הצעה חדשה להסדר חוב בחלל-תקשורת: 4iG הגישה הצעה להסדר חוב בחלל-תקשורת

לפי ההסכם חברת 4iG תשקיע בחלל-תקשורת 148 מיליון דולר לפירעון 3 סדרות האג״ח של החברה

 

 

 
Image by WikiImages from PixabayImage by WikiImages from Pixabay
 

עומר רגב
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
22/11/2023

מנכ״ל חלל-תקשורת, דן זיצ׳ק: ״הצעת 4iG הכוללת הזרמה של 148 מיליון דולר לחברה, מבטאת את האמון הרב בהנהלת החברה ובאסטרטגיית הצמיחה שגיבשה. ההצעה מהווה צעד משמעותי נוסף אל עבר הסדר חוב עם מחזיקי האג״ח״

חלל-תקשורת מדווחת היום על הצעה שקיבלה מחברת התקשורת ההונגרית -4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ("4iG"), המחזיקה בחברה בשיעור של 20%, הכוללת מתווה לתוכנית הסדר חוב עם מחזיקי האג"ח. ההצעה מגיעה על רקע מגעים שמקיימת החברה עם הנאמנים והנציגויות לסדרות אגרות החוב טז', יז' ו- יח' שהנפיקה, וזאת לטובת גיבוש הסדר חוב.  החברה אף הגישה מטעמה מתווה להסדר חוב לבית המשפט המחוזי בת"א. 

לפי ההצעה, חברת 4iG תזרים לחלל-תקשורת 148 מיליון דולר, אשר ישמשו יחד עם חלק מהמזומן הקיים בחברה לפירעון מלא של שלושת סדרות אגרות החוב של החברה. 130 מיליון דולר יוזרמו לחברה על-ידי 4iG, בתנאים שיוסכמו בינה לבין החברה, ו-18 מיליון דולר יוזרמו לחברה על-ידי משקיע שהינו צד שלישי, בתמורה להקצאה של 51% מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בחברה על בסיס דילול מלא.  בהתאם להצעה הפירעון המלא של אגרות החוב יסתכם לסך 225 מיליון דולר - 24.5 מיליון דולר, 162.8 מיליון דולר ו-37.7 מיליון דולר לאגרות חוב יז', טז' ו-יח', בהתאמה.

הצעת ההסדר החדשה מגיעה בתקופה בה למרות הדיונים על הסדר חוב,  מצליחה החברה לשמור על המיקוד בפעילותה העסקית, ממשיכה לחתום על עסקאות חדשות ומציגה צמיחה בהכנסות ושיפור ברווחיות. 

דן זיצ׳ק, מנכ״ל חלל-תקשורת, ציין כי החברה פועלת בהתאם לתוכנית האסטרטגית שגיבשה, למרות הדיונים על הסדר החוב אנחנו ממשיכים להציג צמיחה בהכנסות ולייצר תזרים מזומנים משמעותי מהפעילות השוטפת ולהגדיל  את צבר ההזמנות החתום. ״הצעת 4iG  מהווה אבן דרך לעבר הסדר חוב עם מחזיקי האג״ח״, אמר זיצ׳ק. עוד ציין זיצ'ק כי הצעת 4iG, הכוללת הזרמה של 148 מיליון דולר לחברה, מבטאת את האמון הרב בהנהלת החברה ובאסטרטגיה שגיבשה ותשפר את חוסנה הפיננסי של החברה אשר יסייע להמשך מגמת הצמיחה והגדלת המכירות. 

לגרף חלל תקשורת לחצו כאן

15 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 867.35 אלפי בחלל תקשורת
קרנות נאמנות שמחזיקות את חלל תקשורת. לרשימה המלאה


x