דירוג קופות גמל: אלטשולר שחם באוק`, ילין לפידות, מור ומיטב בכל שאר טווחי הגמל

קופות גמל, דירוג FUNDER-AdvizerLand לחודש אוקטובר, שינויים רבים בהובלה במסלולים השונים | תשואות שליליות בגופים השונים ובמסלולים השונים | ילין לפידות גמל משתלטים על מרבית חתכי הזמן במסלול עד גיל 50 | אלטשולר שחם גמל מובילים בתשואה החודש ב-2 מתוך 3 מסלולים | שינויים בהובלה בתשואה ל-3 שנים במסלול גמל בין 50 עד 60 | שינויים בהובלה בתשואה במסלול גמל מעל גיל 60

 

 
איור: פאנדראיור: פאנדר
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/11/2023

אוקטובר בישר חודש נורא, כששוק ההון הוא רק בבואה שלו. האירועים בדרום יצרו ירידות דרמטיות, שהלכו והשתנו ככל שהלחימה בדרום התקדמה, והמבצע הקרקעי התקדם. בינתיים, העובדה שאין חזית נוספת בצפון, מהווה גורם מרגיע לשווקים, ולמטבע המקומי, שהחזירו חלק משמעותי ממהלכי הירידות שאירעו מאז הלחימה. ראוי לציין שניתוח FUNDER-AdvizerLand וכן שיחות עם גורמים בתעשיית הגמל והפנסיה, מראים שהיקף הפדיונות והשינויים שהציבור ביצע היו מינוריים. עיקר הסיבה מיוחסת לזה שהציבור לא באמת היה פנוי למחשבה על החסכונות שלו. נתוני התשואה, מראים שלציבור יש בהחלט על מי לסמוך, ולמרות רמת תנודתיות משמעותי בשווקים, לא ראינו ירידות משמעותיות בקרנות הפנסיה, ובשאר אפיקי החסכון לטווח בינוני ארוך.

נתוני FUNDER-AdvizeLand, לתשואות בגופים השונים, בהתאם לחתכי הגיל. מודל קופות הגמל מתנהל בהתאם לחתך הגילאים ומיושם בישראל בעקבות משבר 2008, שבו התחדד הצורך להקטנת סיכון אצל חוסכים בגיל מבוגר יחסית, שכן משבר בשלב חסכון מאוחר לא מאפשר לתשואות לפצות על הנזק, ולאור זאת עלול ליצור נזק בהיקף הקצבה של החוסך. באופן אירוני, הפעם נדמה שאין ממש סיבה למודל הזה, שכן המשקיעים התפכחו מאז, התבגרו, ולא הפגינו פאניקה דרמטית במהלך השנה, למרות הירידות המשמעותיות.

תמונת התשואות בקופות הגמל החודש, מן הסתם, שלילית בכל הגופים ובכל המסלולים.

תשואות מסלול לבני 50 ומטה – ילין לפידות מובילים במרבית חתכי הזמן

במסלול לגילאי 50 ומטה, המסלול החשוף יותר לסיכון, ממוצע התשואות החודש עומד על 2.81%- מול 1.47%- בחודש שעבר. טווח התשואות נע בין 3.72%- (כלל) ל-1.94%- (ילין לפידות). מתחילת השנה התשואה הממוצעת ירדה ל-3.96%. בשנה האחרונה התשואה הממוצעת ירדה ל-3.04%. התשואה הממוצעת המצטברת ל-3 שנים ירדה ל-16.78%, והתשואה ל-5 שנים ירדה ל-26.57%.

ילין לפידות מנצחים החודש עם 1.94%-, היחידים בתשואה שלילית מתחת ל-2%-. אלטשולר שחם במקום השני עם 2.16%-. ילין לפידות עוברים להוביל מתחילת השנה על חשבון אנליסט (2.58%- החודש) עם 6.88%, ילין לפידות מובילים גם בתשואה בשנה האחרונה עם 6.53%. מור (2.64%- החודש) ממשיכים להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 21.63%. ילין לפידות גם עוברים להוביל בתשואה ל-5 שנים על חשבון אנליסט עם 32.2%.

קופות גמל מסלול לבני 50 ומטה

שם קופה

תשואה אוקטובר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 ומטה

-1.94%

6.88%

6.53%

19.78%

32.20%

2,229

9939

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

-2.16%

4.65%

3.86%

7.86%

21.86%

5,598

9950

מיטב גמל לבני 50 ומטה

-2.57%

4.34%

3.44%

18.03%

28.37%

2,112

7215

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה

-2.58%

6.74%

5.01%

18.11%

31.89%

1,554

9730

אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50

-2.64%

3.73%

2.40%

21.63%

---

4,543

12532

הראל גמל מסלול לגילאי 50 ומטה

-2.98%

3.06%

2.34%

17.11%

23.81%

1,962

9744

מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה

-2.99%

3.75%

2.78%

16.26%

25.59%

1,328

9779

מנורה מבטחים תגמולים עד 50

-3.17%

3.45%

3.20%

16.30%

23.48%

1,207

9793

הפניקס גמל לבני 50 ומטה

-3.33%

1.94%

0.70%

16.01%

26.76%

8,695

9916

כלל תמר עד 50

-3.72%

1.06%

0.11%

16.73%

25.14%

2,524

9651

 

 

 

 

 

 

 

 

סלייס גמל לבני 50 ומטה

-2.03%

7.78%

5.15%

10.39%

---

44

11979

אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה

-2.49%

9.77%

5.90%

17.69%

24.08%

21

7231

ממוצע

-2.81%

3.96%

3.04%

16.78%

26.57%

 

 

 

תשואות מסלול לבני 50 עד 60 – מור עוברים להובלה בתשואה ל-3 שנים

במסלול לגילאי 50 עד 60, המסלול בעל ההיקפים הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 2.5%- לעומת 1.28%- בחודש שעבר. טווח התשואות נע בין 3.31%- (כלל) ל-1.74%- (אלטשולר שחם). ממוצע התשואה מתחילת השנה ירד ל-3.59%. תשואה בשנה האחרונה ירדה ל-2.59%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-3 השנים האחרונות ירדה ל-15.21%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-24.28%.

