שפיר הנדסה, דוחות, 186 קרנות נאמנות מחזיקות במנייה שמדשדשת

שפיר הנדסה מסכמת את הרבעון השני לשנת 2023 ההכנסות ברבעון השני של שנת 2023 עלו ב-36% ל-1.38 מיליארד ₪

 

 

שי לינדנר, צילום: רודי אלמוגשי לינדנר, צילום: רודי אלמוג

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
23/08/2023

באפריל 2023 הגיעה החברה להסכם פשרה מקיף מול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), בנוגע למחצבות החברה, באופן שסיים את כלל התביעות המשפטיות בין החברה לרמ"י. באוגוסט 2023 זכתה החברה במכרז רמ"י להתקשרות בחוזה הרשאה לתכנון והפעלת מחצבת עציונה לתקופה של 20 שנה (עם אופציה להארכה ל-24 שנה), תמורת סכום של 1.18 מיליארד ₪.

ביולי 2023 השלימה חברת בת  את הסגירה פיננסית לפרויקט הקו הסגול של הרכבת הקלה בת"א בהיקף כולל של כ-4 מיליארד ₪ והתחילה בעבודות ההקמה.

שי לינדנר, סמנכ"ל הכספים של שפיר: "החברה ממשיכה לבסס את מנועי הצמיחה שלה לשנים הבאות, לרבות עסקת בית הזיקוק באשדוד אשר קרובה להשלמה, וזאת במקביל לחיזוק פעילויות הליבה בתעשייה, בתשתיות ובנדל"ן. על אף האתגרים בסביבת הריבית והכלכלה העולמית השלמנו במועדה סגירה פיננסית לפרויקט הקו הסגול של הרכבת הקלה בת"א והתחלנו בעבודות ההקמה. בנוסף, זכינו במכרז להקמה ותפעול של קריית הממשלה החדשה ג'נרי 3, והגענו להסכם פשרה מקיף במחצבות אשר נותן אופק של חומרי גלם לחברה ל-20 השנים הבאות לפחות."

חברת שפיר הנדסה, הפועלת בתחומי התעשייה, התשתיות, הזכיינות, הנדל"ן והלוגיסטיקה מפרסמת היום את תוצאותיה הכספיות המסכמות את הרבעון השני לשנת 2023. 

הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו ב-1.38 מיליארד ₪ - עלייה של 36% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2022. 

מגזר התעשייה – ברבעון השני של שנת 2023 ההכנסות מלקוחות חיצוניים עלו ב-14% ל-598 מיליון ₪. במקביל, נרשמה עלייה של 13 מיליון ₪ בהכנסות הפנימיות של המגזר. הגידול בהכנסות נובע מגידול בגין הכמות הנמכרת וכתוצאה משינויי מחיר בעקבות עליות מחירי חומרי הגלם. הרווח של מגזר התעשייה ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם ב-112 מיליון ₪ זאת לעומת 89 מיליון ₪ ברבעון המקביל. 

מגזר התשתיות – ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו הכנסות מלקוחות חיצוניים ב-510 מיליון ₪, עלייה של 35% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2022. הגידול בהכנסות נובע מהתקדמות העבודות בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים ובפרויקט מרכזי ההספקה הלוגיסטיים של צה"ל. הרווח של מגזר התשתיות ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם ב-44 מיליון ₪ זאת לעומת 37 מיליון ₪ ברבעון המקביל. 

מגזר הנדל"ן – הכנסות מגזר הנדל"ן ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו ב-83 מיליון ₪, זאת לעומת 57 מיליון ₪ ברבעון המקביל לשנת 2022. העלייה בהכנסות נובעת מההתקדמות במכירת דירות בפרויקטים למגורים אשר נמצאים בבנייה בבת ים ובאור יהודה. הרווח של מגזר הנדל"ן ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם ב- 34 מיליון ₪ זאת לעומת 20 מיליון ₪ ברבעון המקביל.

