תחזית הפד - אפשרות ל 6 -7 העלאות ריבית עד לשנת 2024 לרמה של כ 1.8%

סיכום התחזיות הכלכליות - ועדת השוק הפתוח הפדרלי 22.9.2021 21:00 "הוועדה חושבת כי ייתכן שיהיה צורך להתמתן בקצב רכישת הנכסים בקרוב"

 

 
fomc press conference introductory statementfomc press conference introductory statement
 

שנהב גולדברג
FacebookTwitter Whatsapp
22/09/2021

Federal Reserve Board and Federal Open Market Committee release economic projections from the September 21-22 FOMC meeting

להודעה במקור

סיכום התחזיות הכלכליות - ועדת השוק הפתוח הפדרלי 22.9.2021 21:00 

בשיתוף עם ישיבת הוועדה הפדרלית לשוק הפתוח (FOMC) שנערכה בין התאריכים 21-22 בספטמבר 2021, הגישו משתתפי הישיבה את תחזיותיהם לגבי התוצאות הסבירות ביותר לצמיחת התוצר המקומי הגולמי (תוצר), שיעור האבטלה והאינפלציה לכל שנה. משנת 2021 עד 2024 ובטווח הארוך יותר. התחזיות של כל משתתף התבססו על מידע זמין בזמן הפגישה, יחד עם הערכתו לגבי המדיניות המוניטרית המתאימה-כולל מסלול לשיעור הכספים הפדרליים ושוויו לטווח הארוך-והנחות לגבי גורמים אחרים העשויים להשפיע על התוצאות הכלכליות. התחזיות ארוכות הטווח מייצגות הערכה של כל משתתף לגבי הערך שאליו צפוי כל משתנה להתכנס, לאורך זמן, תחת מדיניות מוניטרית מתאימה ובהיעדר זעזועים נוספים למשק. "מדיניות מוניטרית הולמת" מוגדרת כדרך המדיניות העתידית של כל משתתף סביר להניח שהיא תורם לתוצאות פעילות כלכלית ואינפלציה המספקות בצורה הטובה ביותר את פרשנותו האישית של המנדט הסטטוטורי לקידום תעסוקה ויציבות מחירים מרבית.


____________

Federal Reserve issues FOMC statement

להודעה במקור

הבנק הפדרלי מחויב להשתמש במגוון הכלים שלו כדי לתמוך בכלכלה האמריקאית בתקופה מאתגרת זו, ובכך לקדם את יעדי התעסוקה והיציבות המקסימליים שלה.


עם התקדמות החיסונים ותמיכת מדיניות חזקה, אינדיקטורים לפעילות כלכלית ותעסוקה המשיכו להתחזק. המגזרים שנפגעו ביותר מהמגיפה השתפרו בחודשים האחרונים, אך העלייה במקרי COVID-19 האטה את התאוששותם. האינפלציה הגבוהה, המשקפת במידה רבה גורמים חולפים. התנאים הכספיים הכוללים נותרים מתאימים, ובין היתר משקפים את אמצעי המדיניות לתמיכה בכלכלה והזרמת האשראי למשקי בית ועסקים בארה"ב.


הכלכלה ממשיכה להיות תלויה במהלך התפשתות הנגיף. התקדמות החיסונים תמשיך לצמצם את ההשפעות של משבר בריאות הציבור על הכלכלה, אך הסיכונים לתחזית הכלכליות נותרו.


הוועדה מבקשת להשיג תעסוקה ואינפלציה מרבית בשיעור של 2 אחוזים בטווח הארוך. מכיוון שהאינפלציה תמשיך לרדת מתחת ליעד זה בטווח ארוך יותר, הוועדה תשאף להשיג אינפלציה מתונה מעל 2 אחוזים במשך זמן מה הקרוב, כך שהאינפלציה תהיה ממוצעת 2 אחוזים לאורך זמן וציפיות האינפלציה לטווח הארוך יישארו מעוגנות היטב ב -2 אחוזים. 


הוועדה מצפה לשמור על עמדת הרחבה של המדיניות המוניטרית עד להשגת תוצאות אלה. הוועדה החליטה לשמור על טווח היעד של שיעור הכספים הפדרליים על 0 עד 1/4 אחוזים ומצפה שיהיה ראוי לשמור על טווח יעד זה עד שתנאי שוק העבודה יגיעו לרמות התואמות את הערכות הוועדה לגבי מקסימום התעסוקה והאינפלציה של 2 אחוזים כאשר בטווח הקצר האינפלציה בדרך להתעלות בינונית על 2 אחוזים במשך זמן מה. 


בדצמבר האחרון ציינה הוועדה כי היא תמשיך להגדיל את אחזקותיה בTreasury securities  בכ -80 מיליארד דולר לחודש לפחות ובניירות ערך בגיבוי משכנתאות ב -40 מיליארד דולר לחודש לפחות עד שתתקדם התקדמות משמעותית לקראת תעסוקה מרבית ומטרות יציבות המחירים. מאז, הכלכלה התקדמה לקראת מטרות אלה. אם ההתקדמות תימשך באופן כללי כצפוי, הוועדה חושבת כי ייתכן שיהיה צורך להתמתן בקצב רכישת הנכסים בקרוב. רכישות נכסים אלה מסייעות בטיפוח תפקוד שוק חלק ותנאים פיננסיים מתאימים, ובכך תומכות בהזרמת אשראי למשקי בית ועסקים.


