גיוסים / פדיונות - LIVE | נתונים ראשונים בגיוסים / פדיונות בבתי ההשקעות

נתונים ראשונים לגיוסים / פדיונות החודש - מגדל שוקי הון עם גיוס של 1.4 מיליארד שקלים | פסגות עם גיוס של 588 מיליון שקלים סך הכל | גיוסים במיטב תכלית, מור, פורטה אילים ואפסילון | עדכון נתונים 22:30

 

 

FacebookTwitter Whatsapp

בעז קידר
02/05/2021

נתונים ראשונים לגיוסים / פדיונות בקרנות.

כפי שהצגנו לפני מספר ימים, על פי נתונים של יחידת המחקר של הבורסה, נכון ל-28/4 גויס לקרנות הנאמנות סך של 3.2 מיליארד שקלים, זאת בהמשך לגיוסים של 2.3 מיליארד שקלים בחודש הקודם. 2.7 מיליארד שקלים רכישות שבוצעו לקרנות אג"ח.
מבחינת קרנות הסל, היקף הגיוס עומד על כ-800 מיליון שקלים.

על פי נתוני הרשות לניירות ערך, היקף הנכסים בקרנות מנוהלות עלה בכ-4.3 מיליארד שקלים החודש, ובהיקף של כ-14 מיליארד שקלים מתחילת השנה. היקף הנכסים בקרנות מחקות עלה בכ-2.6 מיליארד שקלים, כשמתחילת השנה היקף העליה בשווי היא כ-8.6 מיליארד שקלים. היקף נכסי קרנות הסל עלה בכ-3 מיליארד שקלים, ובהיקף של כ-8 מיליארד שקלים מתחילת השנה.
סך הכל היקף נכסי הקרנות גדל החודש בכ-10 מיליארד שקלים, ובכ-31 מיליארד שקלים מתחילת השנה.

מיטב תכלית גייסו החודש 93 מיליון שקלים בקרנות מנוהלות, ועוד 420 מיליון במוצרי מדדים. מתחילת השנה מיטב תכלית מציגים גיוס של 475 מיליון במנוהלות (גיוס של 1.1 מיליארד במסורתיות).

הראל (כולל אלפא טק) גייסו החודש 23 מיליון שקלים במסורתיות, פדו 211 מיליון שקל בכספיות (סה"כ פדיון של 188 מיליון במנוהלות), וכן גייסו 385 מיליון במוצרי מדדים. סך הכל גיוס כולל של 197 מיליון שקלים.
מתחילת השנה הראל מציגים גיוס כולל של 77 מיליון שקלים (גיוס של 1.1 מיליארד שקל במוצרי מדדים, גיוס של 215 מיליון שקל במסורתיות ופדיון של 1.3 מיליארד שקל בכספיות).

אלטשולר 
שחם גייסו החודש בסך הכל 279 מיליון שקלים, 311 מיליון במסורתיות, 11 פדיון בכספיות, 21 פדיון במחקות. מתחילת השנה גייסו אלטשולר שחם 1.3 מיליארד שקלים (1.5 מיליארד גיוס במסורתיות).

ילין לפידות
 גייסו החודש 141 מיליון שקלים. מתחילת השנה ילין לפידות מציגים גיוס של 117 מיליון שקל.

קסם 
גייסו החודש 412 מיליון שקלים (116 מיליון גיוס במסורתיות), ומתחילת השנה גיוס של 1.4 מיליארד שקלים (629 מיליון במסורתיות).

פסגות גייסו החודש 85 מיליון שקלים בקרנות מנוהלות (מסורתיות + כספיות), ועוד 504 מיליון שקלים במוצרי מדד. מתחילת השנה פסגות גייסו סה"כ גייסו 428 מיליון שקלים (מנוהלות + מוצרי מדד).

מגדל שוקי הון, גייסו החודש 1.4 מיליארד שקל (672 מיליון במסורתיות, 757 במוצרי מדדים). מתחילת השנה גייסו במגדל 4.3 מיליארד שקל (2 מיליארד במסורתיות, 2.3 מיליארד במוצרי מדדים).

מור גייסו החודש 224 מיליון שקלים בקרנות מסורתיות (פדו 46 מיליון בכספיות), ועוד 274 מיליון שקל במוצרי מדד. סה"כ גיוס של 452 מיליון שקלים. מתחילת השנה מציגים מור גיוס כולל של 1.6 מיליארד שקל.

אנליסט
חזרו לגייס החודש במסורתיות, עם גיוס של 10 מיליון שקלים, אולם פדו 31 מיליון שקלים בכספיות, סה"כ פדו החודש 21 מיליון שקלים. מתחילת השנה אנליסט מציגים פדיון של כ-234 מיליון שקלים.

פרופאונד גייסו החודש 25 מיליון שקלים. מתחילת השנה פרופאונד מציגים גיוס של 72 מיליון שקלים.

אילים גייסו החודש 100 מיליון שקלים. מתחילת השנה אילים מציגים גיוס של 178 מיליון שקלים.

