הקורונה הזניקה את הפנסיה - מה עושים ? מקצצים

פנייה להערות הציבור - תיקון בהוראת שעה של הגדרת הגמלה הפנסיונית שבתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש)

 

 
 

אלי אופיר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/10/2020

רשם האגודות השיתופיות פונה לקבלת הערות בדבר תיקון בהוראת שעה של הגדרת סכום הגמלה הפנסיונית שבתקנות האגודות השיתופיות.

על פי רשם האגודות השיתופיות:
סכום הגמלה הפנסיונית הקבוע בתקנות הערבות ההדדית הוא 40% מהשכר הממוצע במשק. עקב משבר הקורונה והפסקת עבודתם של עובדים רבים, בהם שיעור ניכר של מקבלי שכר נמוך יחסית, בחודשים האחרונים עלה השכר הממוצע במשק בשיעור גבוה (כ- 9% בהשוואה ל 1.1.2020). העלייה השנתית הממוצעת ב-10 השנים האחרונות היתה 2.8%.

עלייה זו מביאה לעלייה בגמלה הפנסיונית, שאינה משקפת את השכר במשק. עקב כך מבקש רשם האגודות לפעול לתיקון התקנות בדרך של הוראת שעה באופן שסכום הגמלה הפנסיונית לשנת 2021 יהיה 40% מהשכר הממוצע כפי שיפורסם ב 1.1.2021 או 40% מהשכר הממוצע שפורסם ב 1.1.2020 בצירוף 2.8%, לפי הנמוך מביניהם.

רשם האגודות מבקש את עמדת הציבור לתיקון המוצע, לרבות העלאת הצעות לנוסחאות חלופיות, וזאת עד ליום ד', 28.10.2020. 

קבצים להורדה

תיקון בהוראת שעה של הגדרת סכום הגמלה הפנסיונית שבתקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש)


x