וואליו קפיטל וואן: “כבר בשנת 2022 נקטוף פירות ראשונים”

מפרסמת דוחות הפרופורמה לתשעת החודשים הראשונים של 2021 - מציגה בתקופה רווחיות והכנסות של כ-228 מיליון שקל החברה השלימה את עסקת פסגות בסוף אוגוסט 2021 ומאז מבצעת שורה של פעולות לקידום והשבחת בית ההשקעות ולהשבתו כשחקן מוביל בשוק ההון הישראלי

 

 
יהל בן סירה, קרדיט: באדיבות החברהיהל בן סירה, קרדיט: באדיבות החברה
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/11/2021

יהל בן סירה, מנכ"ל וואליו קפיטל: "מתחילת 2021 ביצענו שורה של מהלכים משמעותיים שמהווים קפיצת מדרגה עבור וואליו קפיטל, ובראשם העסקה לרכישת חלק מפעילות בית ההשקעות פסגות שכבר עתה מציג רווחיות וזו נקודת הפתיחה מבחינתנו – תוך אנו רואים בה פוטנציאל משמעותי ביותר ליצירת ערך בשנים הבאות. 

דו"חות הרבעון השלישי לשנת 2021 שאנו מציגים היום משקפים באופן יחסי בלבד את עסקת פסגות, שכן העסקה הושלמה לקראת סוף חודש אוגוסט, ונכללת בדוחות רק ממועד זה. עם זאת, כפי שאנו מציגים היום, פעילות פסגות שנרכשה הינה רווחית, ובכוונתנו ליישם שורה של מהלכים עסקיים ואסטרטגיים, כדי להגדיל משמעותית את רווחיות פסגות ולהשיב את בית ההשקעות, הנהנה ממותג שהוביל שנים רבות את שוק ההון הישראלי, למעמדו הטבעי כמוביל שוק.

בתקופת הדו"ח נמשך הגידול בהיקפי האשראי שמעניקה החברה, מגמה שאנו מעריכים כי תימשך בעתיד הנראה לעין, כאשר לצד פעילות האשראי של אפליצ'ק, אשר החברה עתידה להשלים בכפוף לקבלת אישור הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, ופעילות הארנק האלקטרוני של PrePay, הודענו לאחרונה גם על כניסה לתחום הערבויות הדיגיטליות לאחר שחתמנו על מזכר הבנות להשקעה בחברת OBLI. 

בשנת 2021 פעלנו לבניית הבסיס והתשתית לפיתוח וצמיחה לטווח הארוך של הפעילויות השונות של וואליו קפיטל, ואנו מעריכים כי כבר בשנת 2022 נקטוף פירות ראשונים של מהלכים אלה. נמשיך לפעול במרץ כדי להפוך את וואליו קפיטל לשחקנית מובילה בשוק הפיננסים, ההשקעות והאשראי בישראל".

חברת וואליו קפיטל שבשליטת רני צים פרסמה הבוקר את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של 2021. ביום 26 באוגוסט האחרון השלימה החברה את העסקה לרכישת פעילות בית ההשקעות פסגות, במסגרתה רכשה את פעילות קרנות הנאמנות, חבר הבורסה, ניהול התיקים וכן ואת פעילות קרנות הגידור של פסגות. בהתאם לכך, מפרסמת היום החברה דו"חות פרופורמה על מנת לשקף את איחודן של פעילויות נרכשות אלו בדוחות החברה החל מתחילת 2020.

בהתאם לדו"חות הפרופורמה, מציגה וואליו קפיטל בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הכנסות של כ-228 מיליון שקל. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021, בניטרול הוצאות עסקה שנבעו כתוצאה מרכישת פעילויות פסגות, הסתכם בכ-7 מיליון שקל. 

יצוין, כי הנתונים של הפעילויות הנרכשות כוללים הוצאות משמעותיות, שאינן תזרימיות, בהיקף של כ-22 מיליון שקל בגין הפחתות נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו ברכישת פסגות.