פער של כ 110 מיליארד שקלים ב"הוצאות-הכנסות" הממשלה הזניקו החוב של מדינת ישראל - כל הגרפים בנושא

החשב הכללי פרסם אומדן ראשון של יחס החוב לתוצר לשנת 2020

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
שיעור שינוי חוב תוצר 2019-2020.שיעור שינוי חוב תוצר 2019-2020.

עומר רגב
22/01/2021

החשב הכללי פרסם אומדן ראשון של יחס החוב לתוצר לשנת 2020

שיעור החוב הציבורי מהתוצר לשנת 2020 הסתכם בכ-73.1% לעומת כ-60.0% בשנת 2019,
שיעור החוב הממשלתי מהתוצר הסתכם בכ-71.6%  לעומת כ-58.5% בשנת 2019


החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "יחס החוב לתוצר עלה השנה בכ-13% כתוצאה מהגידול המשמעותי בפעילות הממשלה ובגירעון לצורך התמודדות עם משבר הקורונה. עלייה זו באה לאחר עשור בו ירד שיעור זה בצורה הדרגתית בכ-11% במצטבר והגיע בשנת 2019 לרמה של כ-60%. עלייה זו נמוכה מהצפי הן לאור עמידות המשק כפי שבאה לידי ביטוי בנתוני התכווצות התוצר והן כתוצאה מהשפעת גורמי שוק על נתוני החוב. אנו צופים כי גם בשנים הקרובות יחס החוב לתוצר ימשיך לעלות, אולם קיימת חשיבות רבה בחזרה לתוואי יורד ביחס זה, בתקופה שלאחר התאוששות המשק מהמשבר".

החשב הכללי פרסם אתמול (ה') אומדן ראשון לשיעור החוב הציבורי והממשלתי מהתוצר לשנת 2020. יחס החוב מהתוצר הינו אינדיקטור מרכזי לאיתנות הפיננסית של מדינת ישראל ובקביעת דירוג האשראי שלה.

בהתאם לאומדן, שיעור החוב הציבורי מהתוצר, הכולל חובות של רשויות מקומיות, צפוי לעמוד על 73.1%. שיעור החוב הממשלתי מהתוצר צפוי לעמוד על 71.6%.גרף 1 – שיעור החוב הציבורי והממשלתי מהתוצר בישראל
 
מקור: משרד האוצר

בשנת 2020, בשל ההתמודדות עם משבר הקורונה, חל גידול של כ-78.8 מיליארד ש"ח בהוצאות הממשלה בהשוואה לשנת 2019 לצד קיטון של כ-29.4 מיליארד ש"ח בסך הכנסות הממשלה בהשוואה לשנת 2019, אשר הביאו לגידול חד בצרכי המימון של הממשלה ולעלייה בשיעור של כ-13% ביחס החוב לתוצר ביחס לשנת 2019.
עלייה זו הינה נמוכה מהצפי[1], הן כתוצאה מהשפעות גורמי שוק על החוב (בעיקר ייסוף השקל בשנה החולפת אל מול הדולר והאירו, אינפלציה וריביות) והן כתוצאה מהפגיעה הנמוכה יחסית בתוצר ביחס לתחזיות. האומדן הסופי ליחס החוב לתוצר וכן ניתוח רחב של החוב הממשלתי יפורסמו במסגרת הדו"ח השנתי של יחידת החוב באגף החשב הכללי.
השוואה בינלאומית של יחס החוב לתוצר
הגרפים שלהלן מציגים השוואה בינלאומית של יחס החוב לתוצר הציבורי בשנת 2020 ואת השינוי ביחס זה בשנים האחרונות.
גרף 2 – השוואה בינלאומית לשיעור החוב הציבורי מהתוצר בשנת 2020

מקור: משרד האוצר
יתר המדינות- IMF Fiscal Monitor, October 2020.
*מדינות ייחוס


גרף 3 – אומדן לשינוי בשיעור החוב הציבורי מהתוצר בשנים 2019-2020גרף 4 – אומדן לשינוי בשיעור החוב הציבורי מהתוצר בשנים 2010-2020
ֻ

מקור: משרד האוצר
יתר המדינות- IMF Fiscal Monitor, October 2020.
*מדינות ייחוס

[1] מתוך תוכנית התקציב הרב-שנתית לשנים 2021 עד 2023 שהועברה לממשלה בחודש ספטמבר 2019