בורסה לניירות ערך >> מדד ת"א–35 עלה השבוע ב-3.3%, ומתחילת השנה ירד ב-18.7%.

סיכום שבוע המסחר בבורסה - 19 - 23 באפריל, 2020

 

 
 

בורסה תל אביב
FacebookTwitter Whatsapp
26/04/2020

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר השלישי של אפריל התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים.
 
מגמה מעורבת אפיינה את איגרות החוב הממשלתיות ואת איגרות החוב הקונצרניות.
 
בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
 
11 חברות גייסו בשוק איגרות החוב בתל-אביב עד 3.5 מיליארד שקל:
 
עד כ-3 מיליארד שקל גויסו בהנפקות לציבור ע"י חמש חברות, מרביתן חברות נדל"ן, מתוכם כ-1.7 מיליארד שקל גויסו ע"י קבוצת עזריאלי בהנפקה הגדולה ביותר של איגרות חוב השנה, וכ-0.5 מיליארד שקל גויסו בשש הקצאות פרטיות של אג"ח למשקיעים מסווגים.
 
מדדי מניות:
 
מדד ת"א–35
 
עלה השבוע ב-3.3%, ומתחילת השנה ירד ב-18.7%.
 
מדד ת"א–90    
 
עלה השבוע ב-3.5%, ומתחילת השנה ירד ב-13.0%.
 
מדד ת"א–125
 
עלה השבוע ב-3.3%, ומתחילת השנה ירד ב-16.9%.
 
מדד ת"א–SME60
 
עלה השבוע ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-13.9%.
 
מדד ת"א-נדל"ן
 
ירד השבוע ב-2.1%, ומתחילת השנה ירד ב-24.6%.
 
מדדי איגרות חוב:
 
מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
 
ירד השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה עלה ב-1.0%.
 
מדד תל בונד-60
 
עלה השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-4.5%.
 
מדד תל בונד-תשואות שקלי
 
עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-11.4%.
 
גיוסים:
 
הנפקת מניות
 
בשוק המניות בתל-אביב לא בוצעו הנפקות של מניות.
 
החברה הדואלית סייפ-טי, שמניותיה נסחרות במקביל גם בבורסת ה-NASDAQ (סמל: SFET), תגייס היום כ-30 מיליון שקל בהנפקה לציבור בארה"ב.
 
הנפקת איגרות חוב קונצרניות
 
11 חברות גייסו בשוק איגרות החוב בתל-אביב עד כ-3.5 מיליארד שקל:
  • עד כ-3 מיליארד שקל גויסו בחמש הנפקות לציבור של אג"ח:
  • עד 2.6 מיליארד שקל גויסו ע"י ארבע חברות נדל"ן מניב, בראשן קבוצת עזריאלי שגייסה כ-1.7 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח (צמוד מדד) הגדולה ביותר השנה. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסך של כ-1.3 מיליארד שקל בשנים 2021-2020. המנפיקות הנוספות הן קרן הריט להשקעות במקרקעין ריט 1 שגייסה כ-0.4 מיליארד שקל והחברות אמות וחברת הדיור המוגן בית הזהב שצפויות לגייס היום עד כ-0.4 ועד כ-0.03 מיליארד שקל, בהתאמה.
  • עד 0.4 מיליארד שקל יגויסו היום ע"י חברת האנרגיה או.פי סי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, בריבית של עד 2.75% לפדיון סופי עד ספטמבר 2028, בדירוג A- "מעלות" ו-A3 "מידרוג".
  • כ-0.3 מיליארד שקל גויסו בשלוש הקצאות פרטיות של אג"ח שקלי למשקיעים מסווגים:  חברת התעשייה שפיר הנדסה (150 מיליון שקל), חברת הנדל"ן המניב סאמיט (כ-100 מיליון שקל), וחברת הבנייה אלעד קנדה (47 מיליון שקל).
  • כ-0.2 מיליארד שקל גויסו בשלוש הקצאות פרטיות של אג"ח צמוד מדד למשקיעים מסווגים:  בנק ירושלים (150 מיליון שקל), חברת הנדל"ן המניב רבוע כחול נדל"ן (כ-52 מיליון שקל), וחברת הבנייה נתנאל גרופ (כ-10 מיליון שקל).
 
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
 
משרד האוצר ביצע השבוע הנפקה של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של כ-2.0 מיליארד שקל.
 
שונות:
 
שיעור הצמיחה
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן שלישי לצמיחת המשק ברבעון הרביעי של שנת 2019, לפיו התוצר המקומי הגולמי עלה 4.6% בחישוב שנתי (4.8% באומדן קודם), ובסיכום שנת 2019 עלה ב-3.5%, לאחר עלייה של 3.4% בשנת 2018.
 
התוצר המקומי הגולמי לנפש עלה ברבעון הרביעי של 2019 ב 2.5% (בחישוב שנתי) לאחר עלייה  של 2.0% ברבעון השלישי של שנת 2019.
 
 
הושק המסחר באופציות על מניית אלוני-חץ
 
ביום חמישי, 23 באפריל, 2020 החלו להיסחר בבורסה אופציות על מניית אלוני-חץ, הנכללת, בין היתר, גם במדד ת"א-35. כיום נסחרות בבורסה אופציות על 26 מניות הנכללות במדד ת"א-125, רובן במדד ת"א-35. 
 
 
 
נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
 
מדדים ענפיים        

     

 

שבוע

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

4.7%

0.6%

ת"א בנקים-5

6.2%

-24.8%

ת"א-נדל"ן

-2.1%

-24.6%

מטבע חוץ

 

שבוע

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

-0.9%

2.9%

אירו/ שקל

-1.5%

-1.2%