סלקום - זה יעד המחיר ש-IBI מעניקים למניה

תגובה לדו"ח רבעון 3

 

 

 
בית סלקום, צילום: עוזי פורתבית סלקום, צילום: עוזי פורת
 

לירן לובלין, מנהל מחלקת מחקר, IBI בית השקעות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
15/11/2023

הערכנו שיהיה רבעון טוב והופתענו לטובה    

סלקום פרסמה היום את התוצאות לרבעון השלישי של שנת 2023. תוצאות הרבעון היו גבוהות מהצפי המוקדם שלנו. בין המגמות החיוביות: סלקום ממשיכה לייצר מזומנים ולהקטין את היקף החוב שירד ב 110 מיליון ₪ מתחילת השנה. במגזר הנייד, נרשמה עליה נאה ב ARPU בנטרול קש"ג והמשך גידול מרשים במצבת המנויים, במגזר הקווי נרשמה המשך צמיחה בתוצאות כתוצאה מהתרחבות מצבת לקוחות הסיבים. בצד השלילי: מכירות ציוד קצה טרם התאוששו ורשמו ירידה בשיעורי הרווח כתוצאה מתמהיל מכירות פחות רווחי.  העלנו את שיעור ההיוון (נוכח עלייה בפרמיית הסיכון של ישראל) ובהתאמה הורדנו מחיר היעד ל 17 ₪ ושמרנו על המלצת תשואת יתר. 

מגזר הסלולר – המשך עליה במצבת המנויים ושיפור ב- ARPU

במהלך הרבעון סלקום רשמה  עליה במספר הלקוחות בסלולר של 36,000 לקוחות. ההכנסה הממוצעת למשתמש בנטרול קש"ג עלתה בכשקל וחצי ועמדה על 39.7 ₪ ההשפעה העיקרית כאן היא הכנסות משרותי נדידה שהן גבוהות עונתית בחודשי הקיץ.  מתחילת השנה עלה ה ARPU מנוטרל קש"ג בכ- 3 שקלים ולמכירת חבילות דור 5 יש תרומה לא מבוטלת לכך. ההכנסות מציוד בנייד - בדומה למה שראינו בפלאפון – ממשיכות להיות נמוכות (השקת האייפון היתה מאוחרת ותבוא לידי ביטוי ברבעון הבא). לעומת זאת במגזר הנייח ראינו מכירות מוגברות שהביאו את סך ההכנסות ממכירת ציוד קצה לרבעון השלישי ל 301 מיליון ₪ שתרמו לרווח הגולמי 45 מיליון ₪ (15% רווח גולמי).

המגזר הקווי – קצב מכירות הסיבים משתפר וגם הרווחיות נראית יותר טוב

במגזר הקווי סלקום מציגה צמיחה נאה שמקורה בעיקר בשוק הפרטי שהביאה לגידול ב EBITDA של המגזר של 12 מיליון ₪ ברבעון ו-20 מיליון ₪ מתחילת השנה. מספר לקוחות הטלויזיה עמד על – 261 אלף מנויים – עלייה של אלף מנויים מול רבעון קודם (הטלויזיה היא כלי למכירת סיבים). במקביל, כ-240,000 לקוחות סלקום כבר מחוברים לסיבים של IBC עליה מרשימה של 21 אלף מנויים מרבעון קודם.

השפעות המלחמה על הרבעון הרביעי ועל 2024 

בשלב זה מוקדם להגדיר את היקף ההשפעה של המלחמה על התוצאות של סלקום ברבעון הרביעי ולתוך 2024. בצד השלילי אפשר להניח חולשה במכירת ציוד קצה ופחות הכנסות רואמינג . מנגד  ובצד החיובי, היקפי הנטישות ירדו בחודשיים האחרונים, והשכר של העובדים שגוייסו לשירות מילואים (כמה מאות עובדים) משולם ע"י המדינה ויחסך בצד ההוצאות שלהחברה לתקופה הזו.  

מסקנות והמלצות – התמחור הנוכחי אטרקטיבי אבל נדרשת סבלנות

סה"כ דו"ח טוב מאוד של סלקום, כשהשפעות המלחמה ימשיכו להיות סימן השאלה הגדול להמשך השנה ולתוך 2024. העלנו את שיעור ההיוון  במודל הערכת השווי והורדנו מעט את היקף מכירות ציוד הקצה לרבעון הרביעי. בנוסף יש לשים לב לכך שקשיי הנזילות של דסק"ש ימשיכו להכביד מסחרית על המניה. 

במבט לשנה הבאה, התמונה במגזר הנייד נראית חיובית כשהשפעות המלחמה על הרואמינג הן הנעלם. עם זאת, אנחנו מניחים עליה של שקל אחד בהכנסה הממוצעת למשתמש אל מול הנתון המקביל ברבעון השלישי  2023 (בנטרול הפחתת הכנסות קש"ג).

המודל גוזר מחיר יעד למניית סלקום של 17 ₪ ואפסייד של כ-49% על מחיר המניה כעת ואנו שומרים על המלצת תשואת יתר למניה. 

x