סיכום חודש אפריל 2020 בבורסה לניירות ערך >> עליות שערים בכל מדדי המניות המובילים

את עליות השערים בשווקים, חרף העמקת המשבר הכלכלי-גלובלי בעקבות התפשטות מגיפת הקורונה בעולם, ניתן לייחס למספר גורמים עיקריים. ביניהם, צעדי הסיוע הנוספים עליהם הכריזו במהלך החודש הבנקים המרכזיים וממשלות ברחבי העולם, בהמשך לצעדים שננקטו בחודש מרץ

 

 
 

נורית דרור, יחידת המחקר
FacebookTwitter Whatsapp
28/04/2020

המסחר בבורסה בתל-אביב בחודש אפריל התאפיין בעליות שערים בכל מדדי המניות המובילים, והוא ממשיך את המגמה של שבוע המסחר האחרון בחודש מרץ, מגמה שבאה לידי ביטוי גם בבורסות מובילות בעולם.
 
את עליות השערים בשווקים, חרף העמקת המשבר הכלכלי-גלובלי בעקבות  התפשטות מגיפת הקורונה בעולם, ניתן לייחס למספר גורמים עיקריים. ביניהם, צעדי הסיוע הנוספים עליהם הכריזו במהלך החודש הבנקים המרכזיים וממשלות ברחבי העולם, בהמשך לצעדים שננקטו בחודש מרץ.
 
בנק ישראל הוריד את הריבית בחודש אפריל ב-0.15% לרמת שפל היסטורי של 0.1% בה היתה מפברואר 2015 ועד נובמבר 2018, וזאת בהמשך לצעדים עליהם הכריז בחודש מרץ הכוללים רכישת אג"ח ממשלתי, עסקאות ריפו דולר-שקל והורדת הלימות ההון של הבנקים. כמו כן, אישרה ממשלת ישראל את הגדלת התקציב הממשלתי ב-90 מיליארד שקל למימון תוכנית הסיוע עליה הכריזה בחודש מרץ ועמדה על כ-80 מיליארד שקל, כולל סיוע בהיקף של כ-8 מיליארד שקל לעצמאים.
 
בנוסף, ניתן לציין את סימני האטת קצב התפשטות המגיפה בישראל וצעדים ראשונים של חזרה הדרגתית וזהירה בישראל ובחלק מהמדינות בעולם לפעילות כלכלית.
 
מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו בכ-6% ובכ-15%, בהתאמה, לעומת עלייה ממוצעת של כ-11% בבורסות בארה"ב ועלייה ממוצעת של כ-1% בבורסות באירופה. מדדים אלה נמוכים בכ-16% ובכ-10%, בהתאמה, מהרמה בה היו בתחילת השנה.
 
לעלייה המתונה יחסית של מדד ת"א-35 תרמו מניות הבנקים הגדולים ומניות הנדל"ן שעלו החודש בכ-6% -5% . לעלייה החדה של מדד ת"א-90 תרמו מניות חברות ושותפויות הנפט והגז שזינקו החודש בכ-38%, לאחר שצנחו בכ-57% ברבעון הראשון של השנה, במקביל לצניחת מחירי הנפט והגז בעולם ולהגעת מחיר חוזה על הנפט בארה"ב אל מתחת לאפס, וכן תרמו מניות טק-עילית שרשמו עלייה של כ-18%, רובן מניות דואליות הנסחרות גם בחו"ל.
 
המחזור היומי בשוק המניות כולל תעודות סל שהסתכם בכ-2.0 מיליארד שקל באפריל, נמוך אמנם בכ-30% מהמחזור הממוצע בחודש הקודם, אך גבוה בכ-56% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.  
ב-2 באפריל, מועד עדכון חודשי של מדדי המניות, הסתכם המחזור במניות בבורסה בכ-3.2 מיליארד שקל.
 
ירידה חדה בגיוסי ההון בשוק המניות שהחלה בחודש מרץ, נמשכה גם  החודש. באפריל גויסו
כ-80 מיליון שקל בלבד בשתי הקצאות פרטיות: כ-60 מיליון שקל גויסו ע"י קרן מניבים ריט בהקצאה של מניות למשקיעים מסווגים, ומניות בשווי של כ-20 מיליון שקל הוקצו ע"י חברת הטכנולוגיה אפליי במסגרת הכנסת חברת "ארודיום", העוסקת במתן שירותים בתחום כלי טיס בלתי מאוישים, לתוך החברה.
 
יחד עם זאת, למרות הירידה החדה בגיוסים בחודשים מרץ-אפריל, בסיכום  השליש הראשון של 2020 גויסו בשוק המניות בתל-אביב כ-3.7 מיליארד שקל – גבוה ב-11% מסך הגיוס בתקופה המקבילה אשתקד.
 
החברות הדואליות גייסו החודש בחו"ל כ-270 מיליון שקל. מתוכם, כ-74 מיליון שקל גויסו ע"י שתי חברות טכנולוגיה בהנפקות של מניות לציבור בארה"ב: ננו דיימנשן (44 מיליון שקל), וסייפ-טי גרופ (30 מיליון שקל), וכ-157 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביומד פרוטליקס  בהקצאה של מניות למשקיעים פרטיים בחו"ל. בסיכום השליש הראשון של השנה גייסו החברות הדואליות בחו"ל כ-1.2 מיליארד שקל, כמעט פי 2.5 מהסכום שגויס בחו"ל בתקופה המקבילה אשתקד.
 
