הבורסה לניירות ערך || התחדשו מכירות קרנות הסל על מדדי מניות בהיקף של 500 מיליון שקל | קרנות נאמנות בחול גייסו כ-500 מיליון שקל

המסחר הושפע מהתחדשות הקורונה בעולם והתאפיין בירידות תוך מחזורי מסחר ערים

 

 
 

נורית דרור, יחידת המחקר הבורסה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
05/10/2020

• המסחר בתל-אביב בספטמבר התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם. מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו בכ-6% ובכ-4% בהתאמה, ואילו מדד ת"א-צמיחה נותר כמעט ללא שינוי.
המסחר החודש התנהל על רקע חגי תשרי והושפע בעיקר מהתגברות גל שני של התפשטות נגיף הקורונה וכניסת המשק לסגר שני.

• מחזורי מסחר ערים במניות - מחזור המסחר היומי בשוק המניות הסתכם בספטמבר בכ-1.8 מיליארד שקל, ומתחילת השנה בכ-1.9 מיליארד שקל - גבוה בכ-48% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.

• בשוק המניות גויס סכום של כ-2.3 מיליארד שקל, כ-0.9 מיליארד שקל מתוכם גויסו ע"י שלוש חברות חדשות המתווספות ל-11 חברות חדשות שנרשמו השנה:

שתי המנפיקות הגדולות ביותר השנה עם שווי חברה של כ-1.7 מיליארד שקל כל אחת אחרי ההנפקה: מקס סטוק – בה בעלי השליטה מכרו מניות בשווי של כ-540 מיליון שקל, וחברת מספנות ישראל שגייסה כ-338 מיליון שקל.
שותפות מו"פ שנייה בתל-אביב – שותפות יוניקורן טכנולוגיה גייסה כ-60 מיליון שקל בהנפקה וכ-10 מיליון שקל נוספים מהשותף הכללי. 

מספר החברות החדשות שהנפיקו עד כה – 12 חברות, עולה על מספר החברות החדשות שהנפיקו בכל שנת 2019 (7 חברות).

• ירידות שערים במדדי איגרות החוב צמודות המדד – ממשלתיות וקונצרניות – שירדו בכ-2.1% ובכ-1.2%, בהתאמה. עליות שערים באיגרות החוב הקונצרניות שקליות – מדדי תל בונד-תשואות שקלי ותל בונד-גלובל עלו בכ-0.9% ובכ-0.4%, בהתאמה.

• מחזורי מסחר ערים בשוק איגרות החוב: מחזור המסחר היומי בשוק איגרות החוב בספטמבר הסתכם בכ-4.2 מיליארד שקל, ומתחילת השנה בכ-4.4 מיליארד שקל - גבוה בכ-24% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.

• גיוסים בשוק איגרות החוב: כ-2.3 מיליארד שקל באג"ח חברות לציבור, כ-1.7 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות הסקטור הריאלי, מתוכם כ-1.2 מיליארד שקל ע"י חברות נדל"ן וכ-0.6 מיליארד שקל גויסו ע"י הסקטור הפיננסי. 

• בשוק הנגזרים: המשך מחזורים ערים בכל הנגזרים, על רקע אי וודאות ותנודתיות במסחר, ומחזור שיא יומי באופציות הדולריות - כ-544 אלף אופציות דולריות במועד פקיעת האופציות הדולריות. 

• בשוק קרנות הסל התחדשו מכירות של קרנות סל על מדדי מניות בינ"ל ע"י הציבור והסתכמו בכ-0.5 מיליארד שקל נטו, ואילו בקרנות הנאמנות נמשכו רכישות הציבור של קרנות המשקיעות בחו"ל, והסתכמו בכ-0.5 מיליארד שקל נטו.

• המסחר בתל-אביב בספטמבר התנהל על רקע חופשות חגי תשרי  והתאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם, והושפע ממספר גורמים:

o התגברות גל שני של התפשטות נגיף הקורונה, וכניסת המשק לסגר נוסף החל ב-18 בספטמבר למשך שלושה שבועות לפחות. 
מנתוני הלמ"ס עולה כי שיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בגלל הקורונה + הבלתי מועסקים הגיע ל-9.8% בחודש אוגוסט 2020.

o הודעת הפד על הותרת הריבית בארה"ב ברמה אפסית עד סוף שנת 2023.

o חתימה על הסכם שלום היסטורי בין ישראל לאיחוד האמירויות, וחתימה על הצהרת שלום עם בחריין.

מדד ת"א-35 המייצג את המניות הגדולות בבורסה, ומדד ת"א-90 המייצג את המניות הבינוניות בגודלן ירדו בכ-6% ובכ-4%, בהתאמה. מדד ת"א צמיחה המייצג את המניות הקטנות נותר החודש כמעט ללא שינוי. 
ירידה של כ-2%-6%  נרשמה החודש במדדי המניות המובילים בבורסות בארה"ב וירידה ממוצעת של כ-2% נרשמה בבורסות מובילות באירופה. 

• ירידות שערים אפיינו את כל המדדים הענפיים, בראשם מדד ת"א בנקים-5 שירד בכ-12% ומדדי ת"א-נדל"ן ות"א נפט וגז שירדו בכ-7% כ"א. גם מדדי ת"א טק-עילית ות"א-טכנולוגיה שעלו בינואר-אוגוסט ביותר מ-30% והגיעו לשיא כל הזמנים, ירדו החודש בכ-4% כ"א. ירידה מתונה יחסית בשיעור של פחות מ-1% אפיינה את מדדי ת"א-תעשייה ות"א-פמילי.

• צירוף מניה למדדים ב"מסלול מהיר למניות חדשות":

שותפות המו"פ מילניום פוד טק  שביצעה הנפקה ראשונה (IPO) ביולי, תיווסף למדדים: ת"א-טכנולוגיה, ת"א גלובל-בלוטק, ות"א צמיחה החל ב-4 באוקטובר 2020.

• צירוף מניות  למדדים ב"מסלול מהיר למניות ותיקות":

שותפות הנפט והגז גבעות עולם תיווסף למדדי ת"א-נפט וגז, ות"א-צמיחה; וחברת הטכנולוגיה אירודרום תיווסף למדדי  ת"א-טכנולוגיה, ת"א גלובל-בלוטק, ת"א- תעשייה ות"א צמיחה, החל ב-4 באוקטובר 2020.