לפני גמל נט - תוצאות מיטב דש גמל השתלמות ופנסיה לאוקטובר 2021

קרן ההשתלמות מניות עלתה 5.3% וקרן ההשתלמות כללית עלתה 2.57% כמו בתחזית FUNDER - AdvizerLand