קבוצת אקרשטיין מציגה המשך צמיחה בהכנסות וברווחים ברבעון השלישי של שנת 2023

עלייה של 18.8% בהכנסות אקרשטיין ל-271.2 מיליוני ₪; הרווח הנקי זינק ב 43.4% והסתכם ב-20.9 מיליוני ₪

 

 

 
אהוד דנוך, צילום: אסנת רום סטודיואהוד דנוך, צילום: אסנת רום סטודיו
 

מורן שקד
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/11/2023

אהוד דנוך, מנכ"ל אקרשטיין תעשיות: "הגידול בתוצאות הרבעון השלישי מבטא את תוצאת המהלכים אותם הטמענו בחברה בשנתיים האחרונות; המלחמה הביאה עמה ביקושים גבוהים, בעיקר בתחומי המיגון וצרכים ביטחוניים אחרים. אנו צופים כי ביקושים אלה יישארו לאורך זמן".

הרווח הגולמי (ללא הנדל"ן) ברבעון גדל בכ-28.6% ביחס לרבעון המקביל והסתכם לכ-67.8 מיליון ש"ח.

ה-EBITDA (ללא הנדל"ן) ברבעון גדל בכ-49.2% ביחס לרבעון המקביל והסתכם לכ-40.4 מיליון ₪.

הרווח הנקי ברבעון גדל בכ-43.4% ביחס לרבעון המקביל והסתכם לכ-20.9 מיליון ש"ח.

אהוד דנוך, מנכ"ל אקרשטיין תעשיות:

"הרבעון השלישי של 2023 התאפיין בהמשך הצמיחה בהכנסות וברווחים של מגזרי התעשייה וההנדסה. צמיחה מתמשכת זו הינה תוצאת מהלכים רבים אותם הובלנו, לאורך השנתיים האחרונות, אשר הוכיחו את איכותם באופן משמעותי בשנה זו.

מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל, בתחילת הרבעון הרביעי, מתמודדת החברה עם מגוון אתגרים בתחומי כוח האדם, הנובעים מגיוס עובדים לשירות מילואים, לצד ירידה בפעילות אתרי הבניה ברחבי המדינה. חרף האתגרים הללו, המשיכו מפעלי הקבוצה לפעול באופן מלא.

יצויין כי המלחמה הביאה עמה ביקושים גבוהים למוצרי החברה, בעיקר בתחומי המיגון וצרכים ביטחוניים אחרים ומגוונים. 

אנו מאמינים כי הביקושים הגבוהים בתחומי אלה, לרבות הדרישה לפתרונות הייחודיים של 'אקרשטיין' בתחום הבניה המתועשת, יישארו לאורך זמן ואנו נפעל להתאמת מפעלי הייצור של החברה לטובת הגדלת היקפי הפעילות. 

קבוצת אקרשטיין משתתפת בצער המשפחות שאיבדו את יקיריהם בתקופה קשה זו. אנו מאחלים החלמה מהירה לכל הפצועים, מחזקים את כוחות הביטחון ומקווים לשובם במהרה של כלל החטופים."

עיקרי תוצאות החברה לרבעון השלישי לשנת 2023:

הכנסות החברה בתקופת הדו"ח (תשעה חודשים) עלו לסך של 785.4 מיליוני ש"ח לעומת סך של 582.7 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ברבעון השלישי עלו בכ-18.8% והסתכמו לכ-271.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-228.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  

הכנסות מגזר התעשייה ברבעון השלישי עלו בכ-21.3% והסתכמו לכ-103.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-85.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקרו מעלייה במכירת מוצרי הפתוח הסביבתי ועיצוב הנוף.

הכנסות מגזר ההנדסה ברבעון השלישי עלו בכ-31.2% והסתכמו לכ-146.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-111.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה נובעת בעיקר מהתקדמות בביצוע של מספר פרויקטים משמעותיים. 

הכנסות מגזר התעשייה בארה"ב ברבעון השלישי הסתכמו לכ-13.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-23.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקרה מירידה בביקושים למוצרי 

החברה שהחלה עם העלאות הריבית, ירידה משמעותית בהיקפי הבניה למגורים והתקררות השוק בארה"ב. הקבוצה מבצעת התאמות בתפיסת ההפעלה של החברה בארה"ב לרבות החלפת ההנהלה הבכירה, במטרה להחזיר את הפעילות בארה"ב חזרה לצמיחה.

ה-NOI מפעילות הנדל"ן ברבעון השלישי עלה בכ-2.3% והסתכם לכ-6.2 מיליון ש"ח, לעומת כ-6.05 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שווי נכסי הנדלן של הקבוצה (כולל אלה המסווגים כרכוש קבוע)  נושק ל-1 מיליארד ש"ח ועם השלמת תהליכי ההשבחה בהרצליה פיתוח, צפוי השווי לגדול  באופן משמעותי יחד עם הגידול הצפוי ב-NOI. 

הרווח הגולמי (ללא הנדל"ן) ברבעון השלישי עלה בכ-28.6% והסתכם לכ-67.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-52.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי (ללא הנדל"ן) ברבעון השלישי עלה לכ-25.7% מההכנסות, לעומת כ-23.9% ברבעון המקביל. העלייה בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקרה מהגידול בהכנסות.

ה-EBITDA ברבעון השלישי עלה בכ-43% והסתכם לכ-44.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-31 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA (ללא הנדל"ן) ברבעון השלישי עלה בכ-49.2% והסתכם לכ-40.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-27.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי (ללא הוצאות והכנסות אחרות) ברבעון השלישי עלה בכ-53.9% והסתכם לכ-32.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-21.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. 

הרווח הנקי ברבעון השלישי עלה בכ-43.4% והסתכם לכ-20.9 מיליון ש"ח, לעומת כ-14.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב- 61.3 מיליוני ש"ח לעומת 33 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

קבוצת אקרשטיין דיווחה (14.11.23), כי דירקטוריון החברה החליט למנות את אהוד דנוך למנכ"ל הקבוצה במקביל להיותו מנכ"ל אקרשטיין תעשיות. דנוך יחליף בתפקיד את דורון סלע אשר הודיע על רצונו לסיים את תפקידו בתום כהונה של כשלוש שנים.   

לגרף אקרשטיין לחצו כאן

24 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 4.9 מיליון בקבוצת אקרשטיין
קרנות נאמנות שמחזיקות את קבוצת אקרשטיין. לרשימה המלאה
x