חלקם של המלכ"רים מהתוצר ירד לפחות מ-5% מהתוצר ב-2022

כך עולה מנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה | לראשונה מזה שנתיים הנתון יורד מתחת ל-5%

 

 
Image by jcomp on FreepikImage by jcomp on Freepik
 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/08/2023

חלקם של המלכ"רים בתוצר המקומי הגולמי היה 4.9% בשנת 2022 (אומדן מוקדם), 5.1% ב-2021 ו-5.3% בשנת 2020. 

מממצאי הסקר האחרון לשנת 2021 עולה שבשנה זו סך ההכנסות השוטפות של מלכ"רים היה 196.6 מיליארד ש"ח. 52.0% מכלל הכנסות המלכ"רים היו מהעברות ממשלה, 31.1% ממכירת שירותים, 7.6% מתרומות משקי בית, עסקים ומלכ"רים בישראל, 6.7% מתרומות מחו"ל ועוד 2.6% מהכנסות מריבית.

בשנת 2021 סך ההוצאות השוטפות של מלכ"רים היה 188.9 מיליארד ש"ח. חלקה של עלות העבודה בסך ההוצאות היה הגבוה ביותר בתחום החינוך והמחקר (65.8%), והנמוך ביותר – בתחום הפילנתרופיה וההתנדבות (13.7%).

בשנת 2021 היו 540 אלף משרות שכיר במלכ"רים, ומרביתן התרכזו בתחום החינוך והמחקר (46.0%). באותה שנה היו גם 372 אלף מתנדבים, ומרביתם עבדו בתחום הרווחה (32.6%).
x