שוק איגרות החוב רשם עליות שערים בשיעור ממוצע של 2% - 3% בכל איגרות החוב - ממשלתיות וקונצרניות, לסוגיהן. התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה מכ-1.1% בסוף מרץ לכ-0.8% בסוף אפריל. מגמה דומה אפיינה את איגרות החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב, שהתשואה לפדיון שלהן ירדה מכ-0.7% בסוף חודש מרץ לשיעור של כ-0.6% בסוף אפריל.
 
המחזור היומי באיגרות חוב הסתכם בכ-4.3 מיליארד שקל בחודש אפריל, לעומת כ-8.3 מיליארד שקל בחודש הקודם, אך גבוה בכ-22% מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
 
במלווה קצר מועד נרשמה החודש מגמה דומה - המחזור היומי שהסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל באפריל לעומת כ-2.1 מיליארד שקל בחודש הקודם, גבוה כמעט פי שלושה מהמחזור הממוצע בשנת 2019.
 
הגיוסים הערים בשוק איגרות החוב בחודשיים הראשונים של 2020 שנבלמו כמעט לחלוטין במרץ, התחדשו באפריל והסתכמו בכ-6 מיליארד שקל.
 
מתוכם, גיוס של כ-4.1 מיליארד שקל מהציבור ב-11 הנפקות לציבור של איגרות חוב, מרביתן סדרות נסחרות של אג"ח צמוד מדד, ע"י חברות הסקטור הריאלי. מרבית הסכום – 3.2 מיליארד שקל גויסו ע"י שבע חברות נדל"ן, בראשן קבוצת עזריאלי שגייסה כ-1.7 מיליארד שקל בהנפקה הגדולה ביותר של איגרות חוב השנה, באמצעות שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד.  
 
בנוסף, גיוס של כ-1.7 מיליארד שקל ב-13 הקצאות של אג"ח סחיר למשקיעים מסווגים וכ-0.2 מיליארד שקל גויסו ע"י אורמת טכנולוגיות בשתי הקצאות של אג"ח צמוד דולר שנרשם למסחר ברצף מוסדיים.
 
בסיכום  השליש הראשון של 2020 גויסו בתל-אביב כ-18 מיליארד שקל ע"י הנפקות והקצאות פרטיות של איגרות חוב לציבור ולמוסדיים – נמוך בכ-13% מהגיוס בתקופה המקבילה אשתקד.
 
חברת התקשורת בזק העבירה החודש שתי סדרות של אג"ח (סד' 11 וסד' 12), תוך הפחתת הריבית הנקובה, מהמסחר ב"רצף מוסדי" למסחר "הרגיל" בשווי כולל של כ-1.4 מיליארד שקל.
 
שוק הנגזרים התאפיין גם החודש במחזורים ערים, וזאת על רקע אי וודאות בשווקים. מחזור המסחר היומי באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) הסתכם באפריל בכ-112 אלף יחידות. המחזור בשליש הראשון של השנה הסתכם בכ-119 אלף יחידות - גבוה בכ-23% מהמחזור הממוצע בשנת 2019. מדד התנודתיות VTA35 ירד משיא של כ-87 נקודות ב-12 במרץ, לכ-26 נקודות בסוף אפריל, וזאת בהשפעת עליות השערים בשוקי המניות ואיגרות החוב ובדומה למדד VIX S&P.
 
שווי השוק של 548 קרנות הסל שנסחרו בבורסה בסוף אפריל 2020 היה גבוה בכ-4.8 מיליארד שקל לעומת השווי בסוף החודש הקודם והסתכם בכ-76 מיליארד שקל. עיקר העלייה, כ-3.6 מיליארד שקל מקורה בעליית שערי המניות בארץ ובחו"ל.
 
החודש הציבור רכש קרנות סל בשווי של כ-0.6  מיליארד שקל נטו, לאחר מכירות ענק בהיקף של כ-2.8 מיליארד שקל במרץ – החודש בו הגיע משבר הקורונה לשיא. עיקר הרכישות החודש – כ-0.3 וכ-0.2 מיליארד שקל היו של קרנות סל על מדדי איגרות חוב חברות ועל מדדי מניות מקומיים, בהתאמה.  כמו כן, רכש הציבור קרנות סל על מדדי אג"ח בחו"ל בסך 0.2 מיליארד שקל, אך מכר קרנות סל על מדדי מניות בחו"ל בסכום דומה.
 
בשוק קרנות הנאמנות הציבור רכש, נטו, קרנות נאמנות  בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל. לאחר מכירות ענק בהיקף של כ-39 מיליארד שקל בחודש הקודם – וזאת בדומה למגמה בקרנות הסל. מתוכם: כ-0.7 מיליארד שקל בקרנות המשקיעות באיגרות חוב בת"א וכ-0.5 מיליארד שקל בכ"א מקבוצות הקרנות המשקיעות במניות בישראל ובחו"ל.
 
 
 
 
 
*כל הנתונים הינם אומדן, נכונים ליום ראשון ה- 26 באפריל, 2020