בורסה לניירות ערך >> מדד תל אביב 35 עלה בשבועיים האחרונים ב-1.1%, ומתחילת השנה ירד ב-14.5%

סיכום דו-שבועי של המסחר: 24 במאי – 4 ביוני, 2020

 

 
 

בורסה תל אביב
FacebookTwitter Whatsapp
07/06/2020

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבועיים שהסתיימו התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המובילים.
 
ירידות שערים אפיינו את איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.
 
המסחר בשבועיים האחרונים הושפע מפרסום דו"חות כספיים לרבעון הראשון של 2020 ע"י החברות הבורסאיות, ומהמשך החרפת מצוקת האשראי של בעלי העסקים ושל החברות ומזינוק חד בשיעור הבלתי מועסקים זמנית במשק, כתוצאה מנגיף הקורונה.
 
גיוסים בשוק המניות:
 
שתי חברות טכנולוגיה חדשות הצטרפו השבוע לבורסה, כך שמתחילת השנה הצטרפו חמש חברות חדשות.
 • חברת הקלינטק דוראל אנרגיה גייסה כ-126 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, לפי שווי חברה של כ-701 מיליון שקל.
 • חברת הטכנולוגיה סייברוואן תגייס היום בין 18 ל-26 מיליון שקל בהנפקה ראשונה לציבור, לפי שווי חברה של כ-102 מיליון שקל.
 
גיוסים בשוק איגרות החוב הקונצרניות:
 
תשע חברות גייסו בשוק איגרות החוב בתל-אביב עד 5.1 מיליארד שקל בהנפקות לציבור, מתוכם 2.4 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק לאומי בהנפקה הגדולה ביותר בשוק איגרות החוב השנה.
 
מדדי מניות:
 
מדד ת"א–35
 
עלה בשבועיים האחרונים ב-1.1%, ומתחילת השנה ירד ב-14.5%.
 
מדד ת"א–90    
 
ירד בשבועיים האחרונים ב-1.8%, ומתחילת השנה ירד ב-10.1%.
 
מדד ת"א–125
 
עלה בשבועיים האחרונים ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-12.6%.
 
מדד ת"א–SME60
 
ירד בשבועיים האחרונים ב-0.5%, ומתחילת השנה ירד ב-11.2%.
 
מדדי איגרות חוב:
 
מדד  איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה
 
ירד בשבועיים האחרונים ב-0.1%, ומתחילת השנה עלה ב-1.1%.
 
מדד תל בונד-60
 
ירד בשבועיים האחרונים ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-2.8%.
 
מדד תל בונד-תשואות שקלי
 
ירד בשבועיים האחרונים ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-11.3%.
 
גיוסים:
 
הנפקת מניות
 
 • שתי חברות טכנולוגיה חדשות הצטרפו השבוע לבורסה, כך שמתחילת השנה הצטרפו חמש חברות חדשות.
 • חברת הקלינטק דוראל אנרגיה גייסה כ-126 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים, לפי שווי חברה של כ-701 מיליון שקל. החברה עוסקת בייזום, הקמה, והחזקה של מערכות לייצור חשמל  "נקי"  ממקורות אנרגיה מתחדשת בישראל ובארה"ב, וכן בקידום פרויקטים להקמת מתקני גז טבעי.
 • חברת הטכנולוגיה סייברוואן תגייס היום בין 18 ל-26 מיליון שקל בהנפקה ראשונה לציבור, לפי שווי חברה של כ-102 מיליון שקל. החברה עוסקת בפיתוח מערכת למניעה של תאונות דרכים הנגרמות כתוצאה משימוש ביישומים מסיחי דעת בשעת נהיגה.
 • בשבועיים האחרונים בוצעו הנפקות לציבור בסכום של כ-4 מיליון שקל ע"י  חברת ההשקעות פנטזי נטוורק שהנפיקה כתבי אופציה למניות, ושותפות הנפט והגז גלוב אקספלוריישן שהנפיקה יחידות השתתפות וכתבי אופציה ליחידות השתתפות.
 • שתי חברות דואליות, שמניותיהן נסחרות במקביל גם בבורסת ה-NASDAQ , גייסו כ-66 מיליון שקל בהנפקות לציבור בארה"ב. מרבית הסכום, כ-48 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הביומד ביוליין (סמל: BLRX) בשתי הנפקות.
 
