דחיית מועד הגשת דו"ח על שנת הפעילות לשנת 2022

 

 

 
Image by Steve Buissinne from PixabayImage by Steve Buissinne from Pixabay
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/10/2023

בהתאם לנוהל שר האוצר לתמיכות במוסדות ציבור, מוסדות הציבור נדרשים להגיש את הדו"ח על שנת הפעילות לשנת 2022 עד לתאריך 31.10.2023. לנוכח המצב הביטחוני בו שרויים כלל אזרחי ישראל בימים מורכבים אלו, החשב הכללי אישר את הארכת המועד להגשת הדו"ח האמור עד ליום 30.11.2023.

מצורפת כתובת מייל לתמיכה מקצועית לשאלות הגופים: tmichothelp@mof.gov.il

ככל ויהיה צורך, יעודכן מועד ההגשה בהתאם להתפתחויות הביטחוניות. 

אנו מחזקים את העשיה הברוכה של החברה האזרחית והמתנדבים בימים אלה.
x