קופות גמל דרוג פברואר || אקסלנס גמל עד גיל 50 עם תשואה חיובית חריגה | כלל מובילה בשאר המסלולים

קופת הגמל "כלל תמר" מנצחת החודש במסלול לבני 50-60 ולבני 60 ומעלה | תשואות חיוביות בפברואר

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
יפעת מזרחי, אקסלנסיפעת מזרחי, אקסלנס

מיכאל לוי
16/03/2021

תשואות חיוביות לכלל גופי הגמל בינואר, בכל חתכי המודל הצ'יליאני שמקטלג את החוסכים לפי הגיל ולפי רמות הסיכון.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – אקסלנס גמל לבני 50 ומטה עם מעל 4% החודש
במסלול לגילאי 50 ומטה, שהוא המסלול החשוף יותר לסיכון, ממוצע התשואות החודש עומד על 1.24% לעומת 1.14% בחודש הקודם. טווח התשואות נע בין 0.65% ל-4.04%. מתחילת השנה, ממוצע התשואה עומד על 2.36%. בשנה האחרונה ממוצע התשואות עומד על 11.89%. ממוצע התשואות ל-3 שנים הוא 21.1% ול-5 הוא 41.67%.

אקסלנס גמל לבני 50 ומטה משיאים החודש תשואה חריגה של 4.04%, בהפרש מהמקום השני. מתחילת השנה אקסלנס עם 5.35%, 15.45% ל-12 חודשים, ו-27.02% ל-3 שנים, 45.28% ל-5 שנים. במקום השני החודש נמצאים כלל תמר עד 50 עם תשואה של 1.43%.

אקסלנס גמל לבני 50 ומטה הם גם המובילים בתשואה מתחילת השנה במקום השני כלל תמר עם 2.93%.

אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50 מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 18.88%. מור השיאו החודש 0.88%.

אקסלנס עברו להובלה בתשואה ל-3 שנים על חשבון אלטשולר שחם שעברו למקום השני עם 23.1% תשואה.

אלטשולר שחם עדין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 51.67%. אלטשולר שחם השיאו החודש תשואה של 0.65%.

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – כלל תמר 50-60 מקום ראשון
במסלול לגילאי 50 עד 60, שהוא המסלול בעל ההיקפים הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 0.78%, לעומת 1.04% בחודש הקודם. טווח התשואות נע בין 0.53% ל-1.19%. התשואה הממוצעת לשנה האחרונה היא 9.41%, תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 16.08% ול-5 שנים 34.26%.

כלל תמר 50-60 במקום הראשון החודש עם תשואה של 1.19%, כלל מציגים תשואה של 2.51% מתחילת השנה, 10.33% בשנה האחרונה, 19.75% ל-3 שנים, ותשואה של 32.83% ל-5 שנים. במקום השני והשלישי יחד נמצאים מיטב דש גמל לבני 50-60 ופסגות גדיש לבני 50-60 עם תשואה של 1% החודש.

כלל תמר 50-60 מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 2.51%, אחריהם מנורה מבטחים תגמולים 50-60 עם 2.08%.

אלפא מור תגמולים – מדרגות 50 עד 60 מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 14.64%. מור השיאו החודש תשואה של 0.57%.

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 21.29% תשואה, וגם מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 45.67%. אלטשולר שחם השיאו החודש תשואה של 0.6%.

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – כלל ראשונים
קופות הגמל במסלול לבני 60 ומעלה, שהוא המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש היא 0.31% לעומת תשואה של 0.75% בחודש קודם. מנעד התשואה החודש נע בין 0.05%- ל-0.89%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 1.13%, בשנה האחרונה התשואה הממוצעת היא 6.39%, ב-3 שנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 15.35%, וב-5 השנים האחרונות התשואה הממוצעת היא 26.78%.

כלל לעתיד כללי היא הקופה במקום הראשון עם תשואה של 0.89% החודש. כלל מובילים בתשואה גם מתחילת השנה עם תשואה של 2.21%, וב-12 החודשים האחרונים עם 9.58%. התשואה של כלל ל-3 שנים היא 19.16%.

