שידור מוועדת הכלכלה: פרופיט והפניקס ביטוח - מי פוגע בלקוחות ?

השידור הסתיים. לכשההקלטה תפורסם נעלה אותה גם פה. "חשש לפגיעה בצרכנים ובתחרות בענף הביטוח עקב נסיונות לצמצום עצמאות סוכני הביטוח" מוזמנים: משרד האוצר, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרופיט סוכנות לביטוח, רשות התחרות, הרשות להגנת הצרכן והסחר ההוגן, חברת הפניקס, איגוד חברות הביטוח, חברות ביטוח, נציגי סוכני ביטוח, לשכת סוכני הביטוח, ארגוני צרכנים, תנועת העצמאיים, המועצה הישראלית לצרכנות, פורום סוכני הביטוח, איגוד המוסכים, לובי 99, מוזמנים שונים מקום הישיבה: חדר ועדת הכלכלה