שחר בן מויאל, מנכ"ל סאנפלאואר: "החברה עומדת בכל התחזיות שלה ומייצרת הון באופן עקבי"

הכנסות החברה בחציון הראשון צמחו ב-44% | תזרים המזומנים מפעילות שוטפת צמח ב-95%

 

 

שחר בן מויאל, מנכל סאנפלאואר, צילום: דרור סיתהכלשחר בן מויאל, מנכל סאנפלאואר, צילום: דרור סיתהכל

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/08/2023

סאנפלאואר ממשיכה להציג תוצאות שיא בכל הפרמטרים התפעוליים: הכנסות החברה בחציון הראשון של 2023 צמחו לסך של כ-93 מיליון ₪ ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת צמח ל-32.6 מיליון ₪, תוך כדי שהחברה עוברת לרווח   שהסתכם לסך של 7.7מיליון ₪ כמו כן ה-EBITDA בחציון הראשון גדל בכ-56% לסך של  49.4 מיליון ₪, לעומת 31.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-44 מיליון ₪, זינוק חד לעומת הרבעון המקביל אשתקד אז הסתכמו ההכנסות ב-32.9,  ה-EBITDA  ברבעון השני צמח בחדות ועלה פי 3 והסתכם בסך של כ-24.2 מיליון ₪. 

במהלך הרבעון השני העלתה החברה את תחזיותיה ממגזר הרוח בפולין, בהתאם לחתימה על הסכם PPA חדש עם חברת חשמל פולנית למכירת תעודות ירוקות בהיקף של כ-36 מיליון ₪ בשנתיים וחצי הקרובות.

שחר בן מויאל, מנכ"ל סאנפלאואר: "עם תזרים מזומנים חיובי מאוד ורווחיות מרשימה אני גאה לומר כי החברה עומדת בכל התחזיות שלה ומייצרת הון באופן עקבי, דבר שלא תמיד אופייני בענף שלנו. זאת, לצד פעולות נוספות שביצענו לחיזוק מבנה ההון ולהתייעלות מימונית, יסייעו להמשך שיפור תוצאות החברה בהמשך השנה. במקביל, אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות ושיתופי פעולה שיתמכו בהמשך הצמיחה, כולל העמקת הפעילות בישראל, במסגרת האסטרטגיה שלנו למיצובה של החברה כשחקנית משמעותית בתחום האנרגיה המתחדשת"

חברת סאנפלאואר, הפועלת בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל, פולין וארה"ב, ממשיכה להציג תוצאות שיא בכל הפרמטרים הכספיים, זאת בהתאם לתחזיות בחציון הראשון וברבעון השני לשנת 2023. 

הכנסות החברה במחצית הראשונה לשנת 2023 צמחו בכ-44.3% לסך של כ-92.8 מיליון ₪, לעומת 64.3 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני הסתכמו ההכנסות לסך של כ-44 מיליון ₪, גידול של כ-34%. העלייה בהכנסות נובעת בעיקרה מגידול בהכנסות ממגזר הרוח בפולין בעקבות עליה בתעריף. במהלך הרבעון העלתה סאנפלאואר את תחזיותיה ממגזר הרוח בפולין, בהתאם לחתימה על הסכם PPA חדש עם חברת חשמל פולנית למכירת תעודות ירוקות בהיקף של 36 מיליון ₪ עד סוף 2025. כמו כן, יש לציין כי לפרויקטים המניבים של החברה בפולין הסכמי PPA עד לסוף שנת 2024, אשר מגדרים את מלוא תפוקת תחנות הרוח של החברה. 

נוסף לכך, ה-EBITDA במחצית הראשונה גדלה בכ-56% לסך של כ-49.4 מיליון ₪ במחצית הראשונה לשנת 2023, לעומת כ-31.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. יצוין כי ללא התשלומים לקרן תקרת מחיר החשמל בפולין  ה-EBITDA  של החברה היה מסתכם בסך של כ-77 מיליון ש"ח. בנוסף, יש להדגיש כי ברבעון השני רשמה החברה צמיחה של פי 3 ב-EBITDA לסך של כ-24.2 מיליון ₪ . בשל כך, בנטרול הוצאות ייזום, הסתכם ה-EBITDA המתואם במחצית הראשונה, לסך של כ-54.2 מיליון ₪, גידול כ-8.4% בחציון הראשון של שנת 2023. ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-44 מיליון ₪, זינוק חד לעומת הרבעון המקביל אשתקד אז הסתכמו ההכנסות ב-32.8, בעוד ה-EBITDA המתואם הגיע לסך של כ-27.2 מיליון ₪, גידול של כ- 7.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

כמו כן, ה-FFO במחצית הראשונה לשנת 2023 צמח בחדות לסך של כ-38 מיליון ₪, וברבעון השני הגיע לסך של  21.2 מיליון ₪.  הרווח   של החברה הסתכם במחצית הראשונה לשנת 2023 ב-7.7 מליון ₪ לעומת הפסד בסך של-17.1 מיליון ₪ (אשר כלל הוצאות ייזום גבוהות בארה"ב) ותזרים המזומנים מפעילות שוטפת צמח ב-95% והסתכם לסך של  32.6 מיליון ₪.

יש לציין כי במהלך הרבעון הראשון של 2023 ביצעה החברה הנפקת זכויות בהיקף של כ-20 מיליון שקל בהשתתפות בעלי השליטה כאשר בתום הרבעון, היא אף ערכה התייעלות מימונית, אשר הגדילה את האמצעים הנזילים שלה להמשך פיתוח וזאת בהיקף של כ-15 מיליון ₪. כתוצאה מפעולות אלו האמצעים הנזילים שבידי החברה במאוחד הגיעו להיקף של כ-88, שיסייעו להמשך פיתוח, ניצול הזדמנויות ושיתופי פעולה. 

שחר בן מויאל, מנכ"ל סאנפלאואר ציין היום: "עם תזרים מזומנים חיובי מאוד ורווחיות מרשימה אני גאה לומר כי החברה עומדת בכל התחזיות שלה ומייצרת הון באופן עקבי, דבר שלא תמיד אופייני בענף שלנו. זאת, לצד פעולות נוספות שביצענו לחיזוק מבנה ההון ולהתייעלות מימונית, יסייעו להמשך שיפור תוצאות החברה בהמשך השנה. במקביל, אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות ושיתופי פעולה שיתמכו בהמשך הצמיחה, כולל העמקת הפעילות בישראל, במסגרת האסטרטגיה שלנו למיצובה של החברה כשחקנית משמעותית בתחום האנרגיה המתחדשת".

לגרף סאנפלאואר לחצו כאן

29 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 17.93 מיליון בסאנפלאואר
קרנות נאמנות שמחזיקות את סאנפלאואר. לרשימה המלאה
x