מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "במהלך הרבעון הראשון התחלנו שלושה פרוייקטים חדשים"

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-18.7 מיליון ש"ח לעומת כ-10.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

 

 

 
מיכה קליין, קרדיט: שירן כרמלמיכה קליין, קרדיט: שירן כרמל
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/05/2022

החל מהתאריך 01.04.2022 ועד לתאריך 13.05.2022, תוך חודש וחצי בלבד, נחתמו 159 בקשות רכישה נוספות. כך שמתחילת שנה בוצעו 354 התקשרויות לרכישת יחידות דיור.

החברה פעלה להמשך הקטנת החוב ופרעה ברבעון הראשון 130 מיליון ₪ ושמרה על שיעורי מינוף נמוכים.

לחברה כ-2,242 יח"ד בשלבי שיווק שונים, מתוכן נמכרו 1,424 יח"ד בהיקף כספי של כ-2.5 מיליארד שקלים (חלק החברה).

ליום 31.03.2022 טרם הוכרו הכנסות בגין יח"ד שנמכרו ע"י החברה בהיקף של כ-1.9 מיליארד שקלים.

שיעור הרווח הגולמי ממכירת הדירות עלה בשיעור של כ-37.5%, מ-16% ל-22%.

הרווח הגולמי שטרם הוכר מפרויקטים לביצוע עד שנת 2025 עמד נכון לסוף 2021 על כ-2.6 מיליארד ₪.

דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של כ-10 מיליון ₪.

החברה התקשרה בהסכם למכירת שטחי המסחר הנבנים בפרויקט סביון VIEW בירושלים תמורת כ-102 מיליון ש"ח. החברה צפויה לדווח על רווח נקי המוערך בכ-24 מיליון ש"ח בגין העסקה אשר יוכר ברובו ברבעון השני של השנה.

מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "במהלך הרבעון הראשון ואחריו, התחלנו שלושה פרויקטים חדשים הכוללים כ-300 יח"ד נוספות לשיווק ואנו צופים פתיחה של פרויקטים נוספים לשיווק בטווח הקרוב, כדי לתת מענה לביקוש בשוק. במקביל, לחברה מלאי כולל של כ-13,200 יח"ד ברחבי הארץ בשלבי תכנון וביצוע שונים."

הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו לכ-176 מיליון ש"ח לעומת כ-207 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה הנובעת מתזמון בהכרה החשבונאית בהכנסות. לחברה פרויקטים רבים, הנמצאים בשלבי ביצוע שונים, שצפויים להיכלל בשורת ההכנסות והרווח כבר בתוצאות הרבעונים הבאים.

הרווח הגולמי גדל ברבעון בכ-15% והסתכם לכ-35.4 מיליון ש"ח לעומת כ-30.7 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד. 

שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות עמד ברבעון הראשון על כ-22% לעומת כ-16%, ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי צמח ברבעון הראשון בכ-85% והסתכם בכ-18.7 מיליון ש"ח לעומת כ-10.1 מיליון ש"ח, ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נובע, בין השאר, משיפור ברווח הגולמי. 

נתוני מכירת יח"ד: במהלך הרבעון הראשון החברה מכרה 195 יח"ד בהיקף כספי של כ-496 מיליון ש"ח (כ-445 מיליון ש"ח חלק החברה) לעומת 178 יח"ד בהיקף כספי של כ-689 מיליון ש"ח (כ-515 מיליון ש"ח חלק החברה) ברבעון המקביל אשתקד. המכירות ברבעון הראשון של 2022 כוללות 49 יח"ד אשר נמכרו בפרויקט מחיר למשתכן "סביון ואירוס" בנס ציונה, במחירים מפוקחים. לעומת זאת, המכירות ברבעון המקביל אשתקד כללו 127 יח"ד אשר החוזים בגינם נחתמו ברבעון הראשון של 2021 במסגרת הפרה-סייל בפרויקט DUO.

החל מהתאריך 01.04.2022 ועד לתאריך 13.05.2022, תוך חודש וחצי בלבד, נחתמו 159 בקשות רכישה נוספות. כך שמתחילת שנה בוצעו 354 התקשרויות לרכישת יחידות דיור. 

דיור להשכרה ומסחר: החברה מחזיקה כיום בארבעה פרויקטים הכוללים 800 יח"ד להשכרה (חלק החברה 502 יח"ד), מהם שלושה פרויקטים אוכלסו או החל אכלוסם, נכון למועד הפרסום. לאחר שאפריקה ישראל מגורים וחברת אפי נכסים הקימו את הפרויקט הראשון בישראל של חברת דירה להשכיר בגליל ים הרצליה, החברות החלו בימים אלה באכלוס פרויקט דיור להשכרה נוסף, הכולל 271 יח"ד – סביוני שוהם FOR RENT. כמו כן, החברה נמצאת בשלבים שונים של תכנון ובניה של שטחי מסחר המשולבים בפרויקטים של החברה בהיקף של כ-177 אלף מ"ר.

לאחר תאריך המאזן התקשרה החברה בהסכם למכירת שטחי המסחר הנבנים בפרויקט סביון VIEW בירושלים אשר נמצא בשלבי הקמה מתקדמים, תמורת כ-102 מיליון ש"ח. החברה צפויה לדווח על רווח נקי המוערך בכ-24 מיליון ש"ח בגין העסקה אשר יוכר ברובו ברבעון השני של השנה.

מיכה קליין, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "אנחנו מסכמים רבעון מוצלח נוסף, עם שיפור משמעותי ברווח הגולמי והנקי. במהלך הרבעון הראשון ואחריו, התחלנו שלושה פרויקטים חדשים הכוללים כ-300 יח"ד נוספות לשיווק ואנו צופים פתיחה של פרויקטים נוספים בטווח הקרוב. אנו ממשיכים להיות עדים לביקושים משמעותיים, הנובעים בעיקר מעודף ביקוש מתמשך על היצע הדירות בשוק. לראייה, תוך חודש וחצי בלבד בין חודש אפריל למאי, נחתמו 159 בקשות רכישה – כמות כמעט זהה לסך הדירות שנתחמו בגינן חוזי רכישה בכל הרבעון הראשון. במקביל, לחברה מלאי כולל של כ-13,200 יח"ד ברחבי הארץ בשלבי תכנון וביצוע שונים. בנוסף, בכוונת החברה להמשיך להרחיב את פעילותה בתחומי הדיור להשכרה, המסחר והמשרדים וכן ההתחדשות העירונית, שכבר היום כולל תוכניות ללמעלה מ-5,000 יח"ד. אנו צופים המשך צמיחה, תוך מימוש הרווחים הגולמיים בפרויקטים לביצוע עד 2025 בהיקפים העולים על 2.6 מיליארד."

לגרף אפריקה מגורים לחצו כאן

106 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 85.7 מיליון באפריקה מגורים
קרנות נאמנות שמחזיקות את אפריקה מגורים. לרשימה המלאה