LIVE - גיוסים פדיונות בחודש אוקטובר 2021 || ילין לפידות בגיוס גדול, מגדל בגיוס ענק, שוב

נתונים ראשוניים המגיעים למערכת מראה כי מרבית החברות גייסו החודש כאשר חלקן מציגות המשך של רצף היסטורי של גיוסים עבורן. לדוגמא איילון מציגה באוקטובר חודש 15 של גיוסים ואילו אילים מציגה חודש 11 של גיוסים.

 

 
צילום מעובד פאנדרצילום מעובד פאנדר
 

שנהב גולדברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
01/11/2021

חודש אוקטובר הסתיים עם נתוני גיוס חזקים מאוד. כך עולה משקלול נתוני הבורסה המראים על תחזית לגיוס של כ 3.5 מיליארד שקלים בתעשיית הקרנות וכן מנתוני רשות ניירות ערך המציגים עלייה שווי הנכסים המנוהל של כ 10.4 מיליארד שקלים

קרנות הסל צפויים, לפי הערכת פאנדר, להציג החודש עלייה בשווי נכסי הקרנות של כ 3.4 מיליארד שקלים כאשר מתוכם כ 1.1 מיליארד גיוסים חדשים והשאר עלייה בזכות שערי הניירות.

הקרנות המחקות והמסורתיות צפויים להציג גיוס של כ 2.4 מיליארד שקלים. נתונים מדויקים יותר יתכן ונוכל לפרסם מחר עם קבלת נתונים עדכניים מבתי ההשקעות ומנהלי הקרנות.

נתונים ראשוניים המגיעים למערכת מראה כי מרבית החברות גייסו החודש כאשר חלקן מציגות המשך של רצף היסטורי של גיוסים עבורן. לדוגמא איילון מציגה באוקטובר חודש 15 של גיוסים ואילו אילים מציגה חודש 11 של גיוסים.  ילין לפידות נמצאת במומנטום עם גיוס של 450 מיליון שקלים כמו גם אפסילון שהיא אחת החברות הצומחות ביותר בתעשייה גייסה כ 250 מיליון שקלים. הראל עושה מהפך החודש ועוברת לגיוסים של כ 250 מיליון שקלים ואילו מגדל ממשיכה בהפגזה עם גיוס ענק של כ 1.13 מיליארד שקלים וכמעט 8 מיליארד מתחילת השנה. קסם עם גיוס יפה של 382 כאשר היא מגייסת לא מעט כסף בקרנות מנוהלות עם 0 דמי ניהול. נכון לסוף ספטמבר 2.75 מיליארד שקלים מנוהלים ב6 קרנות מנוהלות עם 0 דמי ניהול, מתוך 53.6 מיליארד שקלים המנוהלים סך הכל בקסם. במגדל מנוהלים כיום כ 49.2 מיליארד שקלים. מגדל מתקרבת לקסם בצעדים גדולים.

להלן נתוני גיוס ראשוניים לחודש אוקטובר המגיעים למערכת:

אילים
גייסה 142 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסה כ 739 מיליון שקלים.

איילון גייסה כ 140 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסה כ 625 מיליון שקלים.

פסגות
גייסה כ 233 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסה כ 1.596 מיליארד שקלים.

אפסילון גייסה כ 249 ומתחילת השנה גייסה כ 1.616 מיליארד שקלים.

פסטרנק שוהם גייסו בהוסטינג כ 46 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסו כ 682 מיליון שקלים.

תמיר פישמן גייסה כ 7 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסה כ 55 מיליון שקלים.

פרופאונד גייסו בהוסטינג כ 17 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסו כ 147 מיליון שקלים.

קסם גייסה כ 382 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסה כ 1.573 מיליארד שקלים.

פורטה גייסו בהוסטינג כ 10 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסו כ 1.639 מיליארד שקלים.

ברומטר גייסו בהוסטינג כ 45 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסו כ 500 מיליון שקלים.

פורצ'ן גייסו בהוסטינג כ 22 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסו כ 150 מיליון שקלים.

סיגמא גייסה כ 30 מיליון שקלים ומתחילת השנה פדתה כ 388 מיליון שקלים.

IBI פדתה כ 85 מיליון שקלים ומתחילת השנה פדתה כ 178 מיליון שקלים.

מיטב תכלית פדתה כ 141 מיליון שקלים ומתחילת השנה פדתה כ 504 מיליון שקלים.

אלטשולר שחם פדתה כ 309 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסה כ 1.109 מיליון שקלים.

א.ד.רוטשילד פדתה כ 29 מיליון שקלים ומתחילת השנה פדתה כ 133 מיליון שקלים.

מור גייסה כ 14 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסה 2.853 מיליארד שקלים.

פורסט גייסה כ 89 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסה כ 904 מיליון שקלים.

ילין לפידות גייסה כ 450 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסה כ 1.264 מיליארד שקלים.

אנליסט פדתה כ 27 מיליון שקלים ומתחילת השנה פדתה כ 347 מיליון שקלים.

מגדל גייסה כ 1.133 מיליארד שקלים! ומתחילת השנה גייסה 7.953 מיליארד שקלים!

אינטראקטיב
גייסו בהוסטינג כ 4 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסו כ 46 מיליון שקלים.

אזימוט בהוסטינג פדו כ 17 מיליון שקלים.

אקסיומה בהוסטינג גייסו כ 0.5 מיליון שקלים.

שופן בהוסטינג גייסו 1 מיליון שקלים.

פלקון בהוסטינג גייסו 1 מיליון שקלים.

דרך בהוסטינג  פדו 0.2 מיליון שקלים.

גולד בהוסטינג גייסו 0.4 מיליון שקלים.

אימפקט בהוסטינג גייסו כ 17 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסו כ 49 מיליון שקלים.

ברק פדתה כ 7 מיליון שקלים ומתחילת השנה פדתה כ 173 מיליון שקלים.

הראל גייסה כ 250 מיליון שקלים ומתחילת השנה פדתה כ 1.249 מיליארד שקלים.

אלפי בנדק גייסו בהוסטינג כ11 מיליון שקלים ומתחילת השנה 24 מיליון שקלים.

גביש גייסו בהוסטינג כ 2 מיליון שקלים ומתחילת השנה כ 8 מיליון שקלים.


קרנות בהוסטינג בקסם גייסו כ 5 מיליון שקלים.

קרנות בהוסטינג בסיגמא גייסו כ 3 מיליון שקלים.

קרנות בהוסטינג באיילון גייסו כ 240 מיליון שקלים ומתחילת השנה גייסו כ 4 מיליארד שקלים.