קרנות השתלמות דרוג פברואר || כלל מנצחים בכללי ובמניות - אלטשולר שחם אחרונים במניות

קרן ההשתלמות הגדולה של אלטשולר שחם כללי - עם 53 מיליארד שקלים, כמעט אחרונה בפברואר | אנליסט מנצחים במסלול האג"ח | תשואות חזקות במסלול המניות | תשואות חלשות במסלול האג"ח

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יורם נוה מנכל כלל ביטוח ופיננסים. צילום סיון פרגיורם נוה מנכל כלל ביטוח ופיננסים. צילום סיון פרג

מיכאל לוי
16/03/2021

חודש פברואר מציג תשואות סבירות במסלולים הכלליים, תשואות חזקות מאוד במסלולים המנייתיים, ואילו מסלולי האג"ח מציגים חודש חלש. במסלול האג"ח מרבית הגופים הציגו החודש תשואה שלילית. שאר הגופים בשארה המסלולים מציגים תשואה חיובית החודש.

תשואות מסלול כללי – כלל במקום ראשון
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.79% לעומת 1.07% בחודש הקודם. התשואה נעה בין 0.53% ל-1.27%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 1.85%, בשנה האחרונה – 9.22%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 18.11% ו-35.13% בהתאמה.

כלל השתלמות כללי מנצחת החודש עם תשואה של 1.27%. כלל מציגים תשואות חזקות בעקביות. מתחילת השנה התשואה בכלל היא 2.75%, ב-12 החודשים האחרונים התשואה היא 10.71%, ב-3 השנים האחרונות התשואה המצטברת היא 20.89%, וב-5 שנים התשואה היא 36.19%.

במקום השני החודש נמצאים פסגות שיא השתלמות כללי עם 1.06% תשואה החודש. בשאר התקופות התשואות של פסגות הן – 2.03% מתחילת השנה, 8.85% שנה אחורה, 16.94% 3 שנים, ו-31.7% ל-5 שנים.

כלל מובילים גם בתשואה ב-12 החודשים האחרונים. במקום השני נמצאים אקסלנס השתלמות כללי עם 2.07%, שהשיאו החודש 0.84%.

המובילים בתשואה בשנה האחרונה הם מור השתלמות כללי עם 14.57%. מור השיאו החודש 0.61% תשואה.

המובילים בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים במסלול הכללי הם אלטשולר שחם עם תשואה של 20.95% ל-3 שנים, ותשואה של 44.11% ל-5 שנים. אלטשולר שחם השיאו החודש תשואה של 0.55%.

תשואות מסלול מניות – כלל מקום ראשון
מסלול המניות, שבו נמצאות קרנות ההשתלמות בסיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש היא 1.93% לעומת 1.44% בחודש הקודם. טווח התשואה החודש נע בין 1.26% ל-2.51%. תשואה ממוצעת מתחילת השנה היא 3.52%, בשנה האחרונה היא 20.48%, תשואה ל-3 שנים 30.6% ותשואה ל-5 שנים של 70.61%.

כלל השתלמות מניות מנצחת החודש עם תשואה של 2.51%. מתחילת השנה התשואה בכלל היא 4.61%, בשנה האחרונה השיאה כלל תשואה של 20.36%, תשואה ל-3 שנים היא 31.55%, ותשואה ל-5 שנים של 66.66%. במקום השני בינואר נמצאים מנורה מבטחים השתלמות מניות עם 2.47%.

כאמור כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה. במקום השני בתשואה מתחילת השנה נמצאים מנורה מבטחים עם 4.23%.

בשנה האחרונה, המובילים בתשואה הם מור השתלמות מניות, עם 32.02%. מור השיאו החודש 1.96% תשואה.

אנליסט השתלמות, הם הגוף המוביל בתשואה בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים עם תשואה של 46.73% ו-89.59% בהתאמה. אנליסט השתלמות מניות השיאו החודש 1.7%.

תשואות מסלול אג"ח – אנליסט מקום ראשון
במסלול האג"ח, המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.31%-, לעומת תשואה ממוצעת בחודש שעבר של 0.59%. טווח התשואה משמעותי כאן, ונע בין 0.66%- ל-0.08%. אנליסט ומיטב דש הם הגוף היחיד עם תשואה חיובית במסלול האג"ח החודש. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 0.17%. תשואה ממוצאת ל-12 חודשים 1.54%, ל-3 שנים 8.94%, ל-5 שנים 15.6%.

