מודל הסוכן האובייקטיבי || מיום שני – חובת גילוי בהליך צירוף לקוח כי עיקר הכנסותיו של הסוכן הן מחברות ביטוח מסוימות

מיום שני הקרוב, ה-1 במרץ, סוכני הביטוח מחויבים לגלות, במסגרת צירוף לקוח, אם הם עובדים עם חברה אחת בעיקר – שסך העמלות ממנה מגיע ליותר מ-40% מהעמלות שהוא מקבל באותו ענף.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
דר משה ברקת. צילום: פאנדרדר משה ברקת. צילום: פאנדר

קרן מרדכי
26/02/2021

מודל הסוכן האובייקטיבי

מיום שני – חובת גילוי בהליך צירוף לקוח כי עיקר הכנסותיו של הסוכן הן מחברות ביטוח מסוימות

מיום שני הקרוב, ה-1 במרץ, סוכני הביטוח מחויבים לגלות, במסגרת צירוף לקוח, אם הם עובדים עם חברה אחת בעיקר – שסך העמלות ממנה מגיע ליותר מ-40% מהעמלות שהוא מקבל באותו ענף.
מדובר בכניסה לתוקף של תיקון "חוזר הצירוף" שפרסם הממונה משה ברקת בדצמבר האחרון; הוא היה צריך להיכנס לתוקף ב-1 בינואר ונדחה ל-1 במרץ כדי לאפשר לסוכנים ולחברות להתארגן.
מדובר במהלך משמעותי לקידום מודל הסוכן האובייקטיבי אותו יזם הממונה, ושנתקל בביקורת מצד סוכנים רבים ומצד לשכת סוכני הביטוח. על פי התיקון יידרש סוכן הביטוח "לגלות למועמדים לביטוח במהלך הליך הצירוף, כי עיקר הכנסותיו של סוכן הביטוח הן מחברות ביטוח מסוימות והוא מציע למבוטח את המוצרים מחברות אלו בלבד, ולא מתוך כלל המוצרים הקיימים בשוק הביטוח". ההנחיה לא תהיה תקפה לביטוח קבוצתי.

לטענת הרשות, הוראות אלו נדרשות לאור לנוכח ניתוח נתונים שנערך ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון מהם עלה "כי כ-85% מסוכני הביטוח עובדים עם שתי חברות ביטוח לכל היותר וכ-60% עובדים עם חברת ביטוח אחת בלבד. נתונים אלו ממחישים את החיסרון בפרקטיקה הקיימת בכך שסוכן ביטוח מציע למועמד לביטוח היצע מצומצם של מוצרי ביטוח, וזאת בניגוד לדעה הרווחת לפיה רוב סוכני הביטוח מציעים למבוטחים את המוצרים המתאימים להם ממכלול החברות והמוצרים הקיימים בשוק".

איסור התניית צירוף בתקופת ביטוח

כמו כן, אוסר החוזר התניית הליך הצירוף לביטוח והליך התאמת הצרכים בכך שהמועמד לביטוח יישאר מבוטח לתקופת ביטוח קצובה או שאינה קצובה. "בעקבות פניות ציבור שהתקבלו ברשות, עלה כי סוכני ביטוח מצרפים מבוטחים לביטוחים שונים, תוך שמחייבים אותם להישאר מבוטחים למשך תקופת ביטוח מסוימת. מבוטחים שביקשו לבטל את הפוליסה במהלך תקופת הביטוח, נדרשו לשלם דמי ביטול עבור הפוליסה, בנימוק כי מדובר בהחזר הוצאות בגין הייעוץ הראשוני שקיבלו במועד צירופם לפוליסה. התניית הליך הצירוף לביטוח לרבות הליך התאמת הצרכים עבור מועמד לביטוח, מהווה חסם תחרותי שפוגע ביכולת הניוד של המבוטח לפוליסות אחרות שישרתו את צרכיו בצורה טובה יותר".

החוזר גם מחייב משווק ביטוח "להציג למועמד לביטוח את תוצאות הליך התאמת הצרכים שערך עבורו כולל השוואת פרמיית הביטוח בין פוליסות שונות, השוני בתנאי הפוליסות או השוני בשירות שיינתן למבוטח בבואו לרכוש פוליסה אחת על אחרת וכל סיבה אחרת בשלה המליץ למבוטח לרכוש את הפוליסה הספציפית הזו. גם בתהליך החלפת פוליסות, חברת ביטוח או סוכן ביטוח ידרשו להציג למועמד לביטוח את כל הסיבות שבשלהן המליצו למבוטח לעבור פוליסה".

בענף מעריכים, כי סוכנים שעבדו היום רק עם חברה אחת או שתיים, יעבדו עם יותר חברות. המצדדים במהלך מצד הסוכנים, טוענים הוא יביא ליותר שקיפות, ליותר אמינות של הסוכנים ויותר הערכה של הלקוחות כלפיהם. הם גם סבורים שזה דווקא יגביר את כוח הסוכנים מול החברות שירצו למשוך את הסוכנים לעבוד אתן.

עוד בנושא: שלמה אייזיק, תופס פיקוד ומנסה לעצור את כניסת "חוזר צירוף" לתוקף - פנה ליועמ"ש לממשלה