למרות התנגדות הבנקים, אלה ההקלות לרוצים למחזר משכנתאות

אושר סופית החוק להחלפת מוטב בביטוח חיים על הלוואת משכנתא בעת מיחזורה

 

 

 
Photo Adrian Hughes Dreamstime.comPhoto Adrian Hughes Dreamstime.com
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/07/2023

מליאת הכנסת אישרה השבוע סופית את הצעת החוק לתיקון חוק חוזה ביטוח שיזמו הח"כים יעקב אשר ומשה גפני.

החוק שאושר מקל על התנאים להחלפת מוטב בלתי חוזר בביטוח חיים שנערך לצורך קבלת הלוואת משכנתא לרכישת דירה.

במקרה שבו אדם לוקח מהבנק (או גוף מוסדי אחר) הלוואה לרכישת דירה, הוא נדרש לערוך ביטוח חיים שבו יירשם הבנק כמוטב. עד לתיקון החוק – הבנק נרשם כ"מוטב בלתי חוזר". אם הלווה מבקש למחזר את ההלוואה בבנק אחר, גם הבנק הראשון דורש מהלווה פוליסת ביטוח חיים שהוא יהיה רשות בו כמוטב. הלווה היה יכול לבטל הביטוח הקיים ולהעבירו לפוליסה חדש שבו הבנק החדש יירשם כמוטב, מה שכרוך בעלויות ללווה. אם היה משאיר את הביטוח הקיים ורק מחליף את המוטב, הרי שהיה צריך לקבל את אישור המוטב הראשון, מה שמהווה חסם בירוקרטי מסוים, וגם חשש מהתייקרות הביטוח החדש, או סירוב לבטח, כשהלווה מבוגר יותר או חל שינוי לרעה במצבו הבריאותי.

אין צורך בהסכמת המוטב הראשון

על פי החוק שאושר, "נקבע מלווה מוסדי כמוטב בפוליסה אגב הלוואה לדיור בקביעה בלתי חוזרת (בסעיף זה - מוטב ראשון), רשאי המבוטח, לחזור בו מקביעתו ללא קבלת הסכמת המוטב הראשון, ובלבד שקבע מלווה מוסדי כמוטב אחר באותה פוליסה אגב הלוואה לדיור חדשה; ואולם, החלפת המוטב כאמור תיכנס לתוקפה מיום פירעון ההלוואה לדיור שנתן המוטב הראשון".

x