במקום הראשון בהשתלמות מסלול אג"ח נמצאים אנליסט השתלמות אג"ח עם 0.08% החודש. אנליסט השיאו 0.73% מתחילת השנה, 1.3% בשנה האחרונה, 5.88% ל-3 שנים, ו-13.99% ל-5 שנים. במקום השני נמצאים מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות עם 0.02%. אנליסט ומיטב דש היחידים שהשיאו תשואה חיובית החודש במסלול אג"ח.

אנליסט הם גם המובילים בתשואה מתחילת השנה. במקום השני נמצאים מגדל עם 0.15% תשואה מתחילת השנה.

בשאר חתכי הזמן מובילים בתשואה אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות עם 2.39% תשואה 12 חודשים אחרונים, 12.73% תשואה ל-3 שנים, ו-19.18% תשואה ל-5 שנים. אלטשולר שחם השיאו החודש תשואה של 0.55%-.


קרנות השתלמות מסלול כללי

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בפברואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

456

כלל השתלמות כללי

      9,480

1.27%

2.75%

10.71%

20.89%

36.19%

396

פסגות שיא השתלמות כללי

      9,023

1.06%

2.03%

8.85%

16.94%

31.70%

880

מיטב דש השתלמות כללי

      8,408

1.00%

1.94%

10.35%

18.69%

35.07%

964

אקסלנס השתלמות כללי

      5,359

0.84%

2.07%

10.40%

20.32%

39.19%

962

אנליסט השתלמות כללי

      3,553

0.80%

1.99%

9.17%

17.94%

37.90%

828

מנורה מבטחים השתלמות כללי

      7,533

0.74%

1.88%

7.03%

14.85%

31.20%

154

הראל השתלמות כללי

      8,412

0.72%

1.56%

7.82%

15.54%

32.58%

579

מגדל השתלמות כללי

     12,228

0.66%

1.77%

8.91%

17.33%

33.34%

132

הלמן אלדובי השתלמות כללי

      3,078

0.66%

1.43%

6.28%

16.89%

29.61%

12535

מור השתלמות כללי

      2,809

0.61%

1.68%

14.57%

----

----

1093

אלטשולר שחם השתלמות כללי

     53,833

0.55%

1.72%

8.54%

20.95%

44.11%

1162

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

     15,663

0.53%

1.35%

7.96%

18.90%

35.53%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.79%

1.85%

9.22%

18.11%

35.13%

קרנות השתלמות מסלול מניות

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בפברואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

1350

כלל השתלמות מניות

         349

2.51%

4.61%

20.36%

31.55%

66.66%

1256

מנורה מבטחים השתלמות מניות

         220

2.47%

4.23%

17.09%

26.56%

60.37%

968

אקסלנס השתלמות מניות

         487

2.02%

3.94%

19.51%

29.24%

72.30%

869

מגדל השתלמות מניות

         341

2.00%

3.49%

20.76%

28.12%

65.68%

12536

מור השתלמות מניות

         965

1.96%

3.85%

32.02%

----

----

883

מיטב דש השתלמות מניות

         674

1.92%

2.90%

20.41%

27.87%

64.06%

612

פסגות שיא השתלמות מניות

         503

1.85%

3.76%

18.31%

27.61%

61.65%

763

הראל השתלמות מסלול מניות

         654

1.85%

2.73%

18.17%

24.31%

59.20%

8563

ילין לפידות השתלמות מניות

      2,266

1.72%

2.79%

17.67%

31.66%

73.60%

963

אנליסט השתלמות מניות

         830

1.70%

2.43%

24.04%

46.73%

89.59%

1377

אלטשולר שחם השתלמות מניות

      7,145

1.26%

3.32%

16.92%

29.61%

86.41%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.93%

3.46%

20.48%

30.33%

69.95%

קרנות השתלמות מסלול אג"ח

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בפברואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

972

אנליסט השתלמות אג"ח

           87

0.08%

0.73%

1.30%

5.88%

13.99%

1240

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

         495

0.02%

0.71%

1.76%

9.99%

15.44%

199

מגדל השתלמות אג"ח

         232

-0.45%

0.15%

0.85%

9.27%

15.36%

1378

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

         679

-0.55%

-0.02%

2.39%

12.73%

19.18%

1485

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

         159

-0.66%

-0.17%

1.64%

7.86%

13.89%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

-0.31%

0.28%

1.59%

9.15%

15.57%