מיזוג ווישור ואיילון ביטוח - אושר

העסקה תתבצע בדרך של החלפת מניות בעקבותיה תגדיל גלובלטק את אחזקותיה באיילון לכ-74%

 

 
שרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגרשרון רייך, מנכ״ל איילון ביטוח, צילום: רמי זרניגר
 

קרן מרדכי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
07/05/2024

האספה הכללית של בעלי מניות איילון ביטוח אישרה היום את התקשרות החברה בעסקה לרכישת מלוא האחזקות בווישור חברה לביטוח בע"מ מידי בעלת השליטה בחברה, ווישור גלובלטק. 

העסקה תתבצע בדרך של החלפת מניות, הכוללת הצעה פרטית והקצאת מניות החברה לגלובלטק. בעקבות העסקה תהפוך ווישור ביטוח לחברה בבעלות מלאה של איילון, ואילו ווישור גלובלטק תגדיל את אחזקותיה באיילון ביטוח מכ-67.3% לכ-73.9%. למעט אישור של רשות התחרות לעסקה, עדיין לא התקבלו כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים לה, בין היתר מרשות שוק ההון, רשות ני"ע ורשות המסים.

אמש פרסמנו את התנגדותו של נגה רחמני, בעלי השליטה לשעבר באיילון ובעל מניות מיעוט כיום (3%), לעסקה. עם זאת, נראה שטענותיו של רחמני לא שכנעו את בעלי המניות, שכן בעד ההצעה הצביעו 78.55% מבעלי המניות ונגדה 4.48%. האספה הכללית גם הסמיכה את ועדת הביקורת, או מי שהוסמך על ידה, לבצע בשם החברה את הפעולות הנדרשות לצורך השלמת העסקה ולצורך מימוש זכויות והתחייבויות החברה על פי ההסכם לאחר מועד השלמתו.
 

x