נשים, זה תיקון עיוות המס שלשכת סוכני הביטוח מציעה לתקן

מקדמת חוק שמטרתו לתקן אפליית נשים שפרשו לגמלאות ונדרשות לשלם מס ככל ויבחרו להוון את הקצבה בטרם הגיעו לגיל הפרישה של הגברים

 

 

 
Image by 3D Animation Production Company from PixabayImage by 3D Animation Production Company from Pixabay
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/07/2023

לשכת סוכני הביטוח מקדמת הצעת חוק שמטרתה לתקן אפליה כלפי נשים שפרשו לגמלאות ונדרשות לשלם מס ככל ויבחרו להוון את הקצבה בטרם הגיעו לגיל הפרישה הנהוג אצל גברים. הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת באמצעות ח"כ חוה אתי עטיה (ליכוד). ניסוח הצעת החוק נעשה בסיוע המחלקה המקצועית-משפטית של הלשכה והוצגה בפירוט לחה"כ עטיה על-ידי נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק והיועץ המקצועי עו"ד יניב מאיר.

מדברי ההסבר להצעת החוק עולה, כי בהתאם לקבוע בחוק גיל פרישה הרי שגיל פרישה הוא גיל 67 לגבר וגיל 62-65 (באופן מדורג) לאישה. ואולם, בהתייחס לגיל פרישת חובה – אין כל הבדל – גיל 67 ללא הבחנה בין נשים וגברים. כידוע, רובן המוחלט של הנשים פורשות לגימלאות בגיל הפרישה ולא בגיל פרישת חובה. כלומר, בטווח הגילאים 62-65 הוא מועד פרישתן ממעגל העבודה. 

עוד עולה מדברי ההסבר, כי "כוונת המחוקק, כעולה מחוק הגמל, לאפשר לעמיתים שיצאו ממעגל העבודה עם הגיעם לגיל פרישה ומשלא צברו סכומי כסף גבוהים בקופת גמל לקצבה - לאפשר בידם למשוך את סכום הצבירה המזערי בפטור ממס. בהצעת החוק נכתב כי כוונת המחוקק, במהותה, חשובה וראויה ונועדה למנוע אי צדק במיסוי כספי פנסיה/קצבה של עמיתים שאין בידם פנסיה/קצבה מינימלית והיא מכוונת בעיקר לאוכלוסיות פורשים בשכר נמוך וכאלו שלא חסכו במשך תקופה ארוכה ובטרם צברו סכומים העולים על סכום הצבירה המזערי.

לאור הפער הקיים בין נשים לגברים בהגדרת גיל הפרישה, מקודמת הצעת החוק אותה מלווה הלשכה, כי משיכה שלא בדרך של היוון, בהתייחס לאוכלוסיית הנשים, תעשה עם הגיען לגיל פרישה (62-65) ולא עם הגיען לגיל פרישת חובה.

"את התיקון האמור ניסתה הלשכה לקדם בעבר ואני שמח שעתה הונחה על שולחן הכנסת באמצעות חה"כ אתי עטיה שהבינה את הצורך בתיקון האפליה ונרתמה לסייע לתיקון העיוות", אמר סוכן הביטוח דור אלון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה.

x