פרשנות - הרפורמה של רשות ניירות ערך בקרנות הנאמנות יוצאת לדרך

נכון להיום קיימות בישראל 1,142 קרנות אקטיביות כאלה, שמנהלות שווי נכסים כולל של 208 מיליארד שקל. לאור הרפורמה עד 15 בספטמבר צפויות להתמזג יותר מ-100 קרנות נאמנות, מה שיהווה ירידה של 10% בכמות קרנות הנאמנות האקטיביות.

 

 

FacebookTwitter Whatsapp
אבי שגב, קרדיט: שחר פליישמןאבי שגב, קרדיט: שחר פליישמן

אבי שגב
27/07/2021

החודש יצא לדרך מתווה הרפורמה של רשות ניירות ערך בקרנות הנאמנות. על פי המתווה החדש, כל מנהל קרן יציע מספר מצומצם של קרנות בכל סיווג של אפיק השקעה שאושר על ידי רשות ניירות ערך. בשונה מהמצב כיום בעת שמנהלי הקרנות משיקים מספר רב של קרנות בעלות מאפיינים דומים. מהלך זה אמור לפשט את הליך בחירת קרן נאמנות על ידי המשקיעים ויקל על ביצוע השוואה בין הקרנות ובכך יסייע למשקיע לקבל החלטת השקעה אחראית ומושכלת.  

המתווה יחול רק על קרנות אקטיביות, שבהן למנהל הקרן קיימת גמישות לבחירת נכסי הקרן בהתאם למדיניות השקעה מוצהרת, ואמור להוביל לתהליך של מיזוגים בין קרנות, ומדיניות ההשקעות שלהן תותאם לקריטריונים החדשים, ולהפחתת מספרן של הקרנות האקטיביות בישראל.  

נכון להיום קיימות בישראל 1,142 קרנות אקטיביות כאלה, שמנהלות שווי נכסים כולל של 208 מיליארד שקל.  לאור הרפורמה עד 15 בספטמבר צפויות להתמזג יותר מ-100 קרנות נאמנות, מה שיהווה ירידה של 10% בכמות קרנות הנאמנות האקטיביות. המהלך יצא אל הפועל בשיתוף פעולה ובהסכמה של איגוד מנהלי הקרנות ומערכי הייעוץ בבנקים  אשר הסכימו לאמץ את המתווה החדש.

תעשיית קרנות הנאמנות נחשבת למכשיר ההשקעה הזמין  והמועדף על הציבור הרחב לצורך ביצוע השקעות בשוק ההון (שלא דרך כלים פנסיוניים) ומשום כך הרפורמה הזו חשובה ובעלת השפעה ישירה על ציבור גדול של משקיעים גדולים וקטנים כאחד, וכמובן גם על מנהלי הקרנות השונים. 

לכאורה, יש במהלך המצמצם את מספר הקרנות הפעילות משום אפשרות לפגיעה במגוון  מוצרי ההשקעה העומדים בפני הציבור, אולם הרשות יחד עם איגוד מנהלי הקרנות הגיעו למסקנה כי המהלך יועיל בסופו של יום לציבור המשקיעים. שכן, במצב הנוכחי מנהלי הקרנות ניצלו את האפשרות לפתוח מספר בלתי מוגבל של קרנות באותה קטגוריה, כדי לייצר "קרן כוכבת" שתהיה במקום הראשון בתשואות ואז לשווק אותה במרץ. כך גברו הסיכויים של מנהל הקרנות לזכות בדירוג גבוה לקרן. 

התופעה רווחה במיוחד בקטגוריה הנפוצה של קרנות 90/10 (10% מניות) כאשר לאותו בית השקעות היו מספר קרנות דומות תחת הקטגוריה הזאת. למשקיע הסביר מהשורה היה קושי להבחין בין הקרנות השונות באותה קטגוריה ולבצע בחירה מושכלת ונכונה יותר עבורם.

התופעה של פתיחת קרנות רבות באותה קטגורית השקעה גם הקנתה יתרון לגופים גדולים שיש באפשרותם לפתוח מספר רב של קרנות באותה קטגוריה, גם אם חלק מהקרנות ניהלו  סך נכסים קטן ולא היו באמת רווחיות. לכן נראה שהמהלך הזה אמור לסייע לתחרות הוגנת בין מנהלי הקרנות השונים גדולים כקטנים. 