מגזר הזכיינות – ברבעון השני של שנת 2023 הסתכמו הכנסות מגזר הזכיינות ב-75 מיליון ₪, זאת לעומת 46 מיליון ₪ ברבעון המקביל. עיקר הגידול בהכנסות נובע מתחילת ההפעלה של פרויקט כביש 16 ומפרויקט חלוקת הגז. הרווח של מגזר הזכיינות ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם ב-25 מיליון ₪, זאת לעומת 10 מיליון ₪ ברבעון המקביל. 

מגזר הלוגיסטיקה – הכנסות מגזר השילוח והלוגיסטיקה ברבעון השני הסתכמו ב-111 מיליון ₪. ביולי 2022 השלימה החברה את רכישת חלק מפעילות חברת הלוגיסטיקה פריץ וממועד זה תוצאותיה הכספיות מאוחדות תחת מגזר חדש זה. הרווח של מגזר הלוגיסטיקה ברבעון השני הסתכם ב-9 מיליון ₪. 

הרווח הגולמי של החברה ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם ב-231 מיליון ₪, עלייה של 45% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2022. שיעור הרווח הגולמי ברבעון השני עמד על 16.8%, זאת לעומת 15.8% השיפור ברווחיות הגולמית נובע ברובו מפתרון הבעיות הנקודתיות בנמלי הים ומהתייצבות שרשראות האספקה בעולם. 

הרווח התפעולי של החברה ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם ב-186 מיליון שקל, זאת לעומת 131 מיליון ₪ ברבעון המקביל בשנת 2022. 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון השני של שנת 2023 הסתכם ב-92 מיליון ₪, זאת לעומת 82 מיליון ₪ ברבעון המקביל בשנת 2022. 

ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות הסתכם בסוף יוני 2023 בכ-2.98 מיליארד ₪, זאת לעומת כ-2.863 מיליארד ₪ בסוף 2022. במהלך הרבעון הראשון של 2023 הכריזה החברה על דיבידנד בשיעור של 70 מיליון ₪ לבעלי המניות אשר שולם לבעלי המניות בחודש אפריל 2023. 

שי לינדנר, סמנכ"ל הכספים של שפיר
: " החברה ממשיכה לבסס את מנועי הצמיחה שלה לשנים הבאות, לרבות עסקת בית הזיקוק באשדוד אשר קרובה להשלמה, וזאת במקביל לחיזוק פעילויות הליבה בתעשייה, בתשתיות ובנדל"ן. על אף האתגרים בסביבת הריבית והכלכלה העולמית השלמנו במועדה סגירה פיננסית לפרויקט הקו הסגול של הרכבת הקלה בת"א והתחלנו בעבודות ההקמה. בנוסף, זכינו במכרז להקמה ותפעול של קריית הממשלה החדשה ג'נרי 3, והגענו להסכם פשרה מקיף במחצבות אשר נותן אופק של חומרי גלם לחברה ל-20 השנים הבאות לפחות."

אירועים מרכזיים בשנת 2023:

באוגוסט 2023 השלימה החברה גיוס של 335 מיליון ₪ באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ג'. 

באוגוסט 2023 זכתה החברה במכרז רמ"י להתקשרות בחוזה הרשאה לתכנון והפעלת מחצבת עציונה לתקופה של 20 שנה תמורת סכום של 1.18 מיליארד ₪.

ביולי 2023 השלימה חברת הפרויקט סגירה פיננסית לפרויקט הקו הסגול של הרכבת הקלה בת"א בהיקף כולל של כ-4 מיליארד ₪.

באפריל 2023 חתמה החברה על הסכם עם רשות קרקעי ישראל אשר מסיים את כלל ההליכים המשפטיים בענייני המחצבות, ומבטיח את המשך פעילות המחצבות של החברה לשנים רבות.

במרץ 2023 הוכרזה החברה כזוכה במכרז למימון, הקמה ותפעול של קריית הממשלה ג'נרי 3 לתקופה כוללת של כ-25 שנים. הפרויקט מוערך בהיקף כולל של כ-2.1 מיליארד ₪.

במרץ 2023 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 70 מיליון ₪. הדיבידנד שולם לבעלי המניות ב-11 באפריל 2022. 

לגרף שפיר הנדסה לחצו כאן

186 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 134.85 מיליון בשפיר הנדסה
קרנות נאמנות שמחזיקות את שפיר הנדסה. לרשימה המלאה
x