לשכת סוכני הביטוח בפנייה לרשות שוק ההון בבקשה לדחות את רפורמת הבריאות

לאור המצב המיוחד

 

 

 
שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח, צילום: יח״צשלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח, צילום: יח״צ
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/10/2023

רפורמת הבריאות – בחינה מחודשת לאור מצב מלחמה

בהמשך לתשובתכם, הנני להשיבכם כדלקמן:

למעט החברות: איילון, הכשרה ביטוח וכלל ביטוח, לא ידוע לנו על חברות נוספות שהחלו בשיווק מוצרי בריאות חדשים.

כל זה מתלווה לסיטואציה המלחמתית בה אנו נמצאים.

אנחנו מצפים מרשות שוק ההון, דווקא בעת הזו, לגילוי גמישות ורגישות.

לא מעט חברות וחברי לשכה הינם בשטחי העימות והם ועובדיהם כלל אינם מתפקדים, בחלקם נשארו אף ללא בתים – מצרף לעיונכם פניה מיני רבות אשר הגיעו אלי מחברי הלשכה.

אני מאוד מאוד מבקש שתשקלו את עמדתכם מחדש.

בתקווה לימים טובים יותר ובשורות טובות.

x