ביטוחי המנהלים בספטמבר - מגדל מנצחים - דירוג FUNDER AdvizerLand

ביטוחי המנהלים בספטמבר 23 - מגדל מנצחים ב-2 מ-3 מסלולים תלויי גיל - הכשרה מנצחים במסלול הכללי ובקרן י | הכשרה עברו להוביל מתחילת השנה בקרן י' | תשואות שליליות החודש בכל הגופים בכל המסלולים | כתבה עודכנה - הוספו נתוני הפניקס

 

 
Image by pressfoto on freepikImage by pressfoto on freepik
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
25/10/2023

ביטוחי המנהלים מציגים תמונה דומה לתשואות בשאר האפיקים, עם תשואות שליליות החודש בכל המסלולים בכל הגופים השונים.

תשואות בקרן י' – הכשרה מנצחים באפיק

התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 0.93%- לעומת 0.24%- בחודש שעבר. זה מביא את התשואה הממוצעת מתחילת השנה ל-5.65%, ואת התשואה הממוצעת בשנה האחרונה ל-6.93%. מנעד התשואות החודש נע בין 1.35%- (איילון) ל-0.02%- (הכשרה). תשואה ממוצעת מצטברת ל-3 שנים ירדה ל-22.49%, והתשואה הממוצעת המצטברת ל-5 שנים ירדה ל-30.21%.

הכשרה מנצחים החודש עם 0.02%- (הגוף היחיד בתשואה קרובה לאפס החודש), הפניקס במקום שני (בעצם ראשונים מבין הגופים הגדולים) עם 0.85%-. מגדל מובילים גם מתחילת השנה עם 6.54%, וכן מובילים בתשואה ב-12 החודשים האחרונים עם 8.39%. הפניקס מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 27.6%. הכשרה מובילים בתשואה ל-5 שנים 38.54%.

ביטוחי מנהלים - קרן י'

שם קרן

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הכשרה קרן י'

-0.02%

6.10%

5.51%

23.91%

38.54%

1,720

35012

הפניקס קרן י'

-0.85%

5.65%

7.20%

27.60%

36.03%

31,906

7012

מגדל קרן י'

-1.00%

6.54%

8.39%

22.96%

30.22%

73,904

17012

מנורה מבטחים קרן י'

-1.03%

5.90%

8.16%

19.30%

23.20%

12,043

18012

הראל קרן י'

-1.04%

5.73%

7.28%

20.72%

27.60%

23,524

259013

כלל קרן י'

-1.20%

4.08%

5.17%

23.24%

29.95%

37,985

14012

איילון קרן י'

-1.35%

5.54%

6.82%

19.67%

25.91%

1,782

46012

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-0.93%

5.65%

6.93%

22.49%

30.21%

 

 

 

 

תשואות מסלול כללי – הכשרה עברו להוביל מתחילת השנה

במסלול הכללי התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.17%- לעומת 0.34% בחודש שעבר. זה מביא את התשואה מתחילת השנה ל-5.6%, ואת התשואה בשנה האחרונה ל-6.86%. מנעד התשואות נע בין 1.42%- (איילון) ל-1.04%- (הכשרה). התשואה המצטברת הממוצעת ב-3 שנים האחרונות ירדה ל-19.84%, והתשואה הממוצעת המצטברת ב-5 השנים האחרונות ירדה אף היא ל-27.19%.

הכשרה מנצחים החודש באפיק זה, עם 1.04%-. הפניקס במקום השנה (והמובילים בין הגופים הגדולים) עם 1.07%-. הכשרה עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה עם 6.25%. מגדל עדיין מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 7.77%. הפניקס שומרים על ההובלה בתשואה ל-3 שנים עם 24.21%, ובתשואה ל-5 שנים עם 31.94%.

 

ביטוחי מנהלים - מסלול כללי

שם קרן

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הכשרה מסלול כללי

-1.04%

6.25%

6.77%

17.97%

31.44%

4,384

62

הפניקס כללי

-1.07%

5.72%

7.56%

24.21%

31.94%

 

50

מגדל כללי

-1.09%

6.23%

7.77%

19.47%

26.00%

33,577

17013

הראל מסלול כללי

-1.16%

5.29%

6.76%

19.01%

24.12%

21,332

88

כלל - כללי

-1.24%

4.42%

5.52%

20.61%

26.79%

13,605

99

איילון מסלול כללי

-1.42%

5.69%

6.75%

17.77%

22.87%

1,322

116

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-1.17%

5.60%

6.86%

19.84%

27.19%

 

 

מסלולים תלויי גיל – מגדל מנצחים ב-2 מתוך 3 המסלולים

במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת היא 1.3%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 5.84%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 7.45%. מגדל מנצחים החודש עם 1.18%-. מגדל מובילים מתחילת השנה וב-12 חודשים האחרונים. כלל מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.

במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת היא 1.22%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 5.51%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 6.92%. מגדל מנצחים גם כאן עם 1.13%-. מגדל מובילים בתשואה מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים. כלל מובילים בתשואה ל-3 שנים, ומגדל מובילים בתשואה ל-5 שנים.

במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת היא 1.08%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 3.9%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 4.79%. הראל מנצחים החודש במסלול עם תשואה של 0.99%-. מגדל מובילים בתשואה בשאר חתכי הזמן מתחילת השנה, בשנה האחרונה וכן מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים. מגדל עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים החודש על חשבון כלל.

ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50

שם קרן

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל מסלול לבני 50 ומטה

-1.18%

7.15%

8.80%

20.23%

25.95%

4,208

9599

הראל מסלול לבני 50 ומטה

-1.45%

5.45%

7.40%

19.35%

23.83%

2,695

9562

כלל תלוי גיל עד גיל 50

-1.27%

4.93%

6.14%

23.22%

28.56%

4,310

9659

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון מסלול לבני 50 ומטה

-1.52%

5.64%

6.75%

17.86%

21.26%

287

9636

הכשרה מסלול לבני 50 ומטה

-1.65%

5.00%

4.55%

14.60%

26.13%

270

9629

ממוצע

-1.30%

5.84%

7.45%

20.93%

26.11%

 

 

ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60

שם קרן

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מגדל מסלול לבני 50 עד 60

-1.13%

6.43%

7.77%

16.69%

23.08%

2,731

9604

הראל מסלול לבני 50 עד 60

-1.26%

5.42%

7.14%

16.83%

21.67%

1,462

9563

כלל תלוי גיל 50-60

-1.28%

4.69%

5.85%

17.57%

22.91%

1,994

9660

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון מסלול לבני 50 עד 60

-1.26%

5.35%

6.56%

13.99%

18.09%

81

9670

הכשרה מסלול לבני 50-60

-1.36%

4.86%

4.85%

14.15%

25.64%

163

9630

ממוצע

-1.22%

5.51%

6.92%

17.03%

22.55%

 

 

ביטוחי מנהלים מעל גיל 60

שם קרן

תשואה ספטמבר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

הראל מסלול לבני 60 ומעלה

-0.99%

3.63%

4.66%

10.37%

15.76%

1,762

9564

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה

-1.01%

4.70%

5.48%

11.58%

18.06%

2,747

9729

כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה

-1.25%

3.36%

4.24%

11.38%

16.88%

2,023

9661

 

 

 

 

 

 

 

 

איילון מסלול לבני 60 ומעלה

-1.13%

3.89%

4.37%

9.91%

13.39%

56

9671

הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה

-0.88%

3.83%

3.88%

13.08%

22.90%

121

9631

ממוצע

-1.08%

3.90%

4.79%

11.11%

16.90%

 

 


(*) גופים המסומנים בכוכבית, לא השתתפו בדירוג הכללי וכן בחישובי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.

x