אפסילון גייסו החודש כ-130 מיליון שקלים. מתחילת השנה אפסילון מציגים גיוס של 384 מיליון שקלים.

איילון גייסו החודש 70 מיליון שקלים. מתחילת השנה איילון מציגים גיוס של 215 מיליון שקלים.

קרנות ההוסטינג של איילון גייסו החודש 410 מיליון שקלים. מתחילת השנה מציגים גופי ההוסטינג של איילון גיוס של כ-2.4 מיליארד שקלים.

אינטראקטיב גייסו החודש 7 מיליון שקל. מתחילת השנה גיוס של 44 מיליון שקל.

אלפי בנדק מציגים החודש גיוס של 4 מיליון שקלים, ומתחילת השנה גיוס של 26 מיליון שקלים.

רוטשילד פדו החודש 20 מיליון שקלים, ומתחילת השנה פדו 73 מיליון שקלים.

אי.בי.אי. מציגים החודש גיוס כולל של 59 מיליון שקלים. גיוס של 20 מיליון שקל במנוהלות, פדיון של 7 מיליון בכספיות, וגיוס של 46 מיליון במחקות. מתחילת השנה מציגים גיוס כולל של 103 מיליון שקלים (גיוס של 12 מיליון במנוהלות).

פורסט גייסו החודש 132 מיליון שקלים, ומתחילת השנה גייסו 346 מיליון שקלים.

ברק קרנות נאמנות פדו 16 מיליון שקלים, ומתחילת השנה פדו 96 מיליון שקלים.

פורטה גייסו החודש 262 מיליון שקלים, ומתחילת השנה גייסו 1.1 מיליארד שקל.

אזימוט פדו החודש מיליון שקלים.

סיגמא פדו החודש 35 מיליון שקלים, מתחילת השנה פדו 338 מיליון שקלים.

אקסיומה גייסו החודש 387 א' שקלים.

דרך גייסו החודש 250 א' שקלים.

פלקון גייסו 2 מיליון שקלים.

גופי ההוסטינג בקסם, גייסו החודש 265 מיליון שקלים.


נתוני שינוי שווי בקרנות נאמנות (מקור: רשות ניירות ערך)

סיווג קרנות

מספר הקרנות

שווי נכסים ליום 28/04/2021
(%)

שווי נכסים ליום 31/03/2021
(%)

שינוי מתחילת החודש

שווי נכסים ליום 31/12/2020
(%)

שינוי מתחילת השנה

גמישות

43

4,688
(1.3%)

4,463
(1.3%)

225

4,066
(1.2%)

622

חו"ל כללי

1

298
(0.1%)

298
(0.1%)

0

296
(0.1%)

2

מניות בארץ *

245

51,235
(14.2%)

48,436
(13.8%)

2,800

44,227
(13.4%)

7,008

מניות בחו"ל *

598

71,322
(19.7%)

68,213
(19.4%)

3,109

60,895
(18.4%)

10,426

ממונפות ואסטרטגיות *

47

2,163
(0.6%)

2,095
(0.6%)

68

2,005
(0.6%)

158

קרן כספית

32

19,984
(5.5%)

20,657
(5.9%)

-673

22,613
(6.8%)

-2,629

אג"ח בארץ- שקליות

73

6,839
(1.9%)

6,950
(2%)

-111

7,146
(2.2%)

-307

אג"ח בארץ- מדינה

235

37,442
(10.4%)

36,934
(10.5%)

508

37,014
(11.2%)

428

אג"ח בארץ-מט"ח

3

142
(0%)

144
(0%)

-3

144
(0%)

-2

אג"ח בארץ - חברות והמרה

357

69,277
(19.2%)

67,564
(19.2%)

1,713

64,454
(19.5%)

4,823

אג"ח בארץ משולבת- כללי

434

87,006
(24.1%)

84,461
(24%)

2,544

77,209
(23.4%)

9,797

אג"ח בחו"ל

107

9,316
(2.6%)

9,493
(2.7%)

-177

9,005
(2.7%)

311

לתושבי חוץ בלבד

2

19
(0%)

19
(0%)

0

20
(0%)

-1

סחורות

9

484
(0.1%)

476
(0.1%)

8

540
(0.2%)

-57

אגד קרנות

7

340
(0.1%)

338
(0.1%)

2

205
(0.1%)

135

קרן סגורה

1

539
(0.1%)

529
(0.2%)

10

492
(0.1%)

47

אחר

4

262
(0.1%)

259
(0.1%)

4

251
(0.1%)

11

סה"כ קרנות מנוהלות

1,151

203,186
(56.2%)

198,903
(56.6%)

4,284

189,050
(57.2%)

14,137

סה"כ קרנות מחקות

509

59,607
(16.5%)

56,974
(16.2%)

2,633

51,026
(15.4%)

8,581

סה"כ קרנות סל

538

98,564
(27.3%)

95,452
(27.2%)

3,111

90,507
(27.4%)

8,056

סה"כ לשוק הקרנות

2,198

361,357
(100%)

351,329
(100%)

10,028

330,583
(100%)

30,774