לשכת סוכני הביטוח בדיון בכנסת - קידום תוכנית לעידוד פיננסי והתנהלות כלכלית נבונה

 

 

 
מיכל וינצר, צילום: גיא קרןמיכל וינצר, צילום: גיא קרן
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/08/2023

היום, 14.8.2023, נערך דיון בוועדת המשנה לתחרות ושירות ללקוח במערכת הבנקאית בנושא קידום התוכניות לחינוך פיננסי ועידוד התנהלות כלכלית נבונה. בישיבה נכחו נציגי הלשכה: סו"ב מיכל וינצר - מ"מ נשיא הלשכה, סו"ב אלון גיא - חבר הוועדה הפנסיונית ועו"ד יניב מאיר - היועץ המקצועי ללשכה. הדיון נסוב בסוגיית טיפול הגורמים הממשלתיים בהמשך להחלטת הממשלה מיום 28.11.2011 על שעניינה בהגברת האוריינות הפיננסית בקרב אזרחי ישראל, מתוך הכרה בחשיבות החינוך הפיננסי לכל אזרח ולתפקודו היעיל והדינמי של המשק וליציבות השווקים הפיננסיים. מן הדיון עולה כי על אף הפעולות היזומות של גופים ממשלתיים, (ביניהם: בנק ישראל, משרד הרווחה, משרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי, רשות שוק ההון ועוד), הן ברובן, פעולות שאינן מסונכרנות בין כלל הגופים הממשלתיים ולמעשה, נכון להיום, אין גוף מתכלל אחד בנושא.

במהלך הדיון הציגו סו"ב מיכל וינצר ועו"ד יניב מאיר את רצונה של לשכת סוכני ביטוח בישראל לתרום לטובת הציבור הרחב מידיעותיה בתחום החינוך הפיננסי וסקרו בפני המשתתפים את כוונת הלשכה לצאת בהדרכות ומערכי שיעור מוסדרים במטרה להעמיק האוריינות הפיננסית לאזרחים בשכבות הגילאים השונות ולהעמיק באופן מיוחד בקרב תלמידי תיכון תוך שימוש ביכולות הלשכה לבצע פעולות אלו בפריסה ארצית. עוד ציינו נציגי הלשכה כי בימים אלו מתכוונת הלשכה לפעול מול משרד החינוך במטרה לקדם הרעיון. לצד הדברים הללו, ציין סו"ב אלון גיא את הצורך בהרחבת צו ההרחבה במשק (פנסיית חובה) גם למשרתי השירות הסדיר - דבר שיאפשר הגדלת החסכון המצטבר לגיל הפרישה לצד הקניית ידע פיננסי וכלי למידה לאוריינות פיננסית, בין היתר, באמצעות קורסי העשרה במהלך השירות הצבאי.

x