מניית Apple - מבט מחודש על מגדלור התנועה בשוק המניות האמריקאי

כאשר היו ירידות, אמרנו לשים לב אליה, כטריגר וסמן כיווני. ועכשיו שיש עליות, אשר חשבנו קורה בפועל

 

 

 
Image by Matias Cruz from Pixabay .jpgImage by Matias Cruz from Pixabay .jpg
 

משה שלום
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
26/06/2022

בסוף מאי, כאשר היינו עדיין תחת לחץ פיזי מתון של ירידות שערים רציניות, וכאשר היה נראה שהבנקים המרכזיים הולכים להכניס אותנו לשפל כלכלי קשה מנשוא, כתבתי כתבה על קשר מעניין בין מנייה והשוק כולו. מדובר היה במניית Apple כסמן כיווני של רוב שוק המניות האמריקאי. והנה, עבר חודש מאז כתיבת השורות ההן, ואנו נמצאים כעת בתחילתו של תיקון עולה זמני או קבוע. האם יש באמת קורלציה כזו?

האם מנייה אחת, גדולה וטובה ככל שתהיה מסוגלת להוות מגדלור וסמן דרך לשוק המניות העצום בארה"ב, ועל ידי כך לעולם כולו (על בסיס הקורלציה הטבעית בין שוקי המניות של המדינות המפותחות...)? כנראה שכן. הנה גרף, בעזרת אתר Investing.com (עד ה-24-06-2022) המצמיד לבחינתכם את שני הנכסים:בצד שמאל, מנית Apple. עליה, ציירתי רמות מחיר חשובות, קוו מגמה אסטרטגי, וגם את העניין של הימצאות סטייה חיובית בין המחיר של המניה ואינדיקאטור המומנטום הגדול והנפוץ: ה-Macd (קו ירוק). ובצד ימין יש לנו את מדד הנסדק 100, שהוא המייצג הטוב ביותר לשוק הטכנולוגיה האמריקאי. הוא גם סמן ממש טוב למה שקורה בשוקי המניות כלל. ומה אנו רואים? קורלציה די מדהימה: אופי התנועה המגמתית ממש דומה עד זהה. בשתי התמונות הצמודות ישנן סטיות חיוביות, ובשני המקרים אנו נמצאים עכשיו בתחילתו של תיקון עולה חיובי.

ספציפית, עבור Apple, אזור ה-130 היה לרצפה קשיחה. ועכשיו, לפני המניה ישנה דרך ארוכה. דרך 150, 170, ועד, לפחות 180. שם האזור שממנו החלו הצרות הגדולות לשוקי המניות מפני מדיניות הפדרל רזרב והאינפלציה המתגברת. יתר על כן, מעבר מעל 140, על בסיס סגירה יומית, תאותת חזק מאוד על הכוונה החיובית של המניה לחזור לגדולתה בטווח הקצר.

ומה זה אומר לגבי השוק? בהינתן הקשר הגורדי הזה בין המניה ואותו מדד טכנולוגי, יעד התנועה ההגיוני לגביו הינו 15000-16000, כאשר 16500 הייתה הרמה שבה התחלנו את השנה. וכאן נשאלות שתי שאלות? מדוע קיים הקשר הזה? והאם הוא יכול להתנתק? כך שמניית אפל לא תרמוז לנו יותר על המדדים? התשובה לשאלה הראשונה פשוט למדי: השפעת המניה על המדד היא עצומה בגלל שווי השוק שלה. והתשובה השנייה פשוטה עוד יותר: זה אפשרי אבל לא סביר. מדוע? כי קביעת ההשפעה שציינתי אינה משתנה בקצב מהיר, וזה במיוחד לא סביר כאשר התוצאות עסקיות של החברה עדיין טובות מאוד, ולכן, התמחור שלה יהיה עדיין מאוד משמעותי. מה שכן, ראינו תופעה מעניינת שקרתה מאז תחילת השנה במניה הזו:בגרף אנו רואים שני חלקים: בחלק העליון יש לכם את המחיר של המניה בבורסה, ובחלק התחתון יש לכם את ה-P/E שלה. P עבור מחיר, ו-E עבור EPS דהיינו רווח למניה. ה-P/E משמש אותנו לקבל מושג יחסי על השאלה הגדולה תמיד: האם המניה יקרה או זולה? זאת, לעומת הבורסה כולה, הסקטור שלה, וגם מול עצמה, היסטורית.

שימו לב לדינאמיקה המעניינת שקרתה: יחס השווי הנפוץ החל לרדת (!) מאז אמצע 2020, גם כאשר מחיר המניה המשיך לעלות (מלבן סגול). הירידות האחרונות פשוט הקצינו את המהלך הזה לכדי הגעה לאזור P/E של 22 לערך, לעומת שיא של 35-36. מה קרה? זה די פשוט: הרווחיות של החברה פשוט עלתה בקצב הרבה יותר מהיר מאשר קצב העליות במניה, גם כאשר השווקים היו חיוביים. וכאמור, הירידה במחיר, לאחרונה, רק הקצינה את המצב הזה. אולי בגלל זה וורן באפט קונה עוד אפל... בכל אופן, על פי ההיגיון של שמירת רווחיות קיימת, יש מצב שבה המניה "זולה" יחסית לעברה הלא רחוק.

וכאן, אני חוזר להתחלת הדברים: אם היא נחשבת זולה, ציבור המשקיעים הפונדמנטליים בוודאי יהיה מעוניין בה, בזמנים של Rebound. וכך, על בסיס השפעתה, היא תתרום לא מעט לעלייה החיובית של השוק כולו. אין ספק שמניית אפל היא אחת ממניות הדגל של השוק האמריקאי. ונזכור גם שהיא שייכת למניות הטכנולוגיה העילית, אשר הובילו את השוק עד שיאו האחרון: ה-FAANG (פייסבוק, אפל, אמזון, נטפליקס, וגוגל).

עכשיו, אנו משתמשים בה כדי לקבל סממן לעתיד עבור המדדים, כאשר עוצמתה הפנימית מגנה על אותם מדדים מפני קריסה מהירה מדיי. נכון הדבר שאם וכאשר יגיע המיתון יש סכנה שרווחיותה של אפל תיפגע, ומחירה יתחיל לשקף את זה, ולהשפיע לרעה. אבל, בינתיים, בואו נהנה מהסגמנט העולה והמתקן הנוכחי... המון הצלחה לכולם!