במקום השני נמצאים מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה עם 0.53% תשואה.

את ההובלה בתשואה ל-3 שנים תפסו אנליסט על חשבון אלטשולר שחם. הקופה של אנליסט - מסלולית קופת גמל – מסלול לבני 60 ומעלה השיאה ב-3 השנים האחרונות תשואה של 19.66% ואף מובילה בתשואה ל-5 שנים עם 37.46%. החודש השיאו אנליסט תשואה של 0.35%.

קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בפברואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9916

אקסלנס גמל לבני 50 ומטה

      5,317

4.04%

5.35%

15.45%

27.02%

45.28%

9651

כלל תמר עד 50

      1,125

1.43%

2.93%

11.95%

22.10%

37.74%

9793

מנורה מבטחים תגמולים עד 50

         962

1.07%

2.36%

9.92%

17.67%

34.35%

7215

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

         949

1.04%

1.86%

11.46%

20.12%

39.84%

9779

מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה

         814

0.92%

2.05%

11.21%

19.26%

----

12532

אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

      1,004

0.88%

2.32%

18.88%

----

----

9744

הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

      1,082

0.84%

1.69%

9.13%

15.95%

35.44%

9730

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה

         743

0.83%

1.47%

10.61%

22.76%

45.00%

9939

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

      1,688

0.72%

1.66%

9.84%

21.89%

44.08%

9950

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

      9,328

0.65%

1.93%

10.43%

23.10%

51.67%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

1.24%

2.36%

11.89%

21.10%

41.67%

קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בפברואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

9652

כלל תמר 50-60

      1,313

1.19%

2.51%

10.33%

19.75%

32.83%

103

מיטב דש גמל לבני 50-60

      7,045

1.00%

1.90%

9.98%

18.38%

34.60%

9890

פסגות גדיש לבני 50-60

      7,045

1.00%

1.90%

9.98%

18.38%

34.60%

9742

הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

      4,114

0.85%

1.91%

7.79%

15.32%

33.13%

9792

מנורה מבטחים תגמולים 50-60

      4,275

0.84%

2.08%

7.32%

15.80%

31.43%

9780

מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60

      1,767

0.69%

1.79%

9.22%

17.03%

----

9529

אקסלנס גמל לבני 50 עד 60

      1,434

0.69%

1.95%

9.37%

18.67%

----

9951

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

     31,618

0.60%

1.79%

8.76%

21.29%

45.67%

12533

אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60

      3,447

0.57%

1.59%

14.64%

----

----

9940

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

      7,440

0.57%

1.49%

7.77%

18.68%

35.38%

9731

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60

         910

0.53%

0.87%

8.32%

19.66%

37.46%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.78%

1.80%

9.41%

18.30%

35.64%

קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה

מספר קופה

שם קופה

 סך נכסים (מיל' שח)

תשואה בפברואר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

7988

כלל לעתיד כללי

         428

0.89%

2.21%

9.58%

19.16%

----

551

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

      3,530

0.53%

1.30%

6.56%

15.54%

25.50%

401

אקסלנס גמל לבני 60 ומעלה

      2,928

0.45%

1.42%

6.66%

15.54%

27.91%

9732

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה

         335

0.35%

0.87%

8.32%

19.66%

37.46%

9745

הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

      1,900

0.34%

1.03%

4.72%

12.21%

23.25%

12534

אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה

      1,820

0.22%

0.99%

7.58%

----

----

9781

מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה

         641

0.21%

0.93%

5.91%

14.02%

----

9794

מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

         777

0.10%

0.96%

4.39%

11.00%

20.93%

9952

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

     15,396

0.08%

0.98%

6.14%

17.57%

30.92%

9941

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

      1,486

-0.05%

0.56%

3.99%

13.43%

21.47%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

 

0.31%

1.13%

6.39%

15.35%

26.78%