בבחינת העמדה המתאימה של המדיניות המוניטרית, הוועדה תמשיך לעקוב אחר ההשלכות של מידע נכנס על התחזית הכלכלית. הוועדה תהיה מוכנה להתאים את עמדת המדיניות המוניטרית לפי הצורך אם יתעוררו סיכונים העלולים לפגוע בהשגת מטרות הוועדה. הערכות הוועדה יביאו בחשבון מגוון רחב של מידע, לרבות קריאות בנושא בריאות הציבור, תנאי שוק העבודה, לחצי אינפלציה וציפיות אינפלציה והתפתחויות פיננסיות ובינלאומיות.


ג'רום ה 'פאוול, יו"ר; ג'ון סי וויליאמס, סגן יו"ר; תומאס א 'ברקין; רפאל וו. בוטיק; מישל וו. באומן; לאל בריינרד; ריצ'רד ה 'קלרידה; מרי סי דאלי; צ'ארלס ל אוונס; רנדל ק. קווארלס; וכריסטופר ג'יי וולר.


תרגום גוגל
22 בספטמבר 2021 

 


Table 1. Economic projections of Federal Reserve Board members and Federal Reserve Bank presidents, under their individual assumptions of projected appropriate monetary policy, September 2021

Percent

VariableMedian 1Central Tendency 2Range 3
2021202220232024Longer run2021202220232024Longer run2021202220232024Longer run
Change in real GDP 5.9 3.8 2.5 2.0 1.8 5.8-6.0 3.4-4.5 2.2-2.5 2.0-2.2 1.8-2.0 5.5-6.3 3.1-4.9 1.8-3.0 1.8-2.5 1.6-2.2
June projection 7.0 3.3 2.4   1.8 6.8-7.3 2.8-3.8 2.0-2.5   1.8-2.0 6.3-7.8 2.6-4.2 1.7-2.7   1.6-2.2
Unemployment rate 4.8 3.8 3.5 3.5 4.0 4.6-4.8 3.6-4.0 3.3-3.7 3.3-3.6 3.8-4.3 4.5-5.1 3.0-4.0 2.8-4.0 3.0-4.0 3.5-4.5
June projection 4.5 3.8 3.5   4.0 4.4-4.8 3.5-4.0 3.2-3.8   3.8-4.3 4.2-5.0 3.2-4.2 3.0-3.9   3.5-4.5
PCE inflation 4.2 2.2 2.2 2.1 2.0 4.0-4.3 2.0-2.5 2.0-2.3 2.0-2.2 2.0 3.4-4.4 1.7-3.0 1.9-2.4 2.0-2.3 2.0
June projection 3.4 2.1 2.2   2.0 3.1-3.5 1.9-2.3 2.0-2.2   2.0 3.0-3.9 1.6-2.5 1.9-2.3   2.0
Core PCE inflation 4 3.7 2.3 2.2 2.1   3.6-3.8 2.0-2.5 2.0-2.3 2.0-2.2   3.5-4.2 1.9-2.8 2.0-2.3 2.0-2.4  
June projection 3.0 2.1 2.1     2.9-3.1 1.9-2.3 2.0-2.2     2.7-3.3 1.7-2.5 2.0-2.3    
Memo: Projected appropriate policy path
Federal funds rate 0.1 0.3 1.0 1.8 2.5 0.1 0.1-0.4 0.4-1.1 0.9-2.1 2.3-2.5 0.1 0.1-0.6 0.1-1.6 0.6-2.6 2.0-3.0
June projection 0.1 0.1 0.6   2.5 0.1 0.1-0.4 0.1-1.1   2.3-2.5 0.1 0.1-0.6 0.1-1.6   2.0-3.0

Note: Projections of change in real gross domestic product (GDP) and projections for both measures of inflation are percent changes from the fourth quarter of the previous year to the fourth quarter of the year indicated. PCE inflation and core PCE inflation are the percentage rates of change in, respectively, the price index for personal consumption expenditures (PCE) and the price index for PCE excluding food and energy. Projections for the unemployment rate are for the average civilian unemployment rate in the fourth quarter of the year indicated. Each participant's projections are based on his or her assessment of appropriate monetary policy. Longer-run projections represent each participant's assessment of the rate to which each variable would be expected to converge under appropriate monetary policy and in the absence of further shocks to the economy. The projections for the federal funds rate are the value of the midpoint of the projected appropriate target range for the federal funds rate or the projected appropriate target level for the federal funds rate at the end of the specified calendar year or over the longer run. The June projections were made in conjunction with the meeting of the Federal Open Market Committee on June 15-16, 2021. One participant did not submit longer-run projections for the change in real GDP, the unemployment rate, or the federal funds rate in conjunction with the June 15-16, 2021, meeting, and one participant did not submit such projections in conjunction with the September 21-22, 2021, meeting.

1. For each period, the median is the middle projection when the projections are arranged from lowest to highest. When the number of projections is even, the median is the average of the two middle projections.  Return to table

2. The central tendency excludes the three highest and three lowest projections for each variable in each year.  Return to table

3. The range for a variable in a given year includes all participants' projections, from lowest to highest, for that variable in that year.  Return to table

4. Longer-run projections for core PCE inflation are not collected.  Return to table