אלטשולר שחם מנצחים במסלול עם 1.74%-. ילין לפידות במקום שני עם 2.08%-. ילין לפידות עברו להוביל בתשואה מתחילת השנה על חשבון אנליסט (2.4%- החודש) וממשיכים להוביל בתשואה ל-12 חודשים עם 5.54%. מור עברו להובלה בתשואה ל-3 שנים עם 18.59% על חשבון מיטב (2.3%- החודש). ילין לפידות ממשיכים להוביל בתשואה ל-5 שנים עם 28.22%.

קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60

שם קופה

תשואה אוקטובר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60

-1.74%

3.44%

2.77%

7.76%

21.01%

31,238

9951

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60

-2.08%

5.89%

5.54%

17.41%

28.22%

8,166

9940

אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60

-2.24%

3.53%

2.85%

18.59%

---

12,100

12533

מיטב גמל לבני 50-60

-2.30%

4.16%

3.58%

18.41%

27.83%

12,004

103

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60

-2.40%

5.68%

4.21%

14.55%

27.54%

1,994

9731

מנורה מבטחים תגמולים 50-60

-2.55%

3.26%

3.22%

15.92%

21.45%

4,034

9792

הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60

-2.57%

3.29%

2.58%

16.99%

23.85%

5,968

9742

מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60

-2.69%

3.33%

2.69%

15.32%

24.51%

2,644

9780

הפניקס גמל לבני 50 עד 60

-3.14%

2.17%

1.56%

13.53%

22.18%

4,361

9529

כלל תמר 50-60

-3.31%

1.17%

0.47%

13.62%

21.91%

3,740

9652

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60

-2.08%

10.12%

6.80%

18.42%

23.56%

73

7232

ממוצע

-2.50%

3.59%

2.95%

15.21%

24.28%

 

 

 

תשואות מסלול לבני 60 ומעלה – אלטשולר שחם מנצחים החודש

קופות הגמל במסלול לבני 60 ומעלה, הקופות במסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים. התשואה הממוצעת החודש היא 1.9%- ביחס ל-1.18%- בחודש שעבר. טווח התשואות נע בין 2.65%- (כלל) ל-1.22%- (אלטשולר שחם). מתחילת השנה התשואה הממוצעת ירדה ל-2.54%. תשואה בשנה האחרונה ירדה ל-2.24%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-3 השנים האחרונות ירדה ל-9.34%. תשואה מצטברת ממוצעת ב-5 השנים האחרונות ירדה ל-17.02%.

אלטשולר שחם מנצחים החודש גם במסלול זה, עם 1.22%-. במקום שני עם 1.26%- נמצאים ילין לפידות, שגם עברו להוביל מתחילת השנה על חשבון מור (1.35%- החודש), וגם מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 3.93%. מור ממשיכים להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 13.93%. מיטב (1.67%- החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 22.71%.

קופות גמל מסלול לבני 60 ומעלה

שם קופה

תשואה אוקטובר

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אלטשולר שחם גמל לבני 60 ומעלה

-1.22%

2.83%

2.59%

5.47%

17.97%

9,701

9952

ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 60 ומעלה

-1.26%

4.09%

3.93%

9.10%

17.09%

2,112

9941

אלפא מור תגמולים - מדרגות 60 ומעלה

-1.35%

4.05%

3.84%

13.93%

---

7,289

12534

אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 60 ומעלה

-1.41%

3.82%

3.15%

7.39%

15.33%

672

9732

מיטב גמל לבני 60 ומעלה

-1.67%

2.96%

2.83%

12.97%

22.71%

6,910

551

הראל גמל מסלול לגילאי 60 ומעלה

-2.26%

1.49%

1.00%

8.92%

15.46%

2,949

9745

מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה

-2.31%

2.21%

1.73%

8.27%

16.38%

1,337

9781

מנורה מבטחים תגמולים 60 ומעלה

-2.35%

2.07%

2.06%

7.53%

13.17%

1,247

9794

הפניקס גמל לבני 60 ומעלה

-2.56%

1.37%

1.14%

10.39%

17.89%

5,752

401

כלל תמר 60 ומעלה

-2.65%

0.46%

0.13%

9.46%

17.19%

3,371

9653

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה

-1.84%

5.97%

3.13%

9.34%

12.47%

32

7233

ממוצע

-1.90%

2.54%

2.24%

9.34%

17.02%

 

 

 

 

(*) קופות גמל מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.

 

בתמונה מימין למעלה: אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ, יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳, מיכאל קלמן מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יח״צ, רונן אגסי מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי, יאיר לפידות מנכ״ל משותף ילין לפידות בית השקעות, צילום: יח״צ, גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ, יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, קרדיט: יח״צ, ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר
x