שווי השוק של 548 קרנות הסל שנסחרו בבורסה בסוף מרץ 2020 היה נמוך בכ-15.7 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-69.5 מיליארד שקל.
 
עיקר הירידה, כ-12.2 מיליארד שקל מקורה בירידת שערי המניות ואיגרות החוב, וכ-3.5 מיליארד שקל מכירות הציבור.
 
החודש מכר הציבור קרנות סל בשווי של כ-3.5 מיליארד שקל נטו, כתוצאה ממשבר הקורונה והשפעתו השלילית על כלכלות העולם. כ-3 מיליארד שקל מהמכירות היו של קרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים, ובעיקר-  מכירות של קרנות סל על מדד S&P 500 בסך כ-0.8 מיליארד שקל, ועל מדדי NASDAQ 100 ו- STOXX Europe 600 בסך כ-0.3 מיליארד שקל כל מדד.
 
בשוק קרנות הנאמנות הציבור מכר ,נטו, קרנות נאמנות מכל הסוגים, בהיקף של כ-38 מיליארד שקל. מתוכם כ-26 מיליארד שקל קרנות המשקיעות באיגרות חוב בארץ, 4.6 מיליארד שקל קרנות כספיות, כ-3 מיליארד שקל בקרנות המשקיעות במניות בארץ ובקרנות המשקיעות בחו"ל – בכל סוג, וכ-1 מיליארד שקל בקרנות שקליות.
 
 
 
*כל הנתונים הינם אומדן, נכונים ליום ראשון ה-29 במרץ 2020