הנפקת איגרות חוב קונצרניות
 
תשע חברות גייסו בשוק איגרות החוב בתל-אביב עד כ-5.1 מיליארד שקל בהנפקות לציבור של איגרות חוב  :
 
 • כ-2.7 מיליארד שקל גויסו ע"י שני בנקים, באמצעות אג"ח צמוד מדד. מתוכם כ-2.4 מיליארד שקל גויסו ע"י בנק לאומי בהנפקה הגדולה ביותר של איגרות חוב חברות השנה. הבנק הנפיק סדרה חדשה של אג"ח צמוד מדד, בריבית 1%, מח"מ 3.2 שנים, דירוג Aaa "מידרוג".
 • כ-1 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת החשמל באמצעות אג"ח צמוד מדד ושל אג"ח שקלי. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-3.8 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.
 •  כ-0.7 מיליארד שקל גויסו ע"י חברת התקשורת בזק באמצעות סדרות של אג"ח צמוד מדד ושל אג"ח שקלי. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-1.3 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.
 • כ-0.5 מיליארד שקל גויסו ע"י שלוש חברות נדל"ן. מרבית הסכום – כ-0.4 מיליארד שקל גויסו ע"י איירפורט סיטי באמצעות אג"ח צמוד מדד. לחברה צפויים פדיונות אג"ח סחיר בסכום של כ-0.8 מיליארד שקל בשנים 2021-2020.
 • עד כ-0.2 מיליארד שקל יגויסו היום ע"י חברת הטכנולוגיה סאפיינס (כ-211 מיליון שקל, אג"ח צמוד דולר), וחברת הנדל"ן תנופורט (כ-32 מיליון שקל, אג"ח צמוד מדד).
 
הנפקות ציבוריות של אגרות חוב מגובות נכסים
 
הרשות לניירות ערך פרסמה השבוע מסמך בדבר "פיתוח שוק איגרות החוב - הנפקות ציבוריות של אגרות חוב מגובות נכסים", המציג את המאפיינים של עסקאות איגוח פשוטות יחסית, במטרה להגביר את הוודאות המשפטית בקרב גורמים השוקלים הנפקה ציבורית של איגרות חוב מגובות בנכסים.
 
 
 
הנפקת איגרות חוב ממשלתיות
 
גיוס בארץ: משרד האוצר ביצע שתי הנפקות של אג"ח בסך כ-6.7 מיליארד שקל בתל אביב.
 
שונות:
 
ריבית בנק ישראל
 
בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי ברמת שפל היסטורי של 0.1%  ביוני 2020.
 
 
 
תחזית מקרו כלכלית
 
בנק ישראל פרסם תחזית מקרו כלכלית מעודכנת למשק הישראלי, וזאת עם חלוף שיא משבר הקורונה, לפיה התוצר המקומי הגולמי צפוי להתכווץ ב-4.5% (תחזית קודמת – מינוס 5.3%) ב-2020 ולצמוח ב-6.8% (תחזית קודמת 8.7%) ב-2021.
 
שיעור האינפלציה הצפוי לשנת 2020 הוא שלילי (0.5%) (בתחזית קודמת – מינוס 0.8%) ולשנת 2021 שיעור חיובי 0.7% (בתחזית קודמת -  0.9%), והריבית במשק בסוף הרבעון השני של 2021 תהיה 0.1%-0%.
 
 
 
שיעור הצמיחה
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אומדן ראשון לצמיחת המשק ברבעון הראשון של שנת 2020, לפיו התוצר המקומי הגולמי ירד  7.1% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 4.6% ברבעון הרביעי.2019
 
ירידה זו, בעיקר בהשפעת משבר הקורונה,  היא הגבוהה ביותר בעשרים השנים האחרונות,  בהשוואה לירידות שידע המשק בשנת 2001 וברבעון האחרון של שנת 2008.
 
שיעור האבטלה
 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם זינק לכ-65% באפריל 2020 מסך המועסקים, לעומת כ-43% בחודש הקודם.
 
מדד משולב
 
בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק ירד ב-0.3%, בהמשך לירידה של 0.2% בחודש מרץ. במהלך חודש מרץ העמיק משבר הקורונה עד לכדי השבתת חלק ניכר מפעילות המשק, החל באמצע חודש מרץ.
 
שבוע עבודה מקוצר
 
בשבועיים שהסתיימו היום היו 9 ימי מסחר, וזאת בעקבות חופשת חג השבועות.
 
 
 
נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:
 
מדדים ענפיים        

נתוני מדדי מניות ענפיים ומטבע חוץ:

מדדים ענפיים          

 

שבועיים

מתחילת השנה

 

ת"א טק-עילית

1.1%

18.4%

ת"א בנקים-5

1.8%

-24.7%

מטבע חוץ

 

שבועיים

מתחילת השנה

 

דולר/שקל

-1.0%

0.7%

אירו/ שקל

0.9%

0.5%