ההשקעה בנכסים לא סחירים גדלה וכך גם החברות שמנסות לעשות סדר בענף

נכון לסוף 2022 סך הנכסים המנוהלים בתיק הלא סחיר נאמד ב-318 מיליארד שקל אצל המוסדיים. חברות הדירוג בוחנות לבנות מתודולוגיה שתעריך את הניהול עבור קרנות אלו

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

בועז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/08/2023

האם לא הגיע הזמן להגביר את הפיקוח על השקעות הלא סחירות?

נכון לסוף 2022 סך הנכסים המנוהלים בתיק הלא סחיר, כלומר קרנות השקעה ונדל"ן נאמד ב-318 מיליארד שקל בקרב המוסדיים שמתקרבים לכדי 20% משווי התיק המוסדי הכללי. זאת בעקבות היתרונות שיש לשוק הלא סחיר לסחיר. מעבר למוסדיים, לרוב מי שמשקיע בנכסים לא סחירים הם משקיעים כשירים.

אולם בחודשים האחרונים נתקלנו במספר מקרים בהם השקעה בנכסים לא סחירים נגמרו בהפסדים של המשקיעים או בקשיים לפדות את הכסף.  במצבים כאלו חוסר המחויבות של נכסים לא סחירים בגילוי משמעותי מקשה על המשקיעים.

הדוגמה האחרונה היא קרן ההשקעות הפניקס P2P של חברת הפניקס וואליו (חברה בת של הפניקס) שהחליטה לסגור את הקרן לאחר כמה חודשים של תשואה שלילית ובקשות נרחבות לפדיונות. שתי הקרנות של הפניקס ואליו, הדולרית והשקלית, השקיעו באשראי צרכני וניהלו יחד כמעט מיליארד שקל. פאגאיה מונעת משיכה מהקרנות שלה שמנהלות כמיליארד דולר כבר מספר חודשים וגם הראל פירקה קרן נדל"ן בארה"ב לאחר שהסתכסכה עם הקבלן המקומי.

על רקע העלייה בהיקף ההשקעה בנכסים בהשקעות לא סחירות קמו גופים פרטיים שאחראים על הניתוח של קרנות השקעה אולם מדובר עדיין בגופים קטנים יחסית. עתה לפאנדר נודע כי אחד הגופים הגדולים בתחום ניתוח החברות וחוב - מידרוג ינסה לעשות מעט סדר בענף הלא סחיר.

מידרוג מסרה ל-FUNDER כי "במסגרת המתודולוגיה מידרוג תבחן, תוך שימוש בסט פרמטרים המתוארים במתודולוגיה, את האופן שבו מנהל הנכסים יוצר, מנהל ועוקב, אחר מכשירי ההשקעה והחוב שבהם הוא משקיע בהתאם למדיניות ההשקעה שנקבעה, לצד ניתוח ובחינה של ביצועי מנהל הנכסים לאורך זמן. כמו-כן, מידרוג תבחן אספקטים ניהוליים ואיכותיים בחברה המנהלת, לרבות אופן קבלת החלטות, איכות ביצועי מערך ההשקעות, מקצועיות וניסיון הצוות המנהל, מערך ניהול סיכונים, בחינת פרופיל תמהיל הנכסים, מדדי ריכוזיות, תשואה, הפרופיל הפיננסי של המנהל ועוד".

לדברי מידרוג, "המתודולוגיה של מידרוג נועדה, בין היתר, להגביר משמעותית את רמת המחקר והשקיפות בביצוע השקעה בקרנות השקעה פרטיות ובלתי-סחירות, תוך בחינה מהימנה ומקצועית של כלל הפרמטרים וההיבטים הנוגעים בפרופיל מנהלי הנכסים ומכשירי ההשקעה השונים, לטובת הנגשת המידע לציבור המשקיעים".

אם מדרוג אכן יעשו את המהלך, סביר להניח כי גם המתחרה הישיר, S&P מעלות יאמץ ניתוח מקביל. יש לזכור כי מי שמשלם עבור ניתוח כזה הן הקרנות עצמן, על כן אלו יכולות להחליט שאינן חלק מהמשחק, בניגוד לשוק הסחיר. אך קרנות מסוימות ירצו למשוך משקיעים חדשים, סביר כי ישתמשו בשירות זה.

מהלכים כאלו עשויים להגביר את הביטחון של המשקיעים בתחום ואף להגביר את הפופולאריות של השקעה זו אף יותר. 
x