בורסה לניירות ערך || סיכום שבועי || המדדים חזרו לעלות בשבוע השלישי של אוגוסט

סקירה שבועית של המסחר: 13 – 17 בספטמבר, 2020

 

 
 

בורסה תל אביב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
21/09/2020

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר השלישי של ספטמבר התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, וזאת בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.
 
עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
 
בשוק המניות:
 
בשוק המניות בתל-אביב גויסו השבוע כ-1 מיליארד שקל בשתי הנפקות לציבור, בלטה:
 
חברה חדשה, הגדולה ביותר השנה, המצטרפת ל-13 חברות חדשות שנרשמו בבורסה מתחילת השנה: מקס סטוק - רשת חנויות למוצרים לבית במחירים מוזלים. בעלי השליטה מכרו מניות בשווי של כ-540 מיליון שקל, בהצעת מכר לא אחידה למשקיעים מוסדיים, לפי שווי חברה של כ-1.7 מיליארד שקל.
 
השבוע הודיעה הבורסה על השקת מדד ת"א-קלינטק, שיכלול 12 חברות העוסקות באנרגיה מתחדשת, בשווי שוק כולל של כ-32 מיליארד שקל שיושק בנובמבר 2020.
 
 
 
בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
 
בשוק איגרות החוב בתל-אביב גויסו השבוע כ-413 מיליון שקל בשלוש הנפקות לציבור.
 
מדדי מניות:
מדד ת"א–35
 
עלה השבוע ב-1.4%, ומתחילת השנה ירד ב-21.3%.
 
מדד ת"א–90   
 
עלה השבוע ב-2.4%, ומתחילת השנה ירד ב-4.6%.
 
מדד ת"א–125
 
עלה השבוע ב-1.6%, ומתחילת השנה ירד ב-16.1%.
 
מדד ת"א–SME60
 
עלה השבוע ב-2.4%, ומתחילת השנה ירד ב-5.0%.
 
מדדי איגרות חוב:
מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
 
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-1.9%.
 
מדד תל בונד-60
 
עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-2.5%.
 
מדד תל בונד-שקלי
 
עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה ירד ב-1.9%.
 
 
 
גיוסים:
הנפקת מניות        
חברה חדשה - גיוס בהנפקה ראשונה (IPO)
 
חברה חדשה, הגדולה ביותר השנה, המצטרפת ל-13 חברות חדשות שנרשמו בבורסה מתחילת השנה: מקס סטוק- רשת חנויות למוצרים לבית במחירים מוזלים. בעלי השליטה מכרו מניות בשווי של כ-540 מיליון שקל, בהצעת מכר לא אחידה למשקיעים מוסדיים, לפי שווי חברה של כ-1.7 מיליארד שקל.
 
גיוס ע"י חברה ותיקה
 
חברת התעופה אל-על, גייסה כ-505 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור בת"א. להנפקה נרשם ביקוש של כ-654 מיליון שקל.
 
 
 
הנפקת איגרות חוב קונצרניות
בשוק איגרות החוב גויסו השבוע כ-413 מיליון שקל בשלוש הנפקות של אג"ח לציבור:
 
  • 270 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ- בנקאי מימון ישיר באמצעות הרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד, הנסחרת בתשואה לפדיון של 2.5%, במח"מ של 1.7 שנים ובדירוג 2 Aע"י "מידרוג". החברה הנפיקה מניות לראשונה בבורסה בחודש אוגוסט השנה.
  • כ-73 מיליון שקל גויסו ע"י בתי הזיקוק בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, נושאות ריבית של 5%, מח"מ 6 שנים ודירוג A- ע"י "מעלות". מתחילת השנה הנפיקה החברה אג"ח בשווי כולל של כ-680 מיליון שקל. לחברה צפויים בשנתיים הקרובות פדיונות אג"ח סחיר של כ-1.1 מיליארד שקל.
  •  כ-70 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה צרפתי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, נושאות ריבית של 4.95%, מח"מ 4 שנים ודירוג BBB+ ע"י "מעלות". לחברה צפויים בשנתיים הקרובות פדיונות אג"ח סחיר של כ-93 מיליון שקל.
 
 
 
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
 
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסך 4.2 מיליארד שקל.
 
שונות:
מדד מחירים לצרכן
 
מנתוני הלמ"ס עולה כי מדד המחירים לצרכן נותר ללא שינוי באוגוסט 2020, ובסיכום החודשים ינואר-אוגוסט 2020 ירד המדד ב-0.6%.
 
 
 
שיעור האבטלה במשק
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פירסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים, ירד ל-9.8% בחודש אוגוסט 2020, לעומת 10.3% ביולי 2020.
 
שיעור הבלתי מועסקים בחודש אוגוסט 2020, עלה ל-5.4% מכוח העבודה, לעומת 5.1% ביולי 2020.
 
 
 
נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
 

מדדים ענפיים

 

שבוע

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

0.6%

26.9%

ת"א בנקים-5

0.5%

-34.4%

ת"א-נדל"ן

1.8%

-31.6%

מטבע חוץ

 

שבוע

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

-0.5%

-1.0%

אירו/ שקל

0.8%-

4.1%


x