יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל לחודש מרץ 2021

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש מרץ 2021 בסך 185,690 מיליוני דולרים, גידול בסך של 635 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

בנק ישראל
08/04/2021

יתרות מטבע החוץ הסתכמו בסוף חודש מרץ 2021 בסך 185,690 מיליוני דולרים, גידול בסך של 635 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 46 אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי (איור 1).
הגידול מוסבר על ידי:

א. רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך של כ-1,983 מיליוני דולרים.

ב. העברות המגזר הפרטי בסך של כ- 7 מיליוני דולרים.

ג. העברות הממשלה מחו"ל בסך של כ- 339 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז בחלקו על ידי שערוך  יתרות מטבע חוץ בסך של כ- 1,694 מיליוני דולרים.

יתרות מטבע החוץ בבנק ישראל

מיליוני דולרים

תאריך

יתרות מטבע החוץ ללא יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית (כולל רכישות הגז)

יתרות עם קרן המטבע הבין-לאומית 

סך הכול יתרות מטבע החוץ

מרץ-20

3,124,231

1,710

3,125,941

אפר-20

3,131,755

1,792

3,133,547

מאי-20

140,650

1,863

142,513

יונ-20

145,499

1,838

147,337

יול-20

3,155,772

1,891

3,157,663

אוג-20

159,789

1,899

161,688

ספט-20

158,700

1,884

160,584

אוק-20

3,158,859

1,889

3,160,748

נוב-20

3,165,033

1,914

3,166,947

דצמ-20

3,171,242

2,055

3,173,297

ינו-21

3,177,444

2,057

3,179,501

פבר-21

3,182,990

2,065

3,185,055

מרץ-21

183,674

2,016

185,690

1  כולל תשלומים ותקבולים של בנק ישראל במט"ח.
2 טור זה כולל זכויות משיכה מיוחדות (SDRs'), יתרת הלוואת ה-NAB ויתרת ה-Reserve Tranche בקרן המטבע הבינ"ל.
3 עודכן לאחר תאריך הפרסום.

רמת יתרות מטבע החוץ ויחס היתרות לתוצר המקומי הגולמי, 2007 עד 2021