מדד המחירים לצרכן ארה"ב יולי 2023

 

 

 
ד״ר גיל מיכאל בפמן, צילום: אורן דאיד״ר גיל מיכאל בפמן, צילום: אורן דאי
 

ד״ר גיל מיכאל בפמן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/08/2023

מדד המחירים לצרכן עלה כצפוי ביולי ב-0.2%, כמו ביוני. במהלך 12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-3.2% ובכך חלה האצה מן החודש הקודם (3.0%). רכיב הדיור היה ללא ספק התורם הגדול ביותר לעלייה החודשית של המדד כולו. מדד הליבה עלה כצפוי ב-0.2% ביולי, כפי שקרה ביוני. מדד הליבה עלה בשיעור של 4.7% ב-12 החודשים האחרונים, ירידה קלה מכ-4.8% בחודש יוני. מדד האנרגיה ירד ב-12.5% במשך 12 החודשים האחרונים, ומדד המזון עלה ב-4.9% בשנה האחרונה.

x