רשות שוק ההון - הוארכה תקופת קבלת הערות הציבור בנושא טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים

בנוסף - חוזר משיכת כספים מקופת גמל - טיוטה שניה

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
משה ברקת הממונה על שוק ההוןמשה ברקת הממונה על שוק ההון

30/12/2020 עידו אסיאג

רשות שוק ההון מבקשת לעדכן כי: 


1. הוארכה תקופת קבלת הערות הציבור בנושא טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים(קופות גמל) (דמי ניהול) (תיקון), התשפ"א-2020 עד ליום 7 בינואר 2020. מכתב נלווה בנושא פורסם באתר. 


2. פורסמה להערות הציבור טיוטת חוזר משיכת כספים מקופת גמל – טיוטה שניה. את הערות הציבור ניתן להעביר עד ליום 21 בפברואר לכתובת המייל המופיעה במכתב הנלווה. 


לכל פרסומי הסדרה וחקיקה >> לחץ כאן