הרפורמה הנוכחית של צמצום מספר הקרנות הוא המשך להליך שבו החלה רשות ני"ע בחודש אפריל, אז הפחיתה הרשות את מספר הסיווגים (כותרות) של הקטגוריות השונות של קרנות הנאמנות מ-76 קרנות ל-57. הפחתה זו נעשתה על-ידי עדכון הסיווג של הקטגוריות השונות בענף קרנות הנאמנות, כך שסיווגי הקרנות ישקפו באופן מיטבי את ההבדלים ביניהן, וייווצר מכנה משותף מובהק יותר לקרנות המסווגות באותה קטגוריה, שיאפשר להשוות ביניהן.

רשימת הסיווגים נכנסה לתוקף בחודש יולי 2021, כדי לתת שהות להיערכות של הבנקים, חברי הבורסה ומפיצי המידע להתאמות הנדרשות במערכותיהם. נוסף על כך, כחלק מעדכון והתאמת הסיוגים, הוסיפו ברשות ני"ע תתי-כותרות אשר יסווג באופן מדויק יותר את החשיפה המרבית למניות.

לצד המהלך הזה, הרשות פרסמה ליועצים בבנקים חוזר המנחה אותם לבצע התאמות במערכות הדירוג אשר על בסיסן מגובשת המלצות השקעה.

התאמות אלו כוללות, בין היתר, את ההיבטים הבאים:

בחינה של ביצועי העבר של הקרן בטווחים ארוכים יותר, ולפחות למשך תקופה של שלוש   שנים, בחינה של פרמטרים איכותיים ולא רק 'תשואה סופית' וכן עיגון הצורך בתיקוף המודלים שקבע הבנק לצורך דירוג קרנות מידי תקופה, לשם בחינת האפקטיביות והתוצאות שהתקבלו בפועל.​ השינוי הזה לא פחות חשוב מהמהלך של צמצום מספר הקרנות שכן, ליועצים בבנקים משקל רב ביותר לגבי היכולת של קרן לגדול ולהוסיף נכסים ומאחר וברוב הבנקים היועצים נשענים על מערכות הדירוג הפנימיות בהיקף נרחב, להוראות האחרונות של הרשות  השפעה רבה על מנהלי הקרנות וציבור המשקיעים.
 
חברת אביב-שגב ניהול השקעות, שהינה בוטיק השקעות המנהל תיקי השקעות ללקוחות פרטיים וחברות, בניהול פרטני ואישי, השיקה לאחרונה קרן נאמנות חדשה באמצעות חברת איילון קרנות נאמנות בע"מ. 

הקרן היא: אביב-שגב *(4D) גמישה, (מס' נייר 5133186) ובמסגרת מדיניות ההשקעה הקרן תהיה רשאית ליצור חשיפה עד 120% במניות וכן עד 120% חשיפה במטבע חוץ בערכם המוחלט.הקרן הושקה ביום 28.6.21. התאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות תסתיים עד ליום 11.8.21. מנהל הקרן הוא איילון קרנות נאמנות בע"מ. מנהל השקעות חיצוני הוא אביב שגב ניהול השקעות. נאמן הקרן הוא יובנק חברה לנאמנות בע"מ. דמי הניהול בקרן עומדים על 1.85%. (**) 
 
הכותב הוא מנכ"ל אביב-שגב ניהול השקעות בע"מ

(*) D4 - 4 = עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט =D עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט.

(**) נא ראו הערה מס' 4 בתשקיף הקרן האמורה: "מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן  או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 01.01.2022 (פרטים בעניין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים  בדוח מיום 03/03/2016  אסמכתא:   2016-03-040243.

(***) המידע בפרסום זה אודות קרן הנאמנות שניהול ההשקעות שלה מתבצע ע"י אביב-שגב ניהול השקעות בע"מ ומנהל הקרן שלה הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ. אין באמור כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף הקרן שבתוקף במועד רכישתה ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן ומנהל ההשקעות של הקרן להשגת תשואה כלשהי.