האינפלציה השנתית צפויה לחצות אמנם את רמת ה-3% בחודשים הקרובים

מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר 2021 עלה בשיעור של 0.3%, בסיכום שנת 2021 המדד עלה ב-2.8%

 

 
Image by Hands off my tags! Michael Gaida PixabayImage by Hands off my tags! Michael Gaida Pixabay
 

כלכלני פועלים
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/01/2022

מדד המחירים לצרכן לחודש דצמבר 2021 עלה בשיעור של 0.3% לרמה של  102.6 נקודות. בשנים-עשר החודשים האחרונים המדד עלה בשיעור של 2.8% והמדד ללא אנרגיה עלה ב-2.6%. 

החודש נרשמו עליות מחירים בסעיפי הוצאות דיור אחרות (עליית מס רכישה על משקיעים, 11.3%), מחירי מכוניות (1.2%), ביטוחי רכבים (1.3%), ריהוט וציוד לבית (0.7%) והלבשה והנעלה (1.1%). מנגד, ירידות מחירים נרשמו במחירי עריכת מסיבות ואירועים (1.2%), ירקות ופירות (1.9%) ובמחירי הדלק (3.4%). סעיף שירותי דיור בבעלות עלה החודש בשיעור של 0.4% ובשנה האחרונה הוא עלה ב-3.3%.

מחירי הדירות, שאינם משתקללים במדד המחירים לצרכן, עלו בסקר האחרון בשיעור של 1.4% (נתונים ארעיים), ובשנה האחרונה הם עלו ב- 10.6%.
 
תחזית מדד המחירים לצרכן

מדד המחירים לחודש דצמבר עלה ב-0.3%, והשלים עלייה של 2.8% בשנת 2021. עליית המדד הייתה גבוהה ביחס לקונצנזוס התחזיות. סעיף הדיור ריכז את עיקר ההפתעה לאור האצה בעליית מחירי השכירות לרמה שנתית של 3.3%. סעיף זה הושפע גם מעליית מס הרכישה על משקיעים, אך זו הייתה צפויה. סעיף נוסף שרשם עלייה גבוהה הוא ריהוט וציוד לבית – 0.7% בדצמבר ו-8.3% ב-2021. רמת האינפלציה מתקרבת לגבול העליון של היעד, ויתכן שבחודשים הראשונים של 2022 היא תחצה אותו. אנו מעריכים שקיימות עוד התייקרויות שישפיעו בחודשים הקרובים – מחירי המזון לדוגמה צפויים לעלות באופן חד בשל מיסוי המשקאות הממותקים, מחיר החשמל צפוי לעלות בפברואר ב–4.9% ומחירי הדלק צפויים לעלות בכ–3%. גל התחלואה הנוכחי מביא אמנם לירידה חדה בפעילות הכלכלית ובצריכה הפרטית, אך אנו סבורים שבניגוד לגלים הקודמים הוא לא ימתן את עליות המחירים.

עליית מחירי שכר-דירה לרמה שנתית של 3.3% מאותתת אולי שהאינפלציה היא לא רק תוצאה של פגיעה בשרשרת האספקה. הדיור הוא הסעיף שמקשר בין אינפלציה של נכסים לאינפלציה במדד המחירים לצרכן. 

תחזית האינפלציה ל–12 החודשים הקרובים עומדת על 2.2% . 
 
השפעה על המדיניות המוניטרית

האינפלציה השנתית צפויה לחצות אמנם את רמת ה-3% בחודשים הקרובים, אך הציפיות לאינפלציה עדיין מעוגנות ביעד, וזה יאפשר לבנק ישראל להותיר את הריבית ללא שינוי במחצית הראשונה של השנה. הפד האמריקני צפוי לסיים את רכישות האג“ח בחודש מרץ, ומיד לאחר מכן ריבית הפד כנראה תעלה. העלאות הריבית של הפד יאפשרו לבנק ישראל להתחיל לנרמל את הריבית בקצב איטי, ועם פחות חשש להשפעות על שער החליפין של השקל.