בקשה לתביעה ייצוגית של מבוטחים נגד רוב חברות הביטוח

 

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/11/2023

טוענים כי החברות צריכות להפחית פרמיה נוכח הירידה בסיכון של החברות בזמן המלחמה בביטוחי רכוש, עסקים ובריאות.
בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד 8 חברות ביטוח על סך 10 מיליון שקל הוגשה אתמול לבית המשפט המחוזי. בגין ירידה בסיכון בזמן המלחמה. מדובר בחברות הפניקס, מנורה, הכשרה, איילון, הראל, מגדל, כלל וביטוח ישיר נגדן נטען בתביעה על גביית פרמיות ביתר על רקע הירידה המשמעותית בסיכון עקב מצב המלחמה, (בה המדינה לוקחת על עצמה את הטיפול בתביעות) ואי אספקת מלוא השירותים ו/או הכיסויים הביטוחיים.

כתב התביעה מבקש לייצג את המבוטחים בפוליסות הביטוח השונות – רכוש, עסקים, בריאות וחיים -  של המשיבות בטענה כי " לאור התקפת הפתע בשבת חג שמחת תורה 7 אוקטובר 2023 לא סופקו ולא יסופקו למבוטחים מלוא השירותים ו/או השירותים ו/או הכיסויים הביטוחיים על ידי מי מהמשיבות עד סיום המלחמה  - מצב חירום לאור ובהתאם לחוקים והנחיות החירום המשתנות ומתעדכנות השכם וערב". עילות התביעה הנטענות הן, בין היתר, עשיית עושר ולא במשפט, רשלנות, הפרת חובה חקוקה והפרת תום לב.

עוד נטען, כי באירוע קיצוני כדוגמת מלחמת "חרבות ברזל" צפויה ירידה חדה בסיכון שעתידה ליצור רווח גדול ולא מתוכנן לחברות הביטוח, "לא הייתה התייחסות בקביעת גובה הפרמיה בפוליסות של מי מהמשיבות במועד רכישת הפוליסות שרכשו המבקשים וחברי הקבוצה מהמשיבות לסיכון ו/או סיכוי לקרות אירוע מלחמת פתע כפי שארעה במלחמת "חרבות ברזל", וכי אי מתן השירות ו/או כיסוי ביטוחי מלא או חלקי לאור הירידה המשמעותית בסיכון זועק, בעיקר ביחס למי שקיבלו צו 8". 

הסעד המבוקש הינו השבת הפרמיות שנגבו ביתר והפחתתן בהמשך נוכח אי מתן שירות או כיסוי ביטוחי מלא או חלקי, והירידה המשמעותית בסיכון לחברות.

הנזק האישי לתובע מוערך ב-167 שקלים, והנזק המצרפי לחברי תת הקבוצה האמורה, הוערך בסך של כ- 10.2 מיליוו שקלים.

x