יונתן כץ, כלכלן ראשי לידר שוקי הון: גברו הסיכויים להעלות ריבית של 0.25% בלבד (ולא 0.4%) בשבוע הבא

 

 

 
יונתן כץ, צילום: איה בן-עזרייונתן כץ, צילום: איה בן-עזרי
 

יונתן כץ וכלכלני לידר שוקי הון
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/05/2022

גברו הסיכויים להעלות ריבית של 0.25% בלבד (ולא 0.4%) בשבוע הבא. למרות שניתוח מעמיק מראה שנתוני התוצר לא היו רעים כל כך (הצריכה של משקי הבית ישראלים עלתה ב- 6.9% (למעט צריכת מלכ״רים), היצוא התעשייתי עלה ב 8.8%, ויצוא שירותי ההיי טק אמנם ירד ב 17% (אך זה אחרי צמיחה של 35% ברבעון הקודם), מאד יתכן שחלק מהוועדה המוניטארית יעדיף להיות זהירים יותר במינון העלאת הריבית.

בנוסף, בנק ישראל לא ירצה לחזק את מגמת הייסוף בשקל של הימים האחרונים (ייסוף מאד משמעותי אשר נמשך גם היום) על ידי העלאת ריבית חדה.
 
לסיכום: כעת אני רואה 60% סיכוי להעלאת ריבית של 0.25%, 40% סיכוי ל 0.4%.