בנק הפועלים ו-KANTAR: מדד אמון הצרכנים ירד בחודש אוקטובר 2023

מדד אמון הצרכנים מפורסם על ידי בנק הפועלים ו-KANTAR

 

 

 
Image by Gerd Altmann from PixabayImage by Gerd Altmann from Pixabay
 

כלכלני הפועלים
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/11/2023

מדד אמון הצרכנים ירד באוקטובר 2023.

ירידה במדד למצב השוטף וירידה במדד הציפיות.

מדד אמון הצרכנים ירד על רקע המלחמה והשפעותיה על בטחון הצרכנים וההרעה בסביבה הכלכלית.

מדד אמון הצרכנים, שמפורסם על ידי בנק הפועלים ו-KANTAR, ירד בחודש אוקטובר 2023 ב-5.4 נקודות לרמה של 122.5 נקודות (אפריל 2002=100). המדד למצב השוטף ירד ב-7.9 נקודות ומדד הציפיות ירד ב-3.6 נקודות. 

כלכלני בנק הפועלים: הירידה במדד אמון הצרכנים בחודש אוקטובר נרשמה על רקע המלחמה שהחלה בשבעה באוקטובר. יחסית לעוצמת האירועים והכאב הגדול אנו מעריכים שהירידה במדדי האמון הייתה מתונה. הירידה משקפת את הפגיעה בתפיסת הביטחון האישית לצד חשש מהידרדרות כלכלית. הפגיעה במדד השוטף הייתה גבוהה מזו של הירידה במדד הציפיות, דבר שעשוי להעיד על צפי למשבר שאינו מתמשך.

בשבוע החמישי ללחימה מסתמנת שיגרה מסוימת בעורף, כך לדוגמה ניתן לראות עלייה מסוימת ברכישות בכרטיסי אשראי בשבועיים האחרונים, אם כי בקצב נמוך מזה של טרום המלחמה. נתוני חברת שב"א מראים כי בשבוע האחרון היקף ההוצאות בכרטיסי אשראי גדל ב-6.1% ביחס להוצאות בשבוע שקדם לו, אך הוא עדיין נמוך ב-12.4% משבוע ממוצע בשנת 2023. גם התנועה בכבישים חזרה להיות ערה, עם החזרה החלקית ללימודים. סקר עסקים שביצעה הלמ"ס הראה כי 37% מכלל העסקים דיווחו על צמצום חד בהיקף התעסוקה, נתון לא מפתיע בהתייחס למספר המגויסים הגבוה ולשיתוק בענפי משק כמו בנייה, פנאי ובידור. אנו סבורים שברבעון הרביעי של השנה צפויה להיות ירידה חדה בפעילות הכלכלית בסדרי הגודל שראינו רק